Biuletyn - Luty 2018

christ-1753807_960_720.jpg

ŚRODA POPIELCOWA - DZIEŃ POKUTY MODLITWY I JAŁMUŻNY. 

LENT BEGINS ON ASH WEDNESDAY – FEBRUARY 14 - DAY OF PENANCE, PRAYER & ALMSGIVING

Istotą Wielkiego Postu jest prawdziwe nawrócenie serca, czyli pojednanie z  Bogiem, który sam pierwszy wychodzi z  inicjatywą spotkania z człowiekiem w  miłości. Posypanie głów popiołem jest z  jednej strony znakiem uznania własnej słabości i  grzeszności, z drugiej – zaproszeniem do swego życia Boga z Jego miłosierdziem i przebaczeniem. Liturgia w języku. polskim o 7:30 pm.

ŚRODA POPIELCOWA – Od posypania głów wiernych popiołem w Środę Popielcową rozpoczyna się w Kościele katolickim Wielki Post, 40-dniowy okres przygotowania do Wielkanocy. Msza św. w języku polskim o 7:30 PM. Kolekta zebrana w ten dzień będzie jako JAŁMUŻNA POSTNA. 

PROGRAM NA 40 DNIOWY POST

„Wstępując w okres 40–dniowego postu, a więc gorliwszej służby Bożej, sposobmy nasze dusze do walki z pokusami. Rozpoczynamy bowiem bój o świętą sprawę... Wszak dlatego pozwolił Pan wieść siebie na pokuszenie, abyśmy pomocą Jego wspierani wzorowali się na Jego przykładzie... Podjął On walkę onego czasu, abyśmy ją podejmowali po wszystkie czasy; zwyciężył, aby dać na przykład, jak zwyciężać mamy” (św. Leon Wielki).

W czasie czterdziestodniowej przemiany, jałmużna - czyny miłości, modlitwa i post czynione w szczerości serca i z głęboką wiarą, pomagają zbliżyć się do Boga. Ponadto przypomniany zostaje jeden z wymiarów tego okresu – pokuta. Wyrzec się, aby się wzmocnić.

DROGA KRZYŻOWA - WAY OF THE CROSS

Droga kontemplacji z Jezusem prowadzi przez wąskie ulice Jerozolimy: Jezus niesie na ramionach krzyż. Krzyż ciężki, bo nasączony winami pokoleń całej ludzkości. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątki Wielkiego Postu o godzinie 7:00 wieczorem, a następnie Msza Święta.

Droga Krzyżowa upamiętnia przejście ulicami Jerozolimy Chrystusa, niosącego krzyż. Wiąże się ono z kultem, jaki oddawano miejscom uświęconym obecnością Syna Bożego, leżącym przy drodze między pretorium, w którym Piłat wydał wyrok, a Golgotą - wzgórzem straceń. Celebracja drogi krzyżowej polega na rozważaniu Męki Pańskiej z jednoczesnym przemierzaniem symbolicznej trasy, wytyczonej czternastoma krzyżami obrazującymi poszczególne epizody, opisane w Ewangeliach lub znane z przekazów pozabiblijnych.

ŚPIEWY PASYJNE – ROZWAŻANIE MĘKI PAńSKIEJ – GORZKIE ŻALE - BITTER LAMENTATIONS

Nabożeństwo Gorzkich Żali wzięło początek od Księży Misjonarzy z kościoła Świętego Krzyża w Warszawie. Tam, u wejścia do świątyni, Chrystus dźwigający krzyż woła w każdym czasie: W górę serca! Poszczególne części rozważać będziemy w niedziele Wielkiego Postu po Mszy św. o godz. 11:30.

JAŁMUŻNA POSTNA - ALMSGIVING

Post - wstrzemięźliwość, Modlitwa i Jałmużna – to trzy praktyki pokutne. Jałmużna oznacza pomoc udzieloną człowiekowi potrzebującemu, z miłości do Boga i bliźniego. Ma moc zadośćuczynienia (wynagrodzenia) za grzechy i wyprasza łaski ofiarodawcom (por. Syr. 29, 12-13).

SPOWIEDŹ - SAKRAMENT POKUTY

Czas Wielkiego Postu jest szczególnym zaproszeniem do powrotu. Przez sakrament pokuty mamy dawaną nam przez Pana nieustanną szansę, by oczyszczać nalot zła z  naszej duszy. Jesteśmy zaproszeni, by pojednać się z Bogiem i  by jednać się z bliźnimi. Mamy wracać do dobrego Ojca, który czeka na nas nieustannie. Spowiedź, to kolejna dana nam szansa, by zacząć nasze życie na nowo. Wielki Post i  wołanie Kościoła, by przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty (drugie przykazanie kościelne) jest szczególnym zaproszeniem do podjęcia właśnie w  tym czasie duchowego, sakramentalnego pojednania z Bogiem. 

CZAS SPOWIEDZI I KOMUNII WIELKANOCNEJ

Czas spowiedzi i komunii św. wielkanocnej trwa w tym roku od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej, 27 maja 2018. 


PAPIESKA INTENCJA MODLITWY – POPE’S PRAYER INTENTION FOR FEBRUARY 2018

Ojciec Święty apeluje o modlitewną walkę z korupcją. Tego właśnie dotyczy papieska intencja modlitewna na miesiąc luty. Brzmi ona: „Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja”.  - papież Franciszek.


Z NAUCZANIA PAPIEŻA FRANCISZKA – FROM THE TEACHING OF POPE FRANCIS – 

Papież Franciszek zachęcił Polaków, aby nie lękali się mówić o Bogu, wierze i Kościele. Podczas audiencji generalnej w środę, 31 stycznia, apelował o "umacnianie się wzajemnie w wierze".

Zwracając się do polskich pielgrzymów w czasie spotkania na placu Świętego Piotra, Franciszek powiedział: Bracia i siostry, uczestnicząc we Mszy świętej, bądźcie uważnymi słuchaczami Bożego słowa. Niech ono was formuje i przemienia. Niech kształtuje życie waszych rodzin, a szczególnie inspiruje wychowanie dzieci i młodzieży. Bądźcie głosicielami tego Słowa, gdziekolwiek jesteście. Nie lękajcie się mówić o Bogu, o sprawach wiary, o Kościele. Umacniajcie się wzajemnie w wierze, trwając konsekwentnie w nauce Chrystusa - wzywał papież Franciszek.

PRZYGOTOWANIE WIYZYTY KONSULA RP - TENTATIVE VISIT OF POLISH CONSUL GENERAL

Komitet Polski zbiera zgłoszenia osób zainteresowanych wizytą konsularną w sprawach paszportowych i prawnych w Minneapolis przedstawiciela Konsulatu RP w Chicago. Jeśli będzie wystarczająca liczba zgłoszeń, wizyta mogłaby odbyć się na początku kwietnia w Szkole Jana Pawla II. W czasie wizyty będzie możliwość złożenia wniosku o wydanie paszportu biometrycznego, poświadczenie podpisu, itp. Prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod numerem (651) 486-7389, Jan Werner.