w Polskiej Wspólnocie Parafii
pw. Świętego Krzyża w Minneapolis

 

Jesteśmy wspólnotą, którą łaczy Eucharystia sprawowana w języku polskim a także wspólnie przeżywane wydarzenia kulturalne, spotkania towarzyskie i troska o przekazywanie dzieciom i młodzieży, wartości drogich naszemu sercu.

MSZE ŚWIĘTE W JĘZYKU POLSKIM

w niedziele o godz. 11:30

w piątek o godz. 19:00


Spowiedź

w niedzielę  o godz. 11:00

w piątek o godz. 18:00

 

ZAJĘCIA KATECHETYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

w soboty w ramach szkoły języka polskiego


LATO 2019

CZAS ZWYKŁY W LITURGII KOŚCIOŁA - BEGINNING OF ORDINARY TIME IN CHURCH’S LITURGY

Część druga OKRESU ZWYKŁEGO zaczyna się w poniedziałek po niedzieli Zesłania Ducha świętego i kończy się w sobotę po Uroczystości Chrystusa Króla, przed modlitwą wieczorną Kościoła Pierwszej Niedzieli Adwentu. W liturgii tego okresu używamy szat koloru zielonego.

MODLITWA ŚW. AUGUSTYNA- ST. AGUSTINE’S PRAYER TO THE HOLY SPIRIT

Oddychaj we mnie, Duchu Święty, abym święcie myślał.
Przymuszaj mnie, abym święcie postępował.
Pobudzaj mnie, abym miłował tylko to, co święte.
Umacniaj mnie, abym strzegł tego, co dobre. Strzeż mnie, Duchu Święty, abym Cię nigdy nie utracił.

St. Anthony Falls na Mississippi River

St. Anthony Falls na Mississippi River

MSZA W KAŻDY PIĄTEK POPRZEDZONA ADORACJĄ NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

6:00 PM ADORATION OF THE BLESSED SACRAMENT AND 7:00 PM MASS IN POLISH  AT HOLY CROSS EVERY FRIDAY NIGHT

Dzięki Eucharystii otrzymujemy niezwykłe dary. Za sprawą Mszy Świętej zostają odpuszczone powszednie grzechy, możemy usłyszeć głos Boga przemawiającego do nas w Piśmie Świętym i ofiarować Panu samych siebie, współuczestnicząc w ofierze Chrystusa.

Adoracja – jest szczególną okazją, by wyrażać słowem akty wiary, nadziei i miłości wobec Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie ołtarza. Można zawrzeć w niej modlitwy i troski osobiste, jak również troskę o Kościół, o wszystkie jego intencje, a także ludzi, którzy są daleko od Kościoła. Uczy przez to wrażliwości i troski o zbawienie wszystkich braci i sióstr.

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA - SOLEMNITY OF CORPUS CHRISTI – 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej to jedno z najstarszych świąt w Kościele Katolickim. Celebracja święta obejmuje Mszę świętą, po której następuje procesja eucharystyczna. Wierni idący za hostią niesioną w monstrancji przez kapłana, wyznają wiarę w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. 

Uroczyście czcimy Pana ukrytego w Eucharystii, który „zagrody nasze widzieć przychodzi”, czyli chce wejść w nasze codzienne życie i uczynić je bardziej chrześcijańskim na co dzień. 

Cztery ołtarze na trasie procesji Bożego Ciała mają charakter symboliczny. Są cztery kierunki świata, cztery Ewangelie (których fragmenty są czytane przy poszczególnych ołtarzach w kolejności: Mateusza, Marka, Łukasza, Jana). Przy ostatnim ołtarzu, na zakończenie procesji, udzielane jest błogosławieństwo na cztery strony świata. Duchowny pośród pochylonych głów zgromadzonych wiernych wznosi ku górze Chleb Anielski, zakreśla Nim krzyż i błaga Ojca Niebieskiego, aby łaskawie zwrócił oczy na Syna swego, z miłości ku nam wiszącego na krzyżu, i by ze względu na Niego i przez Niego, który zechciał zostać Zbawicielem i bratem naszym, raczył wylać nadprzyrodzone łaski na tych, o których pisze święty Piotr: „zostali wykupieni (...) drogocenną Krwią Chrystusa jako Baranka niepokalanego”.

