Biuletyn - Luty 2019

church-1788487_1920.jpg

WIELKI POST 2019 - LENT

Przygotowując się do radości świąt wielkanocnych, wsłuchujmy się często w słowo Boże, nie zaniedbujmy modlitwy, spełniajmy uczynki miłości.Pościć, czyli uczyć się zmieniać nasz stosunek do innych i do stworzeń: przechodzić od pokusy „pożerania” wszystkiego, celem zaspokojenia naszej chciwości, do umiejętności cierpienia z miłości, która może wypełnić pustkę naszego serca. Modlić się, aby umieć wyrzec się bałwochwalstwa i samowystarczalności naszego ja i uznać, że potrzebujemy Boga i Jego miłosierdzia. Dawać jałmużnę, czyli porzucić nierozsądny styl życia i gromadzenie wszystkiego dla siebie w iluzji zabezpieczania przyszłości, która do nas nie należy -pisze w ogłoszonym orędziu na tegoroczny Wielki Post Ojciec Święty Franciszek

Jedna z mozaik ołtarzowych

Jedna z mozaik ołtarzowych

ŚRODA POPIELCOWA - DZIEŃ POKUTY MODLITWY I JAŁMUŻNY 7:30 PM.

LENT BEGINS ON ASH WEDNESDAY – March 6- A DAY OF PENANCE, ABSTAINING FROM MEAT, FASTING BETWEEN MEALS, PRAYER & ALMSGIVING

Środa Popielcowa rozpoczyna okres czterdziestodniowego przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości – Świąt Paschalnych. Wielki Post, bo tak nazywa się ten okres, trwa do początku liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwartek. W Środę Popielcową – zgodnie z kanonami 1251-1252 Kodeksu Prawa Kanonicznego – obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły (trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden – do syta). Prawem o wstrzemięźliwości są związani wszyscy powyżej 14. roku życia, a prawem o poście – osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60. roku życia. 

POPIÓŁ NA NASZE GŁOWY – OLDER CUSTOM OF RECEIVING ASHES

Sam zwyczaj posypywania głów popiołem na znak żałoby i pokuty, celebrowany w Środę Popielcową, znany jest w wielu kulturach i tradycjach. W liturgii pojawił się on w VIII w. Pierwsze świadectwa o święceniu popiołu pochodzą z X w. W 1091 r. papież Urban II wprowadził ten zwyczaj jako obowiązujący w całym Kościele. W tym też czasie ustalono, że popiół do posypywania głów wiernych ma pochodzić z palm poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedniego roku.

IV Stacja - św. Weronika

IV Stacja - św. Weronika

DROGA KRZYŻOWA - WAY OF THE CROSS EVERY FRIDAY AT 7 PM,

FOLLOWED BY MASS

Droga kontemplacji z Jezusem prowadzi przez wąskie ulice Jerozolimy: Jezus niesie na ramionach krzyż. Krzyż ciężki, bo nasączony winami pokoleń całej ludzkości. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątki Wielkiego Postu o godzinie 7:00 wieczorem, a następnie Msza Święta.

ŚPIEWY PASYJNE – ROZWAŻANIE MĘKI PAŃSKIEJ – GORZKIE ŻALE- BITTER LAMENTATIONS ON SUNDAYS

Nabożeństwo Gorzkich Żali wzięło początek od Księży Misjonarzy z kościoła Świętego Krzyża w Warszawie. Tam, u wejścia do świątyni, Chrystus dźwigający krzyż woła w każdym czasie: W górę serca!Poszczególne części rozważać będziemy w niedziele Wielkiego Postu po Mszy św. o godz. 11:30.

JAŁMUŻNA POSTNA - ALMSGIVING

Post - wstrzemięźliwość, Modlitwa i Jałmużna – to trzy praktyki pokutne. Jałmużna oznacza pomoc udzieloną człowiekowi potrzebującemu, z miłości do Boga i bliźniego. Ma moc zadośćuczynienia (wynagrodzenia) za grzechy i wyprasza łaski ofiarodawcom (por. Syr. 29, 12-13).


KULT ŚW. JÓZEFA

Wiara i pokora Józefa, która stały się źródłem jego świętości i wielkości. Święty Papież Jan Paweł II odwołując się do świadectwa swego poprzednika Pawła VI pisze, że "święty Józef jest wzorem dla pokornych, których chrześcijaństwo wynosi do wielkich przeznaczeń; dowodzi on, że aby być dobrym i autentycznym naśladowcą Chrystusa, nie trzeba dokonywać «wielkich rzeczy», ale wystarczy posiąść cnoty zwyczajne, ludzkie, proste – byle prawdziwe i autentyczne". Wszystkie inne cnoty Józefa mieszczą się w jego świętości i sprawiedliwości. Widzimy zatem, że kult św. Józefa może przyczynić się do wcielenia w swoje życie przykładu, jaki pozostawił po sobie wielki Patron Kościoła – Oblubieniec Maryi i Opiekun Jezusa.

