pexels-photo-256962.jpeg

Towarzystwo Różańca Świętego
Polskie Róże

Holy Rosary Society - Polish Roses

Najstarsza polska religijna organizacja niewiast, żon i matek, sięgająca początków wspólnoty w Minneapolis, w 1884 roku, która nieustannie przekazuje tradycję modlitwy na różańcu w języku polskim. 

Działalność oficjalnie została potwierdzona przez pierwszego proboszcza parafii Świętego Krzyża w 1887 roku, w celu upowszechniania pobożności maryjnej, modlitwy różańcowej i umacniania więzów przyjaźni i dobrej woli, i socjalnych wśród niewiast i rodzin w parafii. Duchowym liderem był pierwszy proboszcz parafii ks. Jakub Pacholski. 

Pierwszą przewodniczącą była Agnieszka Górna. Następnie przey wiele lat przewodziły: Józefa Junczewski, Martha Jedlinski, Monica Krawczyk, Franciszka Przybylka i Mary Rokucki. 

W roku Złotego Jubileuszu Towarzystwa Różańca, 13 października 1947 roku angielsko języczna grupa - 72 członkinie - ustanowiła Holy Rosary Society – English Unit. Przedstwicielki tej grupy włączyły się od razu w działania grup modlitewnych na terenie dekanatu i archidiecezji. 

Wielka liczba rodzin przybyłych w latach po II Wojnie Światowej sprawiły, że w roku 1963 Towarzystwo Różańca - Sekcja Polska - liczyła 25 Róż – 15 człońkiń w każdej. W roku 1986 było 6 Róż.

W Roku Jubileuszu, 100-lecia parafii, Zarząd Towarzystwa tworzyły: Louise Chorzempa, Julia Naróg, Stella Pędzimisz, Ann Wetoska, Helena Mączka, Stella Malecki.

W Rok Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 Towarzystwo Różańca wprowadziła Maria Halak.

Obecnie, w roku 2018, tej grupie modlitewnej przewodzi Małgorzata Matracz

cross-2215417_1920.jpg

Towarzystwo Imienia Jezus

Holy Name Society

Celem Towarzystwa Imenia Jezus jest pogłębienie wiary w bóstwo Jezusa oraz dążenie do tego, aby Imię Boga a nade wszystko Najświętsze Imię Jezusa było zawsze i wszędzie szanowane, czczone i miłowane.

W myśl swych zasad i ustaw gromadzi mężczyzn, mężów i ojców oraz bierze czynny udział w życiu wspólnoty - jednoczy się duchowo we wspólnej modlitwie i uwielbieniu Boga oraz podejmuje konkretne zadania pomocy w administracji parafii w dziedzinie materialnej i profesjonalnej.