CZY WIESZ, ŻE... DID YOU KNOW THAT WORDS FROM THE LITANY OF THE SACRED HEART OF JESUS ARE INCLUDED IN POLISH HISTORY? 

Liczba wezwań w Litanii do Serca Pana Jezusa stała się symbolem 33 lat życia Jezusa na ziemi. Wezwania, rozpoczynające się od zwrotu: Serce Jezusa, skupiają się na tajemnicy wewnętrznej Chrystusa Boga-Człowieka (Jan Paweł II), który zaprasza, by w Jego otwartym Sercu szukać ratunku i zmiłowania. Słowa te znajdują potwierdzenie na kartach historii Polski. U Najświętszego Serca Naród nasz szukał ratunku i zmiłowania, gdy w 1920 roku ogarniała go od Wschodu czerwona pożoga. Modlono się wtedy słowami Litanii i dokonano Aktu poświęcenia się Najświętszemu Sercu, a Ono nie pozostawiło wiernych bez odpowiedzi.

WAKACJE -DURING VACATIONS & REST, LET US SHOW GRATITUDE TO GOD FOR HIS BEAUTY, HIS LOVE FOR US & HIS MERCY

Przed nami wakacje, słońce, piękna przyroda, atrakcyjne wyjazdy, nowi ludzie, nowe znajomości, nowe smakołyki, przepisy kulinarne, a co najważniejsze, nowe przygody. Wakacje, urlop, po ciężkiej pracy, szkole, wielu wyrzeczeniach, a także monotonii dnia powszedniego, są czymś, co się nam należy, do czego mamy prawo, i jeżeli Bóg daje nam taką możliwość, to trzeba z wypoczynku skorzystać i przyjąć go jako dar. Wakacje można wykorzystać do nowego doświadczenia religijnego. Niech nie słabną praktyki religijne. Okazujmy Bogu wdzięczność, uwielbienie, sławmy Jego święte imię, wychwalajmy Jego miłość i miłosierdzie.

WITAMY GOŚCI NASZYCH PARAFIAN – WELCOME - GUESTS OF OUR PARISHONERS

Witamy serdecznie w Minneapolis wszystkich przyjeżdżających na odwiedziny swoich krewnych, czy na urlop. Życzymy Wam pięknego pobytu i wypoczynku, i zapraszamy do spotkania w naszej wspólnocie, szczególnie podczas niedzielnej Eucharystii.

WYJAZDY NA WAKACJE - DURING YOUR VACTION, MAY GOD GUIDE YOU IN PEACE & ARCHANGEL RAPHAEL ACCOMPANY YOU

“SZCZĘŚLIWEJ PODRÓŻY”…życzymy wszystkim, którzy wyjeżdżają na wakacje poza Minneapolis. Wszędzie dawajcie dobry przykład szlachetnego życia.

Wielu naszych parafian udaje się na wakacje i odwiedziny rodzin w Polsce i innych krajach. Na drogę pokoju i pomyślności niech was kieruje wszechmogący Bóg, a Rafał Archanioł niech wam towarzyszy w drodze. Niech też Anioł Stróż was wszystkich strzeże i doprowadzi do celu podróży. Wakacje niech będą dla wszystkich błogosławionym czasem duchowego odrodzenia.

MODLITWA NA WAKACJE - VACATION TIME PRAYER

Boże – Stwórco, który kazałeś nam być na ziemi wędrowcami i pielgrzymami w drodze do Twojego domu, spraw, abyśmy w tej nasze wędrówce kierowali się Twoimi przykazaniami, posilali się Twoim chlebem i cieszyli się pięknem otaczającego świata. A to nasze wakacyjne wypoczywanie i wędrowanie niech będzie przedsmakiem wiecznego odpoczynku w Tobie. Amen.


