Biuletyn - Kwiecień 2018

lily-960387_1280.jpg

PODZIĘKOWANIA PO WIELKANOCY
EASTER PARTICIPATION AND PRAYERS - THANK YOU

Wszystkim Parafianom i Gościom za uczestnictwo we wspólnej modlitwie, okazaną pomoc, życzliwość i wszelkie dary w czasie liturgii Triduum Paschalnego – Bóg zapłać!

PODZIĘKOWANIA PO WIELKANOCY
EASTER /DIVINE MERCY SUNDAY PARTICIPATION AND PRAYERS - THANK YOU

Do wyrażonych już podziękowań, pragniemy dzisiaj dołączyć wyrazy wdzięczności za udział w modlitwie w ubiegłą niedzielę Miłosierdzia Bożego i tradycyjnym już spotkaniu ‘Przy święconym’ w Sali im M. Kolbe. Komitetowi Polskiemu i wszystkim, którzy wspomogli przygotowania wielkanocnych dań, za poświęcony czas, środki i talent kulinarny - z serca płynące słowa wdzięczności. Bóg zapłać!


MSZA W KAŻDY PIĄTEK POPRZEDZONA ADORACJĄ NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
ADORATION OF THE BLESSED SACRAMENT AND MASS IN POLISH AT HOLY CROSS EVERY FRIDAY NIGHT

Wszystkie dobre uczynki razem wzięte nie mają tyle wartości co jedna Msza święta.
(św. Jan Maria Vianney)

Dla nas, słabych ludzi, codziennie upadających i obrażających Boga grzechami, za które nie jesteśmy w stanie nigdy dostatecznie odpokutować, moc przebłagalna Ofiary ma przeogromne znaczenie. Każdy piątek wieczorem godzina adoracji Najświętszego Sakramentu i Msza święta w języku polskim w kościele Świętego Krzyża jest wspaniałą sposobnością do wynagrodzenia Bogu, dziękczynienia, odnowienia i umocnienia wiary i życia duchowego. Zapraszamy.

DUCHOWA ADOPCJA MODLITWA INTENCJI NIENARODZONYCH JESZCZE DZIECI
PRAYER FOR UNBORN BABIES WHOSE LIFE IS IN DANGER

Jak co roku tak i w tym, 2018 w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, którą w liturgi zaznaczyliśmy 9 kwietnia, w wielu środowiskach kościelnych zapoczątkowana została akcja Duchowej Adopcji dzieci poczętych zagrożonych aborcją. Praktyka ta polega na odmawianiu codziennie jednej tajemnicy różańca lub innej dowolnej modlitwy np: „Ojcze Nasz” czy „Zdrowaś Mario” oraz specjalnej modlitwy, przez okres od Zwiastowania do Bożego Narodzenia w intencji nienarodzonego dziecka duchowo adoptowanego. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane postanowienie postne, które jednak nie jest obowiązkowe. Imię dziecka duchowo adoptowanego znane jest tylko Bogu. Serdecznie zapraszamy do rozważenia i uwrażliwiania otoczenia na poszanowanie życia, i do podjęcia tej pobożnej praktyki w celu ratowania dzieci poczętych i zagrożonych aborcją.


OBCHODY 100 LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 1918-2018
CELEBRATION OF THE 100TH ANNIVERSARY OF POLAND REGAINING ITS INDEPENDENCE

W Minneapolis zawiązał się Komitet Obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Uroczystość odbędzie się 10 listopada 2018 roku w Minneapolis Institute of Art. Dodatkowe informacje: https://poloniaminnesota.org/independence/

KOŚCIÓŁ W POLSCE I NA EMIGRACJI ZAZNACZA ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
ROMAN-CATHOLIC CHURCH IN POLAND AND ABROAD MARKING 100th ANNIVERSARY OF 1918

Przypadająca w 2018 roku setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest doskonałą okazją do przypomnienia działalności i udziału wiernych z parafii świętego Krzyża w Minneapolis. Na rzecz sprawy polskiej apelowali księża polscy w Minnesocie i działacze polskiej kultury. Wspomagali i szerzyli idee Ignacego Paderewskiego, który zbierał pieniądze na ofiary wojny na ziemiach polskich i namawiał polityków państw zachodnich do poparcia idei niepodległości Polski.

