Biuletyn - Wrzesień 2019

cross-4145153_1920.jpg

MODLITWA DZIĘKCZYNNA ZA WAKACJE
A PRAYER TO THANK GOD FOR THE SUMMER HOLIDAYS

Panie Boże, dziękuję Ci za wakacje.
Dziękuję, że pozwoliłeś mi przeżyć je w spokoju.
Dziękuję, że dałeś mi możliwość

bezpiecznego odpoczynku. Dziękuję, że mogłem je spędzić w gronie bliskich mi osób.
Dziękuję, że pozwoliłeś mi wrócić po wakacjach do szkoły/pracy. Dziękuję za Twą dobroć.


DŁUGI WEEKEND – ŚWIĘTO PRACY – PIERWSZY PONIEDZIALEK WRZESNIA

LET US GIVE THANKS ON LABOR DAY

Modlitwa o uświęcenie pracy (Pius X)

Chwalebny święty Józefie, wzorze wszystkich pracujących, uproś mi łaskę, abym pracował w duchu pokuty, dla zadośćuczynienia za swoje liczne grzechy; bym pracował sumiennie, wyżej ceniąc poczucie obowiązku, niż swoje upodobania; abym pracował z weselem i wdzięcznością, poczytując sobie za chlubę używanie i rozwijanie przez pracę darów otrzymanych od Boga; abym w pracy zachował porządek, spokój, umiar i cierpliwość, nie poddając się znużeniu i trudnościom, abym pracował przede wszystkim z czystą intencją i z zapomnieniem o sobie, mając zawsze przed oczyma śmierć i rachunek, jaki muszę złożyć ze straconego czasu, ze zmarnowanych darów, z opuszczenia okazji do czynienia dobra i z próżnego upodobania w powodzeniu, tak szkodliwego w Bożej sprawie. Wszystko dla Jezusa, wszystko przez Maryję, wszystko na Twoje podobieństwo, Patriarcho Józefie! Niech to będzie moim hasłem w życiu i przy zgonie. Amen.


NOWY ROK KOŁA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO – NEW YEAR OF FORMATION AND PRAYER FOR MEMBERS OF THE HOLY ROSARY SOCIETY

– BE ENCOURAGED BY THE WORDS OF JOHN PAUL II

Różaniec, jak każda prawdziwa modlitwa, nie odrywa od rzeczywistości, lecz pomaga nam w niej żyć w wewnętrznym zjednoczeniu z Chrystusem i dawać świadectwo miłości Boga - nauczał św. papież Jan Paweł II. Zachęcał, by odkrywać piękno odmawiania różańca w rodzinie. «Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje» (List apostolski Rosarium Virginis Mariae, 41). 

Poza tym różaniec «jest ze swej natury modlitwą pokoju». W każdym czasie chrześcijanie winni skupić uwagę na Chrystusie, Księciu Pokoju, ażeby w sercach i w stosunkach pomiędzy narodami i wszystkimi ludźmi dominowały myśli i gesty sprawiedliwości i pokoju. 

ŚWIĘTO PATRONALNE KOŚCIOŁA – ODPUST PARAFII

PATRONAL FEAST DAY OF THE CHURCH OF THE HOLY CROSS

Odpust parafialny, czyli święto patronalne kościoła parafialnego jest przede wszystkim świętem wspólnoty wiernych tworzącej tę parafię. To szczególny czas łaski i Bożego miłosierdzia. To dzień, w którym każdy wierzący ma okazję doświadczyć w sposób bardzo konkretny łaski Bożej miłości, wyrażającej się też w darze odpustu. Daje nam okazję poznania historii Krzyża świętego i uwielbienia Boga za jego błogosławieństwo i opiekę. Świętowanie odpustu parafialnego przypomina także o powołaniu do świętości każdego chrześcijanina a także do poszanowania i oddawania czci Krzyżowi świętemu.

MSZA ŚWIĘTA NA ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SKOLNEGO I KATECHETYCZNEGO

Niedziela 22 września, 11:30 AM

September 22 –11:30 AM Solemn Mass for the Children beginning a new Catechetical Year

Nowy rok katechetyczny rozpoczniemy uroczystą Mszą św. z udziałem dzieci. Kościół apeluje o dołożenie wszelkich starań, aby uczestnictwo dzieci i młodzieży w katechezie szkolnej było od samego początku pełne świadomego zaangażowania. Wzrost wiary i wrażliwość na prawo Boże nie dokonuje się okazjonalnie, ale przez systematyczne słuchanie i rozważanie słowa Bożego na katechezie i podczas niedzielnej Eucharystii, która stanowi osobiste spotkanie z Panem na Łamaniu Chleba. Przy tej okazji przypominamy rodzicom, że edukacja katechetyczna powinna być przedmiotem ich szczególnej troski. Rodzina jest pierwszym miejscem, w którym dzieci zdobywają wychowanie także religijne. Szkoła, katecheza i Kościół nigdy nie zastąpią rodziców. Podczas sakramentalnego ślubowania małżonkowie zobowiązywali się do katolickiego wychowania potomstwa. Będziemy modlić się, aby wszyscy rodzice temu podołali.

Ks. DOMINIK MAJER – APOSTOŁ POLONII W MINNESOTA

Sept. 22 after 11:30 AM Mass in Kolbe Hall: Presentation on MonsignorDominik Majer – Called by Archbishop John Ireland: ‘’the Apostle of Polonia in Minnesota.’’

Kolejna prezentacja medialna z historii Polonii w Minneapolis i Minnesota, na którą zapras ks. Stanisław.