90 ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA – COMMEMORATION OF 90THANNIVERSARY OF THE DEDICATION OF HOLY CROSS BUILDING 1928-2018

September 2018 - Holy Cross Church Tower

September 2018 - Holy Cross Church Tower

W duchu modlitwy – w obliczu Boga Ojca, z pokorą modlimy się słowami:

„O miłości nieskończona, Boże przedwieczny, któryś jest poczłtkiem życia i źródłem bytu, uwielbiamy Cię w Twojej najwyższej Jedności – i w Osobach Trójcy Przenajświętszej.”

+ + +

W Kościele świętym Chrystus trwa i działa jako narzędzie łaski i Pośrednik.

Idźmy ufnie z krzyżem w nowe dziesiątki naszego posłannictwa.

W naszych modlitwach wspominajmy wszystkich ludzi dobrej woli tych, którzy w tym materialnym znaku świątyni zostawili modlitwy, cierpienia i ofiary pracy i wyrzeczeń.

ROZPOCZNIJMY NOWY ROK DUSZPASTERSKI Z WIĘKSZYM ZAPAŁEM – LET US BEGIN A NEW PASTORAL YEAR WITH GOD’S ZEAL

Dobiegają końca wakacje. Witamy wszystkich wracających z dalekich podróży, wypoczynku i odwiedzin rodziny i najbliższych. Niech początek nowego roku szkolnego i katechetycznego będzie też zachętą do podjęcia na nowo regularnego życia sakramentalnego, udziału we Mszy świętej i modlitwy – nie tylko w niedzielę.

NOWY ROK KOŁA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO – NEW YEAR OF FORMATION AND PRAYER FOR MEMBERS OF THE HOLY ROSARY SOCIETY

Bardzo istotną sprawą jest to, że wszyscy członkowie Żywego Różańca  modlą się w tej samej intencji. Dlatego w łączności z całym Kościołem Żywy Różaniec podejmuje jako główną intencję swoich modlitw intencje polecane przez papieża dla Apostolstwa Modlitwy, czyli Papieską Intencję Ogólną i Papieską Intencję Ewangelizacyjną. Dodatkowo swoimi modlitwami wspiera duchowo wspólnotę parafialną podejmując intencje parafialne.

NIEDZIELA – DZIEŃ PAŃSKI – LET OUR SUNDAYS STRENGHTEN TIES WITH OUR COMMUNITY

Ten dzień umożliwia odnowienie więzów rodzinnych, przyjacielskich, społecznych i wspólnoty Kościoła, z których pojedyńcza osoba jest często wyrywana przez szaleńcze rytmy pracy całego tygodnia. Uczestnictwo we Mszy świętej, wspólna modlitwa i spotkania pomagają w tym, byśmy nie żyli jak obcy sobie ludzie.

View from HC Church Tower - Downtown Minneapolis

View from HC Church Tower - Downtown Minneapolis


Najsw. Sakrament w Kaplicy Adoracji.JPG

KAPLICA ADORACJI

Przy naszym kościele znajduje sie kaplica dziennej adoracji Najświętszego Sakramentu. Warto włączyć się w tem akt czci okazywanej naszemu Panu. Postarajmy się znaleść czas w ciągu tygodnia na godzinę , czy też dowolną chwilę adoracji w naszej kaplicy która jest otwarta od godz. 8:00 do 20:00.

people-2597796.jpg

2018: Year in Review

 

1 stycznia 2018– In Nomine Domini– W Imię Pańskie rozpoczęliśmy kolejny rok. Do modlitwy o pokój włączyło się szczególnie Towarzystwo Różańca Świętego.

7 stycznia 2018– W uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech Króli - Komitet Polski zorganizował noworoczne Spotkanie Opłatkowe, po którym przedstawione zostało, przez uczniów Polskiej Szkoły Sobotniej, doroczne widowisko Jasełkaw reżyserii Anety Siadak.

