Biuletyn - Listopad 2018

cemetery-290901_1280.jpg

PRZYJAŹŃ ZE ŚWIĘTYMI
GET CLOSE TO THE SAINTS; THEY CAN BE YOUR BEST FRIENDS

W naszym wyznaniu wiary od chrztu powtarzamy: „Wierzę w świętych obcowanie” — tzn. wierzę w istnienie łączności między świętymi a mną, wierzę w to, że mogę obcować ze świętymi, a dzieje się to tylko wtedy, kiedy znam konkretnego świętego i mogę z nim zawrzeć przyjaźń. To mnie wprowadzi w wielką wspólnotę ludzi, którzy potrafili wygrać życie. Takim konkretem ukazującym autentyczność wiary w obcowaniu ze świętymi jest troska o to, by znać dokładnie życie przynajmniej kilku świętych. Obecnie w życiorysach ukazuje się konkretnych ludzi, którzy wędrowali drogą naszego szarego życia i potrafili wejść do domu Ojca Niebieskiego. Takie życiorysy dotyczą św. Antoniego, św. Maksymiliana Kolbego, św. Brata Alberta, św. Rafała Kalinowskiego, św. Jana Pawła II.. W nich już nie kładzie się nacisku na cuda, lecz na konkret życia, który w spotkaniu z tymi świętymi pozwala uwierzyć, że droga Ewangelii jest drogą możliwą do przebycia dla mnie.


LISTOPAD MIESIĄC ZADUMY
REFLECTION FOR THE MONTH OF NOVEMBER

Listopad – czas zadumy, refleksji nad przemijalnością życia ziemskiego, modlitwy za tych, którzy odeszli od nas. Czas budzenia w sercu NADZIEI, że Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa to otwarcie dla nas WIECZNOŚCI

MODLITWA ZA ZMARŁYCH
A PRAYER FOR THE DECEASED – ALL THOSE WHO HAVE GONE BEFORE US

Prośmy więc w tym czasie szczególnie o miłosierdzie dla dusz w czyśćcu cierpiących, aby Bóg przebaczał im winy i dał wieczny odpoczynek w krainie zbawionych. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i uczestnictwa we Mszach św. za zmarłych, poleconych modlitwom Kościoła w Wypominkach.

PODZIĘKOWANIE ZA WSPÓLNĄ MODLITWĘ NA CMENTARZU ST. MARY’S
THANK YOU FOR PARTICIPATING IN THE PRAYERS AT ST. MARY’S CEMETERY.

Wszystkim uczestnikom modlitwy na Cmentarzu St. Mary’s w niedzielę poprzedzającą Uroczystość Wszystkich Świętych - serdeczne podziękowania.

Początki Cmentarza St. Mary’s w Minneapolis sięgają 1873 roku. 63 akry ziemi są miejscem spoczynku ponad 65 tysięcy wiernych, w tym wielu parafian i rodzin ze wspólnoty Świętego Krzyża.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.


PROKLAMACJA DNIA NARODU POLSKIEGO
STATE OF MINNESOTA PROCLAMATION
POLISH PEOPLE OF MINNESOTA DAY
NOVEMBER 11, 2018 (DAY OF THE POLISH NATION)

Gubernator Stanu Minnesota Mark Dayton ogłosił dzień-niedzielę 11 listopada 2018 roku Dniem Narodu Polskiego w Minnesota.

OBCHODY 100 LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 1918-2018
CELEBRATION OF THE 100TH ANNIVERSARY OF POLAND REGAINING ITS INDEPENDENCE NOV.10

Sobota, 10 listopada - uroczysta Gala z okazji Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Minneapolis Institute of Art: program artystyczny, godzina 2:00 PM (wstęp wolny) oraz uroczysty bankiet – Gala, godzina 5:30 PM z obiadem o 8:30 PM.

Niedziela, 11 listopada – kościół Św. Krzyża (Holy Cross Church) Msza święta w intencji Ojczyzny oraz Akademia Polskiej Szkoły Sobotniej.

Obchody Święta Niepodległości łączą nas, Polaków mieszkających w kraju i na uchodźctwie. Ducha patriotyzmu Polaków podtrzymują solidne korzenie, ale nadal potrzebna jest troska o zachowanie wartości duchowych i materialnych kultury. Wtedy ludzie będą kochać i siebie nawzajem, i Ojczyznę.

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA – OSTATNIA NIEDZIELA ROKU KOŚCIELNEGO – ŚWIĘTO PATRONALNE CHRYSTUSOWCÓW.

SOLEMNITY OF OUR LORD CHRIST, KING OF THE UNIVERSE; THE LAST SUNDAY OF THE LITURGICAL YEAR AND PATRONAL FEAST DAY OF THE SOCIETY OF CHRIST FATHERS.

W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata Księża Chrystusowcy obchodzą swoje święto patronalne.Towarzystwo Chrystusowe jest zgromadzeniem zakonnym, założonym przez kard. Augusta Hlonda, prymasa Polski. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, Episkopat nie mógl pozostać obojętny na wołania Polaków, rozsianych po całym świecie, o opiekę duszpasterską. Problemy emigracyjne były wciąż aktualne i kardynał Hlond był przekonany, że powinien coś zrobić dla polskich emigrantów. Przypomnijmy jego słynne zawołanie: „na wychodźstwie polskie dusze giną”. I dzisiaj polscy emigranci napotykają na różnego rodzaju problemy; problemy wyobcowania, samotności, rozłąki z rodziną i wiele innych. Problemy te dotykają duszy. Z okazji święta zapraszamy do wspólnej modlitwy i na spotkanie towarzyskie po Mszy św.

ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA – PODZIĘKOWANIA
THANKSGIVING – THANK YOU

Obchodząc w USA Święto Dziękczynienia w czwarty czwartek listopada, chcę podziękować za wszelkie dobro, ofiarność, prace i życzliwość, którymi hojnie obdarzacie Parafię Świętego Krzyża, Księży Chrystusowców i tak wielu innych.