Biuletyn - Wrzesień 2018

backlit-cemetery-christianity-415571.jpg

MSZA ŚWIĘTA DZIĘKCZYNNA Z OKAZJI 90 ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA –COMMEMORATION OF 90THANNIVERSARY OF THE DEDICATION OF HOLY CROSS BUILDING

W niedzielę, 16 września 2018 roku Mszę św. o godzinie 9:30 będzie celebrował ks. biskup Andrew H. Cozzens.Po Mszy spotkanie towarzyskie.

CZY WIESZ, ŻE...DO YOU KNOW…90 YEARS AGO OUR COMMUNITY WAS PREPARING FOR A CEREMONIAL BLESSING OF A NEW CHURCH?

90 lat temu trwały ostatnie przygotowania do poświęcenia nowo wybudowanego kościoła Św. Krzyża (obecnej budowli sakralnej w której się gromadzimy).

ŚWIĘTO PATRONALNE KOŚCIOŁA – PATRONAL FEAST DAY OF HOLY CROSS CHURCH

– UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA

W ciągu roku szczególnym dniem, ważnym dla każdej świątyni jest dzień jej patrona. Dzień patrona jest odpowiednikiem ludzkich imienin. W tym dniu w danym kościele obchodzona jest uroczystość odpustowa, gdyż po spełnieniu odpowiednich warunków można uzyskać wtedy odpust zupełny. Dla podniesienia rangi tej uroczystości zwyczajowo przenosi się jej obchód na najbliższą niedzielę, aby umożliwić wiernym liczne uczestnictwo we Mszy.

Do udziału we Mszy w języku polskim zapraszamy w piątek, 14 września, o godzinie 7:00 PM.

NIEDZIELA – DZIEŃ PAŃSKI – LET OUR SUNDAYS BE A DAY WITH CHRIST

Bez Mszy świętej niedziela byłaby dniem bez Pana. Kaźdy znas może powiedzieć, uczestniczę we Mszy, bo naprawdę potrzebuję pomocy Chrystusa, żeby umieć zdobywać się na akty autentycznej bezinteresowności, hojności, miłosierdzia, pokory, na gesty życzliwości ku bliźnim.

PAPIESKA INTENCJA MODLITWY – POPE’S PRAYER INTENTIONS FOR SEPTEMBER 2018

Powszechna:Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.

Parafialna: O błogosławieństwo Boże dla dzieci, młodzieży, katechetów, nauczycieli, opiekunów rozpoczynających nowy rok szkolny. 

- Za rodziny rozbite i przeżywające trudności 

o pojednanie, zgodę, miłość i jedność. 

ŚWIĘTO PRACY – LABOR DAY

Święty Józef – jest patronem pracujących i poszukujących pracy. Święty Józef jest dla nas wzorem odkrywania właściwego sensu pracy. Uczy nas sumiennego jej wykonywania, w łączności z Bogiem i z tymi, którym trud nasz ma służyć, bo o wartości pracy nie decyduje to, co robimy, ale jak to robimy i jakie motywy nami kierują. Tylko taka bowiem praca stanie się źródłem radości i satysfakcji. Będzie ona kształtować naszą osobowość, zbliży nas do Boga i włączy w wielkie dzieło Odkupienia, a świat uczyni lepszym i piękniejszym.ŚWIĘTY JÓZEFIE WSPOMÓŻ,bym pracował z weselem i z wdzięcznością dla Boga, upatrując swą chlubę w życiu i rozwijaniu przez pracę darów otrzymanych od Boga, bym pracował spokojnie i cierpliwie, nie cofając się przed znużeniem lub trudnościami; bym pracował przede wszystkim w czystej intencji i z zapomnieniem o sobie.

+ + +

Wszystkim, którzy swoją pracą wspomagają Kościół, czy też dzielą się owocami własnej pracy, składamy serdeczne podziękowania. Na każdy trud, pracę i zadania, życzenia „Szczęść Boże.”

+ + +

POLSKA SZKOŁA SOBOTNIA im. ADAMA MICKIEWICZA – NOWY ROK SZKOLNY

ADAM MICKIEWICZPOLISH SATURDAY SCHOOL

CLASSES BEGIN SEPT. 15 – ENROLLMENT INFOR.

Polska Szkoła Sobotnia im. Adama Mickiewicza przy parafii Św. Krzyża w Minneapolis przyjmuje zapisy uczniów na rok szkolny 2018/2019. Zajęcia szkolne rozpoczną się w sobotę, 15 września 2018 roku o godzinie 9:00am w budynku szkolnym przy kościele. Zajęcia w szkole odbywają się w każdą sobotę, w godzinach 9:00 do 12:15pm. W ramach zajęć lekcyjnych odbywa się lekcja religii a dla chętnych - przygotowanie do sakramentów św. 

Nauka odbywa się w języku polskim. Zainteresowanych prosimy o kontakt na email:pssminneapolis@yahoo.comlub telefon: 952-905-0333 (Bogdan Kukla)


VICTOR CORDELLA (1872-1937)

UPAMIĘTNIONY TABLICĄ CMENTARNĄ

VICTOR CORDELLA, ARCHITECT OF HOLY CROSS CHURCH HONORED WITH TOMBSTONE AT ST. MARY’S CEMETERY AND CEREMONY OF BLESSING LAST SUNDAY SEPT. 2, 2018

W niedzielę, 2 września 2018 roku, na Cmentarzu Katolickim St. Mary’s w Minneapolis, ks. Spencer Howe, administrator parafii Holy Cross, poświęcił w obecności 25 wiernych z naszej wspólnoty tablicę na grobie architekta kościoła Holy Cross i wielu, wielu innych w Minneapolis, oraz w stanie Minnesota i Wisconsin.

Wszystkim, którzy wzięli udział w tej ceremonii i modlitwie za zmarłych, oraz ofiarodawcom – fundatorom tej tablicy nagrobnej składamy serdeczne podziękowania. Niech Bóg wynagrodzi licznymi łaskami. 

Zachowajmy z należytym uznaniem i wdzięcznością pamięć o poprzednich pokoleniach. Niech ich praca, twórczość i wiara będą inspiracją dla przyszłych pokoleń.

Screen Shot 2018-09-15 at 9.00.45 AM.png