25 stycznia 2018–Nasz weekend z IPN zorganizowany przez Polską Szkołę Sobotnią miał swój finał w niedzielę po Mszy św. w Kolbe Hall. Goście z Warszawy zaprezentowali medialne zwiastuny przygotowanych dzieł przez IPN na rok 2018.

14 lutego 2018– Środa Popielcowa rozpoczęła Wielki Post. Postanowiono, że wielkopostne nabożeństwa w języku polskim w kościele Świętego Krzyża będą się odbywać: śpiewy pasyjne Gorzkie Żalew niedziele po Mszy św. i Droga Krzyżowaw piątki przed wieczorną Mszą św.

1 marca 2018– Czterdziestogodzinne Nabożeństwo Adoracyjne. W drugi dzień Nabożeństwa, w piątek, specjalną konferencję w języku polskim wygłosił ks. Micheal Niemczak z Santa Fe, NM. W niedzielne popołudnie, 4 marca, odbyło się uroczyste zakończenie nabożeństwa, w którym uczestniczyli licznie wierni i księża z okolicznych parafii.

8 kwietnia 2018– Spotkanie przy Święconymbyło okazją do wyrażenia wdzięczności za dekoracje Bożego Grobu dla Anety Siadak i Wiesława Matracza i wszystkim, którzy uświetnili Święta Wielkanocne.

5 maja 2018– Uroczystości ku czci Królowej Polski oraz 100 rocznicy odzyskania Niepodległości w Winnona, Minnesota zostały ubogacone wizytą przedstawicieli bliźniaczego Miasta Bytów, z Polski. Mszy świętej w kościele św. Stanisława Kostki przwodniczył ks. prałat Thomas J. Hargesheimera homilię wygłosił ks. Stanisław Poszwa, S.Chr. Po Mszy świętej, staraniem ks. prałata Paul Breza, dyrektora Muzeum Polskiego w Winnona, w sali przyjęć tego Muzeum miały miejsce: uroczysty obiad polski i część artystyczna. W tym wydarzeniu uczestniczyło ponad 150 osób.

6 maja 2018 – Włączyliśmy się w modlitwę Polonii na świecie w intencjach braci i sióstr w kraju, oraz naszej Ojczyzny. Po Mszy św. nastąpił ciąg dalszy uroczystości ku czci Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Program został przygotowany przez uczniów i studentów Polskiej Szkoły Sobotniej.

17 maja 2018– 35 rocznica święceń kapłańskich ks. Stanisława była okazją do wspólnej modlitwy w czasie Mszy św. dziękczynnej i spotkania towarzyskiego.

20 maja 2018–Wręczeniem świadectw zakończył się kolejny rok nauki w ramach Polskiej Sobotniej Szkoły im. Adama Mickiewicza przy kościele Św. Krzyża w Minneapolis. Gratulowaliśmy uczniom i studentom, i wyraziliśmy serdeczne podziękowania nauczycielom, Dyrekcji Szkoły, szczególnie Michałowi Wojtakowi i Bogusławowi Kukla, Rodzicom i wszystkim, którzy podejmują wiele trudów i wysiłków, by krzewić, przekazywać i formować serca dzieci i młodzieży w umiłowaniu polskiego słowa i chrześcijańskiej tradycji.

19 maja 2019–W sobotę, 19 maja 2018 roku, w Chicago, w Millenium Park, świętowaliśmy 100 lecie rocznicy odzyskania Niepodległości Polski spod zaborów rosyjskiego, austriackiego i pruskiego, z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Szkoła z Minneapolis reprezentowana była przez nauczycieli, maturzystów i uczniów. Relację z tego wydarzenia do biuletynu napisał dr Arkadiusz Dudek.

20 maja 2018 – Komitet Polski przygotował dla Parafian, ich Rodzin i Przyjaciół obiad oraz aukcję przedmiotów wartościowych. Tym wydarzeniem, Komitet Polski rozpoczął w parafii Świętego Krzyża obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Dochód z obiadu przeznaczony został na specjalny dzień obchodów w Minneapolis - uroczystą galę, zaplanowaną na sobotę, 10 Listopada.