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI OFERUJE KURSY JĘZYKA POLSKIEGO
CATHOLIC UNIVERSITY OF LUBLIN OFFERS POLISH LANGUAGE COURSES DURING THE SUMMER

Wśród wielu programów Szkoła Letnia KUL oferuje kursy języka polskiego od dwóch do ośmiu tygodni. Wybrać można także odpowiednią dla siebie intensywność – od pięciu do do ośmiu godzin dziennie. Poza lekcjami języka polskiego można wysłuchać wykładów na temat kultury polskiej, historii Polski, literatury polskiej, polskiej muzyki i ekonomii oraz ważnych zagadnień współczesnych. Programy przewidziane są dla osób, które ukończyły 18 rok życia. Można zgłaszać się bezpośrednio do Szkoły Języka i Kultury Polskiej, natomiast studenci amerykańscy, ktćrzy chcą przybyć w grupie mogą zgłaszać się do: Prof. Michael Mikoś, University of Wisconsin-Milwaukee, PO Box 413, Milwaukee, WI 53201 mikos@uwm.edu

Biuletyn - Marzec 2018

cross-3254894_1280.jpg

WIELKI TYDZIEŃ – ŚWIĘTY TYDZIEŃ

Przeżyjmy Wielki Tydzień godnie, po chrześcijańsku. Niechaj nie pochłonie nas bez reszty przedświąteczna krzątanina. Znajdźmy czas na medytację Męki Zbawiciela, na udział w Liturgii Triduum Paschalnego.

Wielki Tydzień

Na treść wydarzeń Wielkiego Tygodnia składają się triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy w Niedzielę Palmową, ostatnie dyskusje Chrystusa z Sanhedrynem w świątyni, przepowiednie Chrystusa o zburzeniu Jerozolimy i o końcu świata, Ostatnia Wieczerza i Męka Pańska, wreszcie chwalebne Zmartwychwstanie. Obrzędy liturgiczne tych dni są tak wkomponowane, aby ułatwić odtworzenie tych wydarzeń, bezpośrednio związanych z tajemnicą odkupienia rodzaju ludzkiego, pobudzić do refleksji i wielkiej wdzięczności, doprowadzić do pojednania się w sakramencie Pokuty, odnowić w Kościele pierwotną gorliwość w służbie Bożej. Wielki Tydzień ma tak wysoką rangę w liturgii Kościoła, że nie dopuszcza nawet uroczystości.

Wielki Tydzień otwiera Niedziela Palmowa. Nazwa tego dnia pochodzi od wprowadzonego w XI w. zwyczaju święcenia palm. Liturgia bowiem wspomina uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzający Jego Mękę i Śmierć na Krzyżu. Witające go tłumy rzucały na drogę płaszcze oraz gałązki, wołając: "Hosanna Synowi Dawidowemu". O uroczystym wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy piszą wszyscy czterej Ewangeliści.

WIELKI CZWARTEK

Mszą sprawowaną w wieczór Wielkiego Czwartku rozpoczynamy Święte Triduum Paschalne. Msza święta Wieczerzy Pańskiej w języku angielskim i polskim o godzinie 7:00 PM.

WIELKI PIĄTEK

Wielki Piątek to dzień szczególnego dziękczynienia za wolność, jaką obdarzył nas Chrystus, to dzień dziękczynienia za Miłość, którą nas zbawił. Tę wdzięczność winniśmy objawić całując drzewo Krzyża w uroczystej adoracji. Liturgia Męki Pańskij o 7:30 PM.

