Biuletyn - Maj 2018

virgin-mary-1907189_1920.jpg

MIESIĄC MODLITWY MARYJNEJ
THE MONTH OF SPECIAL DEVOTION TO THE MOTHER OF GOD

Miesiąc maj, to w tradycji polskiej czas szczególnego oddawania czci i chwały Matce Bożej. Pamiętajmy, by w dniach tego miesiąca pozdrawiać Niepokalaną również modlitwą litanijną.

LITANIA LORETAŃSKA - LITANY OF LORETO

Litania Loretańska, która jest główną częścią nabożeństw majowych, powstała prawdopodobnie już w XII w. we Francji. Zebrane wezwania sławiące Maryję Pannę zatwierdził 11 czerwca 1587 roku papież Sykstus V. Swoją nazwę zawdzięcza włoskiej miejscowości Loretto, gdzie była niezwykle popularna. W okresie międzywojennym, po zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, za zgodą papieża Piusa XI, do Litanii dołączono wezwanie "Królowo Polski".

DZIEŃ MATKI - MOTHER’S DAY

W Dniu Matki oddajemy szacunek kobietom -

matkom, babciom, ciociom, znajomym – które spełniały w naszym życiu szczególną rolę. To one dbały o nasze wychowanie, okazywały mądrą miłość i kształtowały na ludzi, którymi obecnie jesteśmy. To dzięki ich bezwarunkowej miłości zaczynamy rozumieć zarówno głębię Chrystusowej miłości, jak i Jego przykazanie dzielenia się tą miłością ze sobą nawzajem.

Być matką oznacza też urodzić – wydać na świat i świat przekazać. Przekazywanie świata, to proces polegający na „uformowaniu” dziecka do tego stopnia, aby mogło ono już dalej żyć swoim własnym – niezależnym życiem. Tylko matka może malutkiemu, całkowicie bezradnemu człowieczkowi, dać taką siłę, która jest szansą na dobre życie.

Wszystkim Mamom skadamy serdeczne życzenia. obfitych łask Bożych, miłości i wdzięczności od najukochańszych.

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO – ZIELONE ŚWIĄTKI - THE SOLEMNITY OF PENTECOST

Duch Święty, który scala, jednoczy i ożywia wspólnotę jaką stanowi Chrystusowy Kościół. Duch Święty doradca, dawca nadziei i miłości Bożej (Rz 5,5), Ten który zapewnia trwanie Kościołowi i podtrzymuje wiarę w człowieku, w końcu Ten, który działa w sakramentach, udziela rady i dający nam mądrość, pobożność, bojaźń Bożą, męstwo,wiedzę i otwierający rozum.


MSZA W KAŻDY PIĄTEK POPRZEDZONA ADORACJĄ NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

ADORATION OF THE BLESSED SACRAMENT AND MASS IN POLISH AT HOLY CROSS EVERY FRIDAY NIGHT

Wszystkie dobre uczynki razem wzięte nie mają tyle wartości co jedna Msza święta.

(św. Jan Maria Vianney)

Dla nas, słabych ludzi, codziennie upadających i obrażających Boga grzechami, za które nie jesteśmy w stanie nigdy dostatecznie odpokutować, moc przebłagalna Ofiary ma przeogromne znaczenie. Każdy piątek wieczorem godzina adoracji Najświętszego Sakramentu i Msza święta w języku polskim w kościele Świętego Krzyża jest wspaniałą sposobnością do wynagrodzenia Bogu, dziękczynienia, odnowienia i umocnienia wiary i życia duchowego. Zapraszamy.

DO ROZWAŻENIA... SOMETHING TO CONSIDER, OUR PATH TO GOD

Naszą drogę do Boga, do nieba, do szczęścia wiecznego w raju przebywamy wspólnie, w łączności z braćmi i siostrami w Kościele. W Kościele i przez Kościół otrzymujemy duchowe pomoce, ekwipunek w naszej ziemskiej pielgrzymce. Ale faktyczne zbawienie dokonuje się w duszy każdego pojedyńczego człowieka - w mojej duszy. Stąd napis na krzyżach misyjnych przy wielu kościołach: Ratuj swoją duszę! Jestem odpowiedzialny przede wszystkim za siebie, za swoje zbawienie. Stając przed Bogiem na Sądzie Ostatecznym nie będę mógł się zasłaniać innymi, tym co robili, czym się zajmowali, a ja razem z nimi. Jeżeli chcę pomagać innym - to pięknie, i do miłości bliźniego jako głównego zadania jesteśmy wszyscy wezwani. Tylko co chcę, co jestem w stanie dać innym? Co jest najważniejsze? „I Salomon z próżnego nie naleje” - jeżeli sam nie będę miał Boga w swoim sercu, jeżeli nie będę miał ustawionej właściwie hierarchii ważności spraw w moim życiu, to wszystko inne będzie marne, nietrwałe, nieskuteczne.


PODZIĘKOWANIA – THANK YOU

Za pamięć, modlitwy i życzenia z okazji 35 rocznicy kapłaństwa - serdeczne podziękowania. Ks. Stanisław

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO I NAUKI RELIGII – THE END OF THE SCHOOL YEAR

AT THE POLISH SATURDAY SCHOOL

W niedzielę, 20 maja, wręczeniem świadectw zakończył się kolejny rok nauki w ramach Sobotniej Szkoły Polskiej im. Adama Mickiewicza przy kościele Św. Krzyża w Minneapolis. Gratulujemy uczniom i studentom i wyrażamy serdeczne podziękowania nauczycielom, Dyrekcji Szkoły, Rodzicom i wszystkim, którzy podejmują wiele trudów i wysiłków, by krzewić, przekazywać i formować serca dzieci i młodzieży w umiłowaniu polskiego słowa i chrześcijańskiej tradycji.

Życzymy pogodnych wakacji, szczęśliwych podróży, miłego wypoczynku z nadzieją jeszcze większego entuzjazmu i odpowiedzialności na rozpoczęcie nowego roku we wrześniu.

„Człowiek święty jest równie jak Stwórca bogaty,
Bo Stwórca z nim podziela wszystkie swoje światy”.
„Głośniej niż w rozmowach Bóg przemawia w ciszy,
i kto w sercu ucichnie, zaraz Go usłyszy”.

Adam Mickiewicz (1798-1855)

MEMORIAL DAY

Memorial Day - amerykańskie święto państwowe obchodzone w ostatni poniedziałek maja, znane wcześniej jako Decoration Day. Upamiętnia zmarłych obywateli USA, służących krajowi w trakcie odbywania służby wojskowej. W 2000 roku przyjęta została rezolucja "Narodowy moment upamiętnienia", która wzywa, aby o godzinie 15.00 lokalnego czasu, wszyscy Amerykanie "dobrowolnie i na własny sposób zatrzymali się na chwilę w zadumie i milczeniu, składając hołd i upamiętniając amerykańskich żołnierzy poległych na służbie". W wielu katolickich wspólnotach – również polonijnych – to święto jest okazją do modlitwy za wszystkich zmarłych i o pokój na świecie.

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA - CORPUS CHRISTI PROCESSION

W niedzielę, 3 czerwca – Uroczystość Bożego Ciała. Po Mszy św. o godzinie 11:30 Procesja Eucharystyczna. Uroczystość ta jest dla nas ludzi wierzących szczególną okazją, abyśmy Bogu okazali wdzięczność za dar Eucharystii.