25 – 28 maja 2018 -W Portland, Oregon odbył się XV Zjazd Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich organizowany przez Komisję Kulturalno - Oświatową “Szkoła Polska” przy Towarzystwie Biblioteki Polskie.Tematami przewo-dnimi Zjazdu były “Sto lat Niepodległości Polski” oraz “Szkoła Polska twórcza i z inicjatywą”. XV Zjazd był wielkim wydarzeniem kulturalnym i oświatowym w życiu Polonii Amerykańskiej. Polską Szkołę Sobotnią z Minneapolis reprezentowały: Dagmara Palczewska, Dorota Wojtak i Krystyna Borgen.

3 czerwca 2018 - Uroczystość Bożego Ciała. Po Mszy św. o godzinie 11:30 odbyła się Procesja Eucharystyczna do czterech ołtarzy. Uroczystość ta była dla polskiej społeczności i wszystkich wiernych szczególną okazją do wyrażenia Bogu wdzięczności za dar Eucharystii.

9 czerwca 2018– Sibley State Park, w okolicy New London, MN był miejscem pikniku Polskiej Szkoły Sobotniej i polowejMszy świętej.

10 czerwca 2018– XIV Procesja Eucharystyczna w North East Minneapolis: od kościoła Świętego Krzyża do kościoła Wszystkich Świętych. 

8 lipca 2018– Apel Misyjny uwrażliwia nas na potrzeby braci i sióstr w wierze poza naszą parafią i lokalną społecznością, i pozwala spojrzeć na rzeczywistość Kościoła w innych krajach. W tym roku apel wygłosił ks. Bienvenu Tsanga z Kamerunu.

10-12 sierpnia 2018– Po raz dziesiąty został zorganizowany Polski Festiwal w Minneapolis.

15 sierpnia 2018 –Święto Wniebowzięcia NMP z poświęceniem ziół, warzyw, owoców i kwiatów.

2 września 2018– Na Cmentarzu St. Mary’s, na grobie Victora Cordelli, architekta kościoła Świętego Krzyża, została zainstalowana tablica – jeden z projektów dla zaznaczenia 90 rocznicy konsekracji obecnego kościoła. Ceremonia poświęcenia odbyła się o godzinie 1:30 PM. Przewodniczył jej ks. Spencer J. Howe.

7-9 września 2018– SEPTEMBERFEST 2018– doroczny festiwal parafialny. Wielkim powodzeniem cieszyło się polskie stoisko kulinarne, które poprowadził z zespołem ze Wspólnoty Polskiej Andrzej Kraszkiewicz. 

15 września 2018– Rozpoczął się nowy rok szkolny 2018/19.

16 września 2018– Z okazji 90 rocznicy poświęcenia kościoła Świętego Krzyża Mszę św. dziękczynną o godzinie 9:30 celebrował ks. biskup Andrew H. Cozzens, biskup pomocniczy Archidiecezji St. Paul - Minneapolis.

30 września 2018– W niedzielne popołudnie w rezydencji Państwa Palczewskich rozpoczęły się w nowym roku duszpasterskim spotkania modlitewno-formacyjne Rodzin Kościoła Domowego. Były obecne rodziny: Bizoń, Hajdukiewicz, Hoffman i Matracz.

7 października 2018– Święto Koła Różańca Świętego. W naszej wspólnocie to szczególne świadectwo i zaangażowanie w modlitwę różańcową w języku polskim trwa od roku 1887. Reprezentacja Koła Różańca, któremu przewodniczy Małgorzata Matracz, wzięła udział w specjalnej modlitwie różańcowej w intencjach Stanów Zjednoczonych Ameryki ‘Coast to Coast’w kościele św. Bonifacego.

14 października 2018 –Po raz czternasty,pod hasłem “Promieniowanie Ojcostwa”, obchodziliśmy w Polskiej Szkole Sobotniej i wspólnocie polonijnej Dzień Papieski.