WIELKA SOBOTA

Błogosławieństwo pokarmów w języku polskim - 11:00 AM, 1:00 PM.

WIGILIA PASCHALNA O GODZINIE 8:00 PM.

CZAS ALLELUJA – 50 DNI RADOŚCI WIELKANOCNEJ

Radosne Alleluja (Chwalmy Pana), ciągle rozbrzmiewające w naszych sercach w czasie wielkanocnym, bardzo koresponduje z porą roku, w której jest śpiewane. Można powiedzieć, że "zmartwychwstająca" przyroda, budząca się do życia, jest dla nas apelem o powstanie do nowego życia, zapoczątkowanego w Chrystusie wraz z Jego zmartwychwstaniem.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

MSZA REZUREKCYJNA POPRZEDZONA PROCESJĄ - 6:30 AM

MSZA ŚWIĘTA WIELKANOCNA - 11:30 AM

II NIEDZIELA WIELKANOCNA

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego zostało rozpowszechnione przez objawienia św. Faustyny Kowalskiej.

SPOTKANIE PRZY ŚWIĘCONYM

W niedzielę 8 kwietnia zapraszamy wszystkich Parafian i Gości do udziału w spotkaniu wielkanocnym wspólnoty po Mszy i nabożeństwie o godz. 11:30 AM, w Sali im. M. Kolbe.


KWIECIEŃ MIESIĄCEM PAMIĘCI NARODOWEJ

To nie jest tak, że historia ma swój bieg i odchodzi w niepamięć. Narodowa pamięć jest dobrem najwyższym. Wplata się w historię cieniami poległych i wyrasta z jeszcze żyjących uczestników walki, spotykanych wśród nas, na co dzień. Historia i dzieje narodu mają być źródłem nauki, aby to, co było złe, naprawić, a to, co było dobre, uszlachetniać.

Dzisiaj mamy obowiązek pielęgnowania tego wszystkiego, co się zdarzyło, z czego wyrastamy, co było krwią, bliznami i cierpieniem, co było radością i triumfem. To wszystko musimy włączyć w duchu wiary w teraźniejszość i w wielkie dzieło dążenia do przyszłości.

OBCHODY 100 LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 1918-2018

W Minneapolis zawiązał się Komitet Obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Dodatkowe informacje: https://poloniaminnesota.org/independence/

 

Biuletyn - Luty 2018

christ-1753807_960_720.jpg

ŚRODA POPIELCOWA - DZIEŃ POKUTY MODLITWY I JAŁMUŻNY. 

LENT BEGINS ON ASH WEDNESDAY – FEBRUARY 14 - DAY OF PENANCE, PRAYER & ALMSGIVING

Istotą Wielkiego Postu jest prawdziwe nawrócenie serca, czyli pojednanie z  Bogiem, który sam pierwszy wychodzi z  inicjatywą spotkania z człowiekiem w  miłości. Posypanie głów popiołem jest z  jednej strony znakiem uznania własnej słabości i  grzeszności, z drugiej – zaproszeniem do swego życia Boga z Jego miłosierdziem i przebaczeniem. Liturgia w języku. polskim o 7:30 pm.

ŚRODA POPIELCOWA – Od posypania głów wiernych popiołem w Środę Popielcową rozpoczyna się w Kościele katolickim Wielki Post, 40-dniowy okres przygotowania do Wielkanocy. Msza św. w języku polskim o 7:30 PM. Kolekta zebrana w ten dzień będzie jako JAŁMUŻNA POSTNA. 

PROGRAM NA 40 DNIOWY POST

„Wstępując w okres 40–dniowego postu, a więc gorliwszej służby Bożej, sposobmy nasze dusze do walki z pokusami. Rozpoczynamy bowiem bój o świętą sprawę... Wszak dlatego pozwolił Pan wieść siebie na pokuszenie, abyśmy pomocą Jego wspierani wzorowali się na Jego przykładzie... Podjął On walkę onego czasu, abyśmy ją podejmowali po wszystkie czasy; zwyciężył, aby dać na przykład, jak zwyciężać mamy” (św. Leon Wielki).

