jesus-2386640_1920.jpg

Nabożeństwo do Krzyża Swiętego

Devotion to the Holy Cross 

STATIONS OF THE CROSS

Stations of the Cross or Way of the Cross is a popular devotion which refers to a series of events depicting Jesus on the day of his crucifixion and burial.

Minister: We adore you, O Christ, and we bless you.
All: Because by your holy cross you have redeemed the world.

 

ADORATION OF THE CROSS ON GOOD FRIDAY

Celebrant: Behold the wood of the cross on which hung the salvation of the world.

All (congregation): Come, let us adore.

 

PROCESSION TO THE CROSS ON ROGATION DAY – April 25

O, God you willed that your Son suffer on the wood of the cross to free us from the slavery of the enemy grant, that we might be cleansed of sin and live with you forever.
We ask this through that same Christ, our Lord.

FEAST OF THE EXALTATION OF THE HOLY CROSS – SEPTEMBER 14

God our Father, in obedience to you your only Son accepted death on the cross for the salvation of mankind.
We acknowledge the mystery of the cross on earth. May we receive the gift of redemption in heaven.
Through our Lord Jesus Christ, your Son,
who lives and reigns with you
in the unity of the Holy Spirit,
one God, for ever and ever. Amen.

DROGA KRZYŻOWA

Droga Krzyżowa - to nabożeństwo o charakterze adoracyjnym, polegające na symbolicznym odtworzeniu drogi Jezusa Chrystusa na śmierć krzyżową i złożenia Go do grobu.

K. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

 

ADORACJA KRZYŻA W WIELKI PIĄTEK

Prezbiter: Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata.

Chór (zgromadzenie): Pójdźmy z pokłonem.

 

 

PROCESJA BŁAGALNA W DNI KRZYŻOWE – 25 kwietnia

Boże, Ty chciałeś, aby Syn Twój cierpiał za nas na drzewie krzyża, aby nas wyzwolił spod władzy nieprzyjaciela, dozwól więc, abyśmy osiągnęli łaskę zmartwychwstania. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO, 14 września

Wszechmogący Boże, Syn Twój posłuszny Twojej woli poniósł śmierć na krzyżu, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni, † spraw, abyśmy poznawszy na ziemi tajemnicę odkupienia, * mogli otrzymać jej owoce w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


madonnina-2311017.jpg

Kult Matki Bożej

Devotion to Our Blessed Mother

Maj i październik – miesiące Maryi

 O ile chcemy naśladować prawdziwych czcicieli Najświętszej Panny, powinniśmy włączać się także w szczególną cześć oddawaną Jej przez Kościół święty w dwóch miesiącach maryjnych: maju i październiku.  

Ofiarowanie dwóch całych miesięcy ukazuje bogactwo miłości, poszukującej także dłuższych okresów czasu, by wyrażać w nich szczególniejszą stałość uczuć i modlitwy.  Nie potrzeba mnożyć przykładów, danych nam przez świętych oraz ich wezwań do gorliwego praktykowania miesięcy maryjnych. Były to dla nich dwa złote miesiące. Dwa miesiące rozkwitu pobożności maryjnej, przejawiającego się w uczęszczaniu na nabożeństwa majowe i szczególnym zapale do odmawiania całego różańca w październiku. 

Św. Maksymilian Maria Kolbe pisał specjalnie do brata, aby przypomnieć mu o maju.  Wysyłał mu książeczki z modlitwą na każdy dzień tego pięknego miesiąca. Budził w nim gorącą nadzieję na wspaniałe owoce nabożeństwa majowego. Błogosławiony Bartolo Longo aż do śmierci niestrudzenie zachęcał do tego, aby czynić październik miesiącem Różańca świętego, miesiącem modlitwy maryjnej w najdoskonalszym tego słowa znaczeniu. 

Trudno wątpić, że te dwa miesiące są czasem łaski. Pośredniczka wszelkich łask, przynaglana tak wielką modlitwą wznoszącą się z ziemi, nie może pozostawić bez odpowiedzi wołania tych, którzy w Niej pokładają ufność, którzy do Niej zanoszą błagania, którzy przez cały miesiąc ofiarują Jej kwiatki. Święty ojciec Pio pisał do swego ojca duchowego: „Nareszcie znów jest miesiąc Pięknej Mamusi. Ta najdroższa Mama wciąż udziela mi z miłością swej matczynej opieki, szczególnie w tym miesiącu”.

 Będąc wiernym, można w tych dwóch miesiącach otrzymać od Najświętszej Panny także nadzwyczajne łaski dla siebie samych i dla bliźnich. Nie zabraknie nade wszystko łask duchowych – oświecenia, duchowego ożywienia, wzrostu wewnętrznego, niebieskiej pociechy, których tylko Ona może udzielić. Pachnący wiosną maj daje okazję do pogłębienia znajomości Najświętszej Panienki poprzez słuchanie maryjnych kazań, jakie głosi się zazwyczaj w tym czasie w kościołach, albo poprzez prywatne rozważanie niezgłębionej wielkości Bożej Rodzicielki. „Tak, Ojcze mój – pisał dalej św. ojciec Pio – jakże dobrze poucza nas ten piękny miesiąc o słodyczy i piękności Maryi”. 

W październiku możemy wzmocnić miłosne zjednoczenie z Najświętszą Panną Maryją, pobożnie odmawiając więcej różańców. Możemy także włączyć się w wielką misyjną intencję, jaką Kościół podejmuje w tym miesiącu dla zbawienia wszystkich dusz – za pośrednictwem Tej, która jest powszechną Pośredniczką zbawienia.

Źródło: Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej