Biuletyn - Październik 2018

beads-catholicism-cross-236319.jpg

PAŹDZIERNIK - MIESIĄCEM RÓŻAŃCOWYM

THE MONTH OF THE HOLY ROSARY

W tej jakże prostej modlitwie, którą zresztą każdy wierzący powinien praktykować, modlimy się m.in. w intencjach nam poleconych i w intencjach parafian. Dlatego zachęcamy wszystkich do modlitwy za siebie samego, a także za tych, którzy potrzebują szczególnego wstawiennictwa Niepokalanej.

Modlitwa na Różańcu w piątki i niedziele przed Mszą Świętą.

ŚWIĘTO KOŁA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

FEAST DAY OF THE HOLY ROSARY SOCIETY

„Żywy Różaniec” jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy.
Modlitwa różańcowa, powszechnie znana i wielokrotnie polecana przez papieży, zyskała popularność dzięki wspólnotowej formie modlitw. W naszej wspólnocie to szczególne świadectwo i zaangażowanie trwa od roku 1887.

Królowo Różańca świętego módl się za nami.


CZY WIESZ, ŻE...40 LAT TEMU...40TH ANNIVERSARY ELECTION OF JOHN PAUL II –SHARE YOUR MEMORIES IN NEXT WEEK’S BULLETIN

16 października przypada 40. rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża.

Wybór papieża z Polski był niezwykłym wydarzeniem w dziejