Biuletyn - Czerwiec 2018

inspiration-378418_1920.jpg

POBOŻNOŚĆ EUCHARYSTYCZNA - EUCHARISTIC PIETY

Przyjmowanie Komunii świętej, ciche wpatrywanie się w Świętą Hostię podczas adoracji oraz świadome i pobożne kroczenie za Jezusem w procesji to wyraz naszej prawdziwej i najprościej wyrażanej czci Boga. To także najlepsza odpowiedź na pytanie jakie postawił sobie psalmista: „Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył?”

MIESIĄC CZERWIEC POŚWIĘCONY SERCU JEZUSOWEMU
JUNE IS DEDICATED TO THE SACRED HEART.

„Istotnie, jeżeli w każdym czasie powinniśmy czcić i naśladować Najsłodsze Serce Jezusa, to bardziej mamy czcić i naśladować szczególnie w tym miesiącu, w którym z woli Kościoła św. zastanawiamy się nad Sercem Jezusowym, aby zmierzyć – jak się wyraża św. Paweł – Jego szerokość, długość i głębokość; aby pojąć to, co przewyższa wszelką naukę, czyli miłość Pana Jezusa. Ta miłość właśnie jest przedmiotem niewidzialnym i naturalnym nabożeństwa do Najsłodszego Serca Jezusowego. Ta miłość właśnie jest słońcem duszy, z którego wychodzą różne promienie, jak pokora, pobożność, czystość; ta miłość jest ogniskiem, które rozgrzewa ludzkość za pomocą swego płomienia i swej potęgi nadnaturalnej; ta miłość jest początkiem i źródłem całego życia Boskiego i człowieczego Pana Jezusa; z niej wypływa wszystko to, co podziwiamy w Słowie Wcielonym w porządku ducha i materii. Uczcijmy więc w tym miesiącu Najsłodsze Serce Pana Jezusa; nasze modlitwy niech będą gorliwsze niż kiedykolwiek, jałmużna obfitsza, a Pan Bóg ześle swe łaski i błogosłwieństwa na nas, na nasze rodziny i na osoby nam drogie.”

Sługa Boży kard. August Hlond, założyciel Tow. Chrystusowego

LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA – A PRAYER TO THE HEART OF GOD – DESCRIPTION OF THE LITANY OF THE SACRED HEART OF JESUS

Litania jest najbardziej rozpowszechnioną modlitwą kierowaną do Serca Jezusowego. Jej powstanie zawdzięczamy siostrze Joannie Magdalenie Joly, żyjącej w XVII wieku w Dijon, we Francji. Zestaw modlitewnych wezwań do Serca Bożego przybrał formę litanii. Trzydzieści trzy wezwania odnoszą się do trzydziestu trzech lat ziemskiego życia Jezusa Chrystusa pochodzą z Pisma Świętego albo są teologiczną interpretacją życia i posłannictwa Zbawiciela.

NIEDZIELA – DZIEŃ PAŃSKI
SUNDAY- A DAY TO BE BLESSED

Niedziela to prawdziwie „dzień Pański”, i że z Woli Boga samego, ma ona być święconą! Jeżeli niedziela jest święconą jak należy, staje się ona w wysokim stopniu „dniem człowieka”; patrzmy, ile to dobrego spływa wówczas, i na jednostki, i na rodziny i na całe społeczeństwo.

29 czerwca - ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA i PAWŁA

Stali się uczniami i apostołami Jezusa Chrystusa. Nie przestali być zwykłymi ludźmi, z wadami i słabościami, ale było w ich życiu coś więcej, jakaś siła, która wyraźnie ich kształtowała, było nią prawdziwe i szczere umiłowanie Zbawiciela. Z tej miłości wyrosła ich świętość. Święci Piotr i Paweł odkryli najgłębszy sens i cel własnego życia w wypowiedzianych niegdyś przez Apostoła słowach: "Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego". Według tej prawdy formowali oni swoje życie. Tej prawdzie poświęcili się całkowicie. Stali się głosicielami Ewangelii - Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie Zbawicielu, "aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne".