Biuletyn - Kwiecień 2018

lily-960387_1280.jpg

PODZIĘKOWANIA PO WIELKANOCY
EASTER PARTICIPATION AND PRAYERS - THANK YOU

Wszystkim Parafianom i Gościom za uczestnictwo we wspólnej modlitwie, okazaną pomoc, życzliwość i wszelkie dary w czasie liturgii Triduum Paschalnego – Bóg zapłać!

PODZIĘKOWANIA PO WIELKANOCY
EASTER /DIVINE MERCY SUNDAY PARTICIPATION AND PRAYERS - THANK YOU

Do wyrażonych już podziękowań, pragniemy dzisiaj dołączyć wyrazy wdzięczności za udział w modlitwie w ubiegłą niedzielę Miłosierdzia Bożego i tradycyjnym już spotkaniu ‘Przy święconym’ w Sali im M. Kolbe. Komitetowi Polskiemu i wszystkim, którzy wspomogli przygotowania wielkanocnych dań, za poświęcony czas, środki i talent kulinarny - z serca płynące słowa wdzięczności. Bóg zapłać!


MSZA W KAŻDY PIĄTEK POPRZEDZONA ADORACJĄ NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
ADORATION OF THE BLESSED SACRAMENT AND MASS IN POLISH AT HOLY CROSS EVERY FRIDAY NIGHT

Wszystkie dobre uczynki razem wzięte nie mają tyle wartości co jedna Msza święta.
(św. Jan Maria Vianney)

Dla nas, słabych ludzi, codziennie upadających i obrażających Boga grzechami, za które nie jesteśmy w stanie nigdy dostatecznie odpokutować, moc przebłagalna Ofiary ma przeogromne znaczenie. Każdy piątek wieczorem godzina adoracji Najświętszego Sakramentu i Msza święta w języku polskim w kościele Świętego Krzyża jest wspaniałą sposobnością do wynagrodzenia Bogu, dziękczynienia, odnowienia i umocnienia wiary i życia duchowego. Zapraszamy.

DUCHOWA ADOPCJA MODLITWA INTENCJI NIENARODZONYCH JESZCZE DZIECI
PRAYER FOR UNBORN BABIES WHOSE LIFE IS IN DANGER

Jak co roku tak i w tym, 2018 w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, którą w liturgi zaznaczyliśmy 9 kwietnia, w wielu środowiskach kościelnych zapoczątkowana została akcja Duchowej Adopcji dzieci poczętych zagrożonych aborcją. Praktyka ta polega na odmawianiu codziennie jednej tajemnicy różańca lub innej dowolnej modlitwy np: „Ojcze Nasz” czy „Zdrowaś Mario” oraz specjalnej modlitwy, przez okres od Zwiastowania do Bożego Narodzenia w intencji nienarodzonego dziecka duchowo adoptowanego. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane postanowienie postne, które jednak nie jest obowiązkowe. Imię dziecka duchowo adoptowanego znane jest tylko Bogu. Serdecznie zapraszamy do rozważenia i uwrażliwiania otoczenia na poszanowanie życia, i do podjęcia tej pobożnej praktyki w celu ratowania dzieci poczętych i zagrożonych aborcją.


OBCHODY 100 LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 1918-2018
CELEBRATION OF THE 100TH ANNIVERSARY OF POLAND REGAINING ITS INDEPENDENCE

W Minneapolis zawiązał się Komitet Obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Uroczystość odbędzie się 10 listopada 2018 roku w Minneapolis Institute of Art. Dodatkowe informacje: https://poloniaminnesota.org/independence/

KOŚCIÓŁ W POLSCE I NA EMIGRACJI ZAZNACZA ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
ROMAN-CATHOLIC CHURCH IN POLAND AND ABROAD MARKING 100th ANNIVERSARY OF 1918

Przypadająca w 2018 roku setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest doskonałą okazją do przypomnienia działalności i udziału wiernych z parafii świętego Krzyża w Minneapolis. Na rzecz sprawy polskiej apelowali księża polscy w Minnesocie i działacze polskiej kultury. Wspomagali i szerzyli idee Ignacego Paderewskiego, który zbierał pieniądze na ofiary wojny na ziemiach polskich i namawiał polityków państw zachodnich do poparcia idei niepodległości Polski.

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI OFERUJE KURSY JĘZYKA POLSKIEGO
CATHOLIC UNIVERSITY OF LUBLIN OFFERS POLISH LANGUAGE COURSES DURING THE SUMMER

Wśród wielu programów Szkoła Letnia KUL oferuje kursy języka polskiego od dwóch do ośmiu tygodni. Wybrać można także odpowiednią dla siebie intensywność – od pięciu do do ośmiu godzin dziennie. Poza lekcjami języka polskiego można wysłuchać wykładów na temat kultury polskiej, historii Polski, literatury polskiej, polskiej muzyki i ekonomii oraz ważnych zagadnień współczesnych. Programy przewidziane są dla osób, które ukończyły 18 rok życia. Można zgłaszać się bezpośrednio do Szkoły Języka i Kultury Polskiej, natomiast studenci amerykańscy, ktćrzy chcą przybyć w grupie mogą zgłaszać się do: Prof. Michael Mikoś, University of Wisconsin-Milwaukee, PO Box 413, Milwaukee, WI 53201 mikos@uwm.edu