W czasie czterdziestodniowej przemiany, jałmużna - czyny miłości, modlitwa i post czynione w szczerości serca i z głęboką wiarą, pomagają zbliżyć się do Boga. Ponadto przypomniany zostaje jeden z wymiarów tego okresu – pokuta. Wyrzec się, aby się wzmocnić.

DROGA KRZYŻOWA - WAY OF THE CROSS

Droga kontemplacji z Jezusem prowadzi przez wąskie ulice Jerozolimy: Jezus niesie na ramionach krzyż. Krzyż ciężki, bo nasączony winami pokoleń całej ludzkości. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątki Wielkiego Postu o godzinie 7:00 wieczorem, a następnie Msza Święta.

Droga Krzyżowa upamiętnia przejście ulicami Jerozolimy Chrystusa, niosącego krzyż. Wiąże się ono z kultem, jaki oddawano miejscom uświęconym obecnością Syna Bożego, leżącym przy drodze między pretorium, w którym Piłat wydał wyrok, a Golgotą - wzgórzem straceń. Celebracja drogi krzyżowej polega na rozważaniu Męki Pańskiej z jednoczesnym przemierzaniem symbolicznej trasy, wytyczonej czternastoma krzyżami obrazującymi poszczególne epizody, opisane w Ewangeliach lub znane z przekazów pozabiblijnych.

ŚPIEWY PASYJNE – ROZWAŻANIE MĘKI PAńSKIEJ – GORZKIE ŻALE - BITTER LAMENTATIONS

Nabożeństwo Gorzkich Żali wzięło początek od Księży Misjonarzy z kościoła Świętego Krzyża w Warszawie. Tam, u wejścia do świątyni, Chrystus dźwigający krzyż woła w każdym czasie: W górę serca! Poszczególne części rozważać będziemy w niedziele Wielkiego Postu po Mszy św. o godz. 11:30.

JAŁMUŻNA POSTNA - ALMSGIVING

Post - wstrzemięźliwość, Modlitwa i Jałmużna – to trzy praktyki pokutne. Jałmużna oznacza pomoc udzieloną człowiekowi potrzebującemu, z miłości do Boga i bliźniego. Ma moc zadośćuczynienia (wynagrodzenia) za grzechy i wyprasza łaski ofiarodawcom (por. Syr. 29, 12-13).

SPOWIEDŹ - SAKRAMENT POKUTY

Czas Wielkiego Postu jest szczególnym zaproszeniem do powrotu. Przez sakrament pokuty mamy dawaną nam przez Pana nieustanną szansę, by oczyszczać nalot zła z  naszej duszy. Jesteśmy zaproszeni, by pojednać się z Bogiem i  by jednać się z bliźnimi. Mamy wracać do dobrego Ojca, który czeka na nas nieustannie. Spowiedź, to kolejna dana nam szansa, by zacząć nasze życie na nowo. Wielki Post i  wołanie Kościoła, by przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty (drugie przykazanie kościelne) jest szczególnym zaproszeniem do podjęcia właśnie w  tym czasie duchowego, sakramentalnego pojednania z Bogiem. 

CZAS SPOWIEDZI I KOMUNII WIELKANOCNEJ

Czas spowiedzi i komunii św. wielkanocnej trwa w tym roku od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej, 27 maja 2018. 


PAPIESKA INTENCJA MODLITWY – POPE’S PRAYER INTENTION FOR FEBRUARY 2018

Ojciec Święty apeluje o modlitewną walkę z korupcją. Tego właśnie dotyczy papieska intencja modlitewna na miesiąc luty. Brzmi ona: „Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja”.  - papież Franciszek.