40-GODZINNE NABOŻEŃSTWO W KOŚCIELE ŚWIĘTEGO KRZYŻA – 21- 23 Marca 2019

Każdego roku w parafiach organizowane są 40-godzinne nabożeństwa. W kościele Świętego Krzyża to nabożeństwo zbiega się z trzecią Niedzielą Wielkiego Postu. Wielu z nas z pewnością zadaje sobie pytanie, czym one są i dlaczego należy w nich uczestniczyć. Ich praktyka jest bardzo stara i warto, by przetrwała jak najdłużej.

Nabożeństwo 40-godzinne jest jedną z form kultu eucharystycznego. Polega na nieustannej, trwającej 40 godzin modlitwie przed uroczyście wystawionym Najświętszym Sakramentem. Liczbę 40 można określić przydomkiem biblijna. Tyle dni Pan Jezus pościł przed rozpoczęciem nauczania, tyle samo czasu trwały opady w trakcie potopu, przez 40 lat naród wybrany błąkał się po pustyni. Długość tego nabożeństwa nawiązuje do czasu, przez jaki - według tradycji - ciało Zbawiciela pozostawało w grobie.

Współcześnie oficjalne dokumenty liturgiczne mówią nie tyle o „40-godzinnym nabożeństwie”, co o dłuższej adoracji, bez określania czasu jej trwania. Termin zachował się w praktyce duszpasterskiej i najczęściej określa się nim trzydniową adorację. Współcześnie, nabożeństwo ma charakter przebłagalny za grzechy, pokutny i dziękczynny. Jest też wynagrodzeniem za winy nie tylko samych uczestniczących w adoracji, ale wszystkich współwyznawców. Naboźeństwo to również jest okazją do wybłagania ochrony i opieki przed wszelkim złem, pokusami, niebezpieczeństwami i nieszczęściem. Jak w przypadku każdej adoracji ma przede wszystkim służyć pogłębieniu wiary i umocnieniu relacji z Bogiem.


THANK YOU – PODZIĘKOWANIA

I ZAPROSZENIE – AN INVITATION TO JOIN US AFTER MASS 

EACH SUNDAY IN KOLBE HALL

Organizowane niedzielne spotkania towarzyskie po Mszy świętej przez Polską Szkołę Sobotnią i Komitet Polski dają okazję do miłego spotkania w gronie parafian, przyjaciół i znajomych. Chciejmy docenić wysiłki zaangażowanych, a także zauważyć wspólnototwórczą rolę tego niedzielnego wydarzenia. Słowa podziękowań dla organizatorów i tych, którzy życzliwie drobną ofiarą wynagradzają pracę przygotowania ciasta i kawy. Kierujemy też zaproszenie do wsyzstkich uczestników Mszy świętej: wstąpcie też do Kolbe Hall i umacniajmy więzy przyjaźni we Wspólnocie Polskiej. 


05.jpg

KONCERT ORGANOWY

POLISH ORGANIST WITH RECITAL IN MINNEAPOLIS

W serii międzynarodowych koncertów organizowanych w kościele Dobrego Pasterza w Golden Valley-Minneapolis wystąpi 

GEDYMIN GRUBBA

KONCERT – RECITAL ORGANOWY

Good Shepherd, 145 Jersey Avenue South, Golden Valley, Minnesota 55426,

w sobotę 16 marca 2019 roku o godzinie 18:15.

Wstęp wolny- Dobrowolne datki

Po koncercie spotkanie towarzyskie.

Gedymin Grubba (ur. 1981 w Gdańsku) - polski organista, kompozytor i dyrygent. Naukę muzyki rozpoczął w wieku 5 lat. Doskonalił swoje umiejętności wykonawcze w grze na organach, uczestnicząc w licznych mistrzowskich kursach interpretatorskich i improwizatorskich w kraju i zagranicą, prowadzonych przez wybitnych muzyków. Od 1996 roku, kiedy to rozpoczął karierę jako organista, kameralista, kompozytor i dyrygent wykonał przeszło 500 koncertów w wielu krajach swiata. W swoim repertuarze artysta posiada pełen wachlarz literatury muzycznej, począwszy od muzyki tabulaturowej po współczesną.