Dzięki staraniom Hanny i Andrzeja Stankiewicz, został zorganizowany obiad, program artystyczny i aukcja, z których dochód przekazany został do Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w Warszawie.

21 października 2018 –Dzięki staraniom ks. Spencer Howe oraz wysiłkom amerykańskiej rodziny Joe i Corinne MacDonald, działającej w ramach nowej instytucji w Krakowie JP II PROJECT, peregrynujące relikwie świętego Jana Pawła II znalazły docelowe miejsce w kościele Świętego Krzyża w Minneapolis. W niedzielę, która była dla wspólnoty Misyjną i Dziedzictwa Polskiego, przedstawione zostały dwie prezentacje medialne. Pierwsza o o działalności JP II Projecti druga o życiu i dokonaniach architekta z Polski w Minnesota, Victora Cordelli (1872 - 1937).

28 października 2018 –Na Cmentarzu St. Mary’s, (Chicago Avenue South and E. 46st Street) o godzinie 1:30 PM odbyła się doroczna modlitwa na Różańcu za wszystkich wiernych zmarłych. Jedna ze stacji w tegorocznej procesji miała miejsce przy grobie ks. Franciszka Decowskiego, proboszcza parafii Świętego Krzyża w latach 1977-1996.

10-11 listopada 2018 –Komitet Obchodów 100 rocznicy Niepodległości Polski (Edward Rajtar, Przewodniczący, Edyta Dudek, Wiceprzewodniczący, Bugusław Kukla, Sekretarz i Stanley Wiatros, Dyrektor) zorganizował specjalny program w Minneapolis Instutute of Art. Na program popołudniowy złożyły się występy dzieci ze Polskiej Szkoły, pokaz tańców w wykonaniu zespołów polonijnych, koncerty i wystawy. Wieczorna część obejmowała uroczystą kolację z programem artystycznym i odczytem historycznym. 

W niedzielę, 11 listopada, w kościele Świętego Krzyża sprawowana była Msza święta dziękczynna w intencji Ojczyzny, z bogatą oprawą muzyczną przygotowaną przez Elizabeth Levitski, Janusza Żorawskiego i Chór Parafilany. Na początku Mszy św. diakon John Belian odczytał skierowany do polskiej społeczności list J.E. Ks. Arcybiskupa Bernarda Hebdy, Metropolity St. Paul-Minneapolis. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. Stanisław Poszwa, S.Ch. 

Przewodniczący Komitetu Polskiego dr Jan Werner przekazał proklamację gubernatora Minnestoty o ustanowieniu 11 listopada 2018 roku Dniem Narodu Polskiego w Minnesota.

Po Mszy świętej w audytorium szkoły Listopadową Akademię: Stulecie odzyskania Niepodległości przez Polskęprzygotowały Jolanta Grey, Ewa Banasikowska i Hanna Stankiewicz. Szczególnymi punktami programu były recytacje poezji patriotycznej i śpiewy pieśni narodowych w wykonaniu uczniów i zespołu szkolnego pod kierunkiem Oli Hoffman i Piotra Waszczuka, recytacja poematu Adama Mickiewicza Dziady, cz. IIIprzez dr Henryka Świcę oraz wystawa IPN „Ojcowie Niepodległości”. Uświetnieniem uroczystości była oprawa kulinarna przygotowana przez Gabrielę Remiarz, Janinę Żorawski, Jadwigę Kosoń, Andrzeja Kraszkiewicza i zespół wspomagający. 

8, 14, 21 grudnia 2018– Adwentowe wieczory– do piątkowej adoracji Najświętszego Sakramentu i Mszy św. wieczornej w te dni dołączona została adwentowa konferencja.

Krzyż Misyjny

Krzyż Misyjny

Jeden ze sztandarów polskich (kult maryjny)

Jeden ze sztandarów polskich (kult maryjny)

Peregrynująca Ikona M.B. Częstochowskiej