Z NAUCZANIA PAPIEŻA FRANCISZKA – FROM THE TEACHING OF POPE FRANCIS – 

Papież Franciszek zachęcił Polaków, aby nie lękali się mówić o Bogu, wierze i Kościele. Podczas audiencji generalnej w środę, 31 stycznia, apelował o "umacnianie się wzajemnie w wierze".

Zwracając się do polskich pielgrzymów w czasie spotkania na placu Świętego Piotra, Franciszek powiedział: Bracia i siostry, uczestnicząc we Mszy świętej, bądźcie uważnymi słuchaczami Bożego słowa. Niech ono was formuje i przemienia. Niech kształtuje życie waszych rodzin, a szczególnie inspiruje wychowanie dzieci i młodzieży. Bądźcie głosicielami tego Słowa, gdziekolwiek jesteście. Nie lękajcie się mówić o Bogu, o sprawach wiary, o Kościele. Umacniajcie się wzajemnie w wierze, trwając konsekwentnie w nauce Chrystusa - wzywał papież Franciszek.

PRZYGOTOWANIE WIYZYTY KONSULA RP - TENTATIVE VISIT OF POLISH CONSUL GENERAL

Komitet Polski zbiera zgłoszenia osób zainteresowanych wizytą konsularną w sprawach paszportowych i prawnych w Minneapolis przedstawiciela Konsulatu RP w Chicago. Jeśli będzie wystarczająca liczba zgłoszeń, wizyta mogłaby odbyć się na początku kwietnia w Szkole Jana Pawla II. W czasie wizyty będzie możliwość złożenia wniosku o wydanie paszportu biometrycznego, poświadczenie podpisu, itp. Prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod numerem (651) 486-7389, Jan Werner.

 

Biuletyn - 12/31/17

SERDECZNIE WITAMY - WELCOME

Serdecznie witamy wszystkich Parafian, Rodaków i Gości w kościele Świętego Krzyża w Minneapolis. Duszpasterstwo w języku polskim prowadzone jest przez Księży Chrystusowców. W pierwszych dniach Nowego Roku składamy sobie wzajemnie najlepsze życzenia: Szczęśliwego i błogosławionego Nowego Roku!

IN NOMINE DOMINI 2018

Niech Duch Boży prowadzi Was 

w Nowym 2018 Roku.

Życzymy wszystkim Bożej opieki, miłości, pokoju,

dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności.

May the spirit of God lead you through the New Year 2018.

We wish you good health, happiness,

love and peace.


Z ORĘDZIA NA OBJAWIENIE PAŃSKIE

Starochrześcijańska uroczystość Objawienia Pańskiego należy do największych obchodów roku liturgicznego. Po proklamacji Ewangelii, podczas każdej mszy uroczyście ogłasza się datę Wielkanocy i innych świąt ruchomych w ciągu roku.

 

Drodzy Bracia i Siostry,

Chwała Pana objawiła się wśród nas i będzie się objawiała zawsze, aż do Jego powtórnego przyjścia. W zmiennych kolejach naszego życia wspominamy wciąż na nowo i przeżywamy tajemnice naszego Zbawienia:

Wiedzcie, najmilsi Bracia, że dzięki miłosierdziu Bożemu, tak jak zakosztowaliście radości narodzenia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, tak i dziś oznajmiamy wam radość najbliższej Paschy – Zmartwychwstania naszego Pana i Boga.

14 lutego będzie Środa Popielcowa i początek Wielkiego Postu.

1 kwietnia z radością będziemy celebrować Paschę naszego Pana Jezusa Chrystusa.

13 maja będzie Wniebowstąpienie naszego Pana Jezusa Chrystusa.

20 maja dzień Zesłania Ducha Świętego.

31 maja uroczysty obchód Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.

2 grudnia będzie pierwsza niedziela Adwentu naszego Pana Jezusa Chrystusa. 

