Biuletyn - Marzec 2018

cross-3254894_1280.jpg

WIELKI TYDZIEŃ – ŚWIĘTY TYDZIEŃ

Przeżyjmy Wielki Tydzień godnie, po chrześcijańsku. Niechaj nie pochłonie nas bez reszty przedświąteczna krzątanina. Znajdźmy czas na medytację Męki Zbawiciela, na udział w Liturgii Triduum Paschalnego.

Wielki Tydzień

Na treść wydarzeń Wielkiego Tygodnia składają się triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy w Niedzielę Palmową, ostatnie dyskusje Chrystusa z Sanhedrynem w świątyni, przepowiednie Chrystusa o zburzeniu Jerozolimy i o końcu świata, Ostatnia Wieczerza i Męka Pańska, wreszcie chwalebne Zmartwychwstanie. Obrzędy liturgiczne tych dni są tak wkomponowane, aby ułatwić odtworzenie tych wydarzeń, bezpośrednio związanych z tajemnicą odkupienia rodzaju ludzkiego, pobudzić do refleksji i wielkiej wdzięczności, doprowadzić do pojednania się w sakramencie Pokuty, odnowić w Kościele pierwotną gorliwość w służbie Bożej. Wielki Tydzień ma tak wysoką rangę w liturgii Kościoła, że nie dopuszcza nawet uroczystości.

Wielki Tydzień otwiera Niedziela Palmowa. Nazwa tego dnia pochodzi od wprowadzonego w XI w. zwyczaju święcenia palm. Liturgia bowiem wspomina uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzający Jego Mękę i Śmierć na Krzyżu. Witające go tłumy rzucały na drogę płaszcze oraz gałązki, wołając: "Hosanna Synowi Dawidowemu". O uroczystym wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy piszą wszyscy czterej Ewangeliści.

WIELKI CZWARTEK

Mszą sprawowaną w wieczór Wielkiego Czwartku rozpoczynamy Święte Triduum Paschalne. Msza święta Wieczerzy Pańskiej w języku angielskim i polskim o godzinie 7:00 PM.

WIELKI PIĄTEK

Wielki Piątek to dzień szczególnego dziękczynienia za wolność, jaką obdarzył nas Chrystus, to dzień dziękczynienia za Miłość, którą nas zbawił. Tę wdzięczność winniśmy objawić całując drzewo Krzyża w uroczystej adoracji. Liturgia Męki Pańskij o 7:30 PM.

WIELKA SOBOTA

Błogosławieństwo pokarmów w języku polskim - 11:00 AM, 1:00 PM.

WIGILIA PASCHALNA O GODZINIE 8:00 PM.

CZAS ALLELUJA – 50 DNI RADOŚCI WIELKANOCNEJ

Radosne Alleluja (Chwalmy Pana), ciągle rozbrzmiewające w naszych sercach w czasie wielkanocnym, bardzo koresponduje z porą roku, w której jest śpiewane. Można powiedzieć, że "zmartwychwstająca" przyroda, budząca się do życia, jest dla nas apelem o powstanie do nowego życia, zapoczątkowanego w Chrystusie wraz z Jego zmartwychwstaniem.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

MSZA REZUREKCYJNA POPRZEDZONA PROCESJĄ - 6:30 AM

MSZA ŚWIĘTA WIELKANOCNA - 11:30 AM

II NIEDZIELA WIELKANOCNA

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego zostało rozpowszechnione przez objawienia św. Faustyny Kowalskiej.

SPOTKANIE PRZY ŚWIĘCONYM

W niedzielę 8 kwietnia zapraszamy wszystkich Parafian i Gości do udziału w spotkaniu wielkanocnym wspólnoty po Mszy i nabożeństwie o godz. 11:30 AM, w Sali im. M. Kolbe.


KWIECIEŃ MIESIĄCEM PAMIĘCI NARODOWEJ

To nie jest tak, że historia ma swój bieg i odchodzi w niepamięć. Narodowa pamięć jest dobrem najwyższym. Wplata się w historię cieniami poległych i wyrasta z jeszcze żyjących uczestników walki, spotykanych wśród nas, na co dzień. Historia i dzieje narodu mają być źródłem nauki, aby to, co było złe, naprawić, a to, co było dobre, uszlachetniać.

Dzisiaj mamy obowiązek pielęgnowania tego wszystkiego, co się zdarzyło, z czego wyrastamy, co było krwią, bliznami i cierpieniem, co było radością i triumfem. To wszystko musimy włączyć w duchu wiary w teraźniejszość i w wielkie dzieło dążenia do przyszłości.

OBCHODY 100 LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 1918-2018

W Minneapolis zawiązał się Komitet Obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Dodatkowe informacje: https://poloniaminnesota.org/independence/