Biuletyn - Kwiecień 2019

jesus-3149505_1280.png

Na czas Wielkiego Tygodnia i przeżywania Świąt Wielkanocnych życzenia wiary najgłębszej w Jezusa,

przenikania Paschą codzienności, a także ciągle zwycięskiej nadziei - wszystkim

Parafianom, Rodakom i Gościom

ks. Stanisław

INTENCJE MSZALNE MSZY POLSKICHMASS INTENTIONS

Niedziela Palmowa, April 14, 2019

11:30 AM – ++ Jadwiga i Franciszek Węgrzyn

Wielki Czwartek, April 18

7:00 PM– Msza Wieczerzy Pańskiej (Engl.-Pol.)

Piątek, April 19, 2019

7.15 PM – Nabożeństwo Męki Pańskiej

Wielka Sobota – April 20, 2019

Poświęcenie pokarmów

12:00 noon, 2:00 PM w języku polskim

WIGILIA PASCHALNA – 8:30 PM

NIEDZIELA WIELKANOCNA, April 21, 2019

6:00 AM – W intencjach Parafian

11:30 AM – W intencjach Parafian


CZAS SPOWIEDZI I KOMUNII


WIELKANOCNEJ - TIMELINE FOR EASTER CONFESSION AND HOLY COMMUNION

Czas Spowiedzi i Komunii świętej wielkanocnej trwa w tym roku od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej, 16 czerwca 2019. Przyjęcie Komunii św. raz w roku jednak jest to tylko niezbędne minimum - można by powiedzieć, do pozostania jeszcze tzw. praktykującym wiernym. Jest to minimum i aż wstyd byłoby go nie wypełnić. Jest to bowiem wykładnik naszej miłości do Tego, w którego twierdzimy, że wierzymy. Jeżeli bowiem kochamy Chrystusa, to chyba jak każdy kto kocha, chciałby być z ukochanym (ukochaną) zawsze, cały czas, wielbić go i adorować, być całym dla swej miłości, zawsze go mieć i z nim przebywać. Oczywiście Pan Bóg w swej wielkiej miłości miłosiernej daje nam odpuszczenie wszystkich grzechów, także w sakramencie Spowiedzi św. przebacza nam wszystkie wyznane grzechy. W sakramencie Spowiedzi otrzymujemy odpuszczenie grzechów i uwolnienie od kary wiecznej. 

SPOTKANIE PRZY ŚWIĘCONYM- SHARING BLESSED EGGS ON SUNDAY, APRIL 28 AFTER 11:30 AM MASS- Zwyczaj dzielenia się jajkiem jest typowo polski, jest znany w parafiach polonijnych, lub lokalnych, które tworzą wierni polskiego pochodzenia. Towarzyszą mu życzenia radości, zdrowia, a także szczęścia w życiu rodzinnym, które składają sobie nawzajem uczestnicy święconego. Zapraszamy na wielkanocne spotkanie w niedzielę, 28 kwietnia 2019, po Mszy św. o godz. 11:30 AM.


PODZIĘKOWANIA - THANK YOU FOR YOUR PARTICIPATION IN THE STATIONS OF THE CROSS DEVOTION- Serdeczne podziękowania Dyrekcji i studentom Szkoły Polskiej, Towarzystwu Różańca, dorosłym i młodzieży za wyjątkowe zangażowanie, przygotowanie i uczestnictwo w nabożeństwach Drogi Krzyżowej w czasie tegorocznego Wielkiego Postu. Przekaz tekstu i modlitwy niech będzie dla każdego inspiracją i natchnieniem do osobistch rozważań i codziennej modlitwy. 

MODLITWA ZA DZIECI I MŁODZIEŻ - AN INVITATION TO ALL PARENTS TO SURROUND THEIR CHILDREN WITH PRAYER ESPECIALLY PARTICIPATION IN THE MASS- Każdy z rodziców pragnie dla swojego dziecka wszystkiego, co najlepsze. Zabiegają o ich byt, wykształcenie, zaspokojenie podstawowych potrzeb i rozwój pasji. Bardzo ważną sprawą jest również umożliwienie im rozwoju życia duchowego i wiary. Dzieci i młodzież z każdej strony atakowani są informacjami, które nie zawsze tożsame są z tymi, które przekazywane są w domu, czy we wspólnocie wierzących. Do modlitwy sięga wielu rodziców w sytuacji krytycznej, gdy życie ich dzieci legło już w „gruzach”. Serdecznie zachęcamy, by otoczyć dzieci modlitwą od najmłodszych lat i uczyć ich nieustannie modlitwy i uczestnictwa we Mszy świętej i życia według rad Ewangelii. Przyjęcie takiej postawy to także dla rodziców, sposobność uzdrowienia ich relacji małżeńskich i rodzinnych. Warto wspomnieć słowa św. Jana Pawła II: „Modlitwa... za dzieci... wychowuje od najmlodszych lat... stanowi duchową pomoc, której nie należy lekceważyć”.

KWIECIEŃ OBCHODZONY JEST W POLSCE JAKO MIESIĄC PAMIĘCI NARODOWEJ - APRIL IS THE MONTH OF REMEMBRANCE IN POLAND- Kwiecień jest miesiącem szczególnym dla wszystkich Polaków, ponieważ mamy możliwość zatrzymać się w biegu i przypomnieć Tych, którzy dla nas -  współczesnych pracowali, walczyli i ginęli. To czas, kiedy kierujemy swoje myśli w stronę tych, którzy stawali w obronie naszej ojczyzny i polskości,  przelewali krew, aby cały naród cieszył się wolnością.