Jemu niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

 


 

POSŁUGI LITURGICZNE – WOULD YOU LIKE TO BE INVOLVED IN THE LITURGICAL MINISTRY? Zainteresowanych posługami liturgicznymi kolektora, czy lektora prosimy o skontaktowanie się z ks. Stanisławem.

 

ZAPROSZENIE DO CHÓRU – INVITATION TO SING IN THE CHOIR

Nie musisz być profesjonalistą, by śpiewać w naszym chórze - my też jesteśmy "tylko" amatorami i miłośnikami śpiewu. Przyjdź, spróbuj - może Ci się spodoba w naszym gronie - miła, przyjazna atmosfera i obcowanie z muzyką - to daje radość, choć wymaga czasu i poświęcenia. Serdecznie zapraszamy. 

Kto śpiewa, dwa razy się modli !

POZDROWIENIA I ŻYCZENIA – BEST WISHES

Wszystkim Solenizantom i Jubilatom nadchodzącego tygodnia składamy najlepsze życzenia wielu Bożych błogosławieństw i pomyślności. Ad Multos Annos!

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY- POPE FRANCIS’ GENERAL PRAYER INTENTION - Styczeń 2018 - January 2018
Intencja ewangelizacyjna: Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE – PASTORAL VISITS

W tradycji polskiej zachował się zwyczaj „kolędy” odwiedzin duszpasterskich w okresie świątecznym. W naszych warunkach tę formę duszpasterstwa proponuję na cały rok. Jako duszpasterz pragnę nieść błogosławieństwo Chystusa Parafianom i ich rodzinom w naszej wspólnocie. Termin wizyty duszpasterskiej ustalony będzie przez rodzinę i duszpasterza.

CZAS KARNAWAŁU

Tegoroczny karnawał zakończy się 13 lutego. (14 lutego – Środa Popielcowa). Czas zabaw i relaksu nie zwalnia od poszanowania norm towarzyskich i moralnych.

20 + C + M + B + 13

Jednym z pięknych, zachowanych zwyczajów jest znaczenie święconą kredą drzwi naszych domów. Przez ten znak publicznie wyznajemy, że tak jak Trzej Mędrcy (Kacper-Casper, Melchior i Baltazar) pragniemy szukać Chrystusa i cieszyć się Jego znalezieniem. Inicjały Trzech Mędrców można tłumaczyć jeszcze w inny sposób: Christus mansionem benedicat (Chrystus mieszkanie błogosławi).

NOWOROCZNE POSTANOWIENIA - NEW YEAR RESOLUTIONS

Świat podpowiada nam, że nadszedł czas postanowień. Możemy chcieć naśladować pokój i światło Jezusa i Maryi, ponieważ jesteśmy gotowi przyjąć kolejny dar czasu gdy zaczynamy Nowy Rok.
Boże, nasz Ojcze, daj nam zawsze postępować w światłości i pokoju, i ogarnięci Twoją miłością mogli troszczyć się o ludzi. Pozwól nam podążać śladami Jezusa i Maryi.

O POLSKICH KOLĘDACH – ABOUT POLISH CHRISTMAS CARROLS

Stary czy młody, wierzący czy obojętny religijnie – gdzież jest Polak, dla którego melodie Bóg się rodzi..., Wśród nocnej ciszy..., W żłobie leży... – nie stanowiłyby części własnej duszy? Zrosły się one nierozerwalnie z polskością, której są wykwitem, a mogą być słusznie dumą" – pisała Ewa Kossak w swej urokliwej książeczce o tradycjach i obyczajach "polskiego roku". Podobnie brzmiących zachwytów nad rodzimą twórczością kolędową można odnaleźć w polskiej literaturze i krytyce niemało. Wypowiadali je najwybitniejsi nasi poeci, jak Adam Mickiewicz, który w wykładach z literatury słowiańskiej (1841) mówił: "Nie wiem, czy jaki inny kraj może się pochlubić zbiorem podobnym do tego, który posiada Polska... Mówię o zbiorze Kantyczek... Uczucia w nich wypowiedziane, uczucia macierzyńskie, gorliwej czci Najświętszej Panny dla Boskiego Dzieciątka, są tak delikatne i święte, że tłumaczenie prozą mogłoby je spospolitować. Trudno by znaleźć w jakiejkolwiek innej poezji wyrażenia tak czyste, o takiej słodyczy i takiej delikatności". Podobny ton pobrzmiewa w opinii jednego z najbardziej zasłużonych badaczy kolęd polskich, Stanisława Dobrzyckiego: "Chyba nigdzie pieśni na Boże Narodzenie nie stały się czymś tak bardzo narodowym, tak dziwnie przez cały naród ukochanym i pielęgnowanym jak w Polsce".

PIERWSZY PIATEK MIESIACA - FIRST FRIDAY

Adoration in the church at 6:00PM ending with benediction and Mass at 7:00 PM.

NABOŻEŃSTWO PIERWSZYCH PIĄTKÓW

Powszechnie wśród ludu przyjęła się praktyka Komunii świętej w dziewięć pierwszych piątków miesiąca. Szeroko rozpowszechniona jest wśród katolików nadzieja, że kto przyjmuje Komunię świętą przez kolejne dziewięć pierwszych piątków miesiąca, może spodziewać się zbawienia. To przekonanie płynie z objawień, jakie miała francuska siostra zakonna Małgorzata Maria Alacoque (+ 1690 r.). Pewnego piątku, podczas Komunii świętej – pisze: Zbawiciel rzekł te słowa do swej niegodnej służebnicy, jeśli się nie myli: Przyrzekam ci w nadmiernym miłosierdziu mego Serca, że Jego miłość wszechmocna tym wszystkim, którzy przyjmą Komunię świętą w dziewięć pierwszych piątków miesiąca bez przerwy, udzieli laski ostatecznej pokuty. Nie umrą w Jego niełasce ani bez przyjęcia sakramentów w tej ostatniej chwili. To oświadczenie Chrystusa nazwano Wielką Obietnicą. Nie jest ona jednak dogmatem wiary opartym na Piśmie Świętym, ale objawieniem prywatnym. Dlatego też nie mamy na jej podstawie pewności absolutnej, "ale tylko moralną, jaką obdarzamy osoby poważne, uczciwe, zasługujące na szacunek i wiarygodne". Kościół po zbadaniu życia i pism Małgorzaty Marii Alacoque stwierdził, że nie ma w nich nic przeciwnego wierze i moralności. Samą zaś siostrę – uznając heroiczność jej cnót - ogłosił świętą w 1920 roku. Tym samym pozwolił wiernym, a często nawet i polecał, praktykę dziewięciu pierwszych piątków miesiąca w nadziei, że przyniesie ona dobre owoce.


PRZYSŁOWIA NA NOWY ROK - PROVERBS

Nowy Rok nastaje, każdemu ochoty dodaje.

Nowy Rok pogodny, zbiór będzie dorodny.

Jaki Nowy Rok, taki cały rok.

Jak Nowy Rok jasny i chłodny 

- cały roczek pogodny i płodny.

Miesiąc styczeń – czas do życzeń.


ZAPIS DO PARAFII – PLEASE COMPLETE OUR PARISH REGISTRATION

Kierujemy serdeczną zachętę i przypomnienie do wszystkich nowo przybyłych, jak również do młodych i profesjonalistów (po 18 roku życia), o zapisie do wspólnoty parafialnej. Zapisanie się do parafii (etnicznej lub terytorialnej) jest wyznaniem wiary, wyrazem łączności z Kościołem katolickim i troską o życie religijne i materialne wspólnoty.

STARAJ SIĘ O ZACHOWANIE POKOJU ZE WSZYSTKIMI - LIVE AT PEACE WITH EVERYONE

Chrystusowy pokój jest darem dla ludzkiego serca i jeśli człowiek ten dar w sobie rozpozna wówczas staje się on udziałem tych wszystkich, których spotykamy. Początkiem prawdziwego pokoju jest miłość. Tam, gdzie się kocha nie ma wojny. Brak pokoju poprzedzony jest brakiem miłości.

PEREGRYNACJA RODZINNA

OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ - PEREGRINATION OF THE OUR LADY OF CZĘSTOCHOWA ICON

W czasie, gdy wśród rodzin amerykańskich naszej parafii peregrynuje statua Matki Bożej Fatimskiej, dla rodzin w naszej społeczności jest jeszcze możliwe przyjęcie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Dzień, trzy dni czy tydzień modlitwy w obecności Ikony jasnogorskiej, to szczególny czas odnowy. Zapraszamy Parafian do uczestnictwa w modlitewnej akcji w naszej wspólnocie.

NIEDZIELA – DZIEN PAŃSKI - SUNDAY THE DAY OF THE LORD

Święcenie niedzieli zajęło w chrześcijaństwie rangę uroczystości obchodzonej ze czcią w każdym tygodniu. Kościół rzymski nadaje mu wybitne znaczenie, przywiązując do niego wielką wagę. Korzystajmy więc w naszym życiu z mądrości Bożego słowa i Eucharystii. Bo tu naprawdę możemy nauczyć się i miłości, i przebaczenia, i drogi wiodącej do życia wiecznego z Bogiem.


CZY WIESZ ŻE... DID YOU KNOW THAT...?

NOV. 26 - ANNIVERSARY OF THE DEATH OF ADAM MICKIEWICZ, PATRON OF THE POLISH SCHOOL

26 listopada 1855 roku zmarł w Konstantynopolu (dzisiaj Istambuł) A d a m M i c k i e w i c z. Genialny poeta, publicysta: współpracownik czasopisma Pielgrzym Polski, redaktor Trybuny Ludów, wykładowca literatury w Uniwersytecie Lozańskim i literatur słowiańskich w Paryżu w College de France, twórca legionu polskiego we Włoszech w roku 1848 i polskiej siły zbrojnej przy armii tureckiej w Konstantynopolu w roku 1855. Duchowy przywódca narodu polskiego, wyraziciel najgłębszych dążeń wolnościowych. Siłą swej twórczości wywarł potężny wpływ na współczesne mu i następne pokolenia pomagając do przetrwania niewoli i odzyskania po latach niepodległości. Głęboko religijna postawa przenika jego twórczość. 

Adam Mickiewicz jest patronem Polskiej Szkoły Sobotniej w Minneapolis.

CZY WIESZ ŻE... DID YOU KNOW THAT...?

November 1918 - creation of a government in independent Poland. Marshall Józef Piłsudzki became the head of state.

One of the great spokesmen for Polish independence was Ignacy Paderewski.

Ignacy Paderewski biorąc udział w Sejmie Polskiego Wychodźstwa w Chicago w dniach 26-30 sierpnia 1918 roku powiedział: “Wielu z Was, na polskich zrodzeni niwach, w tutejszej ziemi złoży swe kości. Jesteście Amerykanami. A kiedyście Amerykanami, bądźcie dobrymi Amerykanami. Bądźcie najlepszymi z obywateli amerykańskich, bo tego żąda nie tylko Wasz osobisty interes, ale wprost tego cześć Polski wymaga. Polak powinien przodować wszędzie! Bądźcie więc najlepszymi Amerykanami, ale dopomóżcie Polsce... Wielu z Was, a mówię to radośnie, wróci do Polski. Wróci ale do jakiej? To od Was zależy. Polska będzie mała, jeżeli Wy będziecie mali. Polska może być wielką, jeśli serca Wasze potrafią zdobyć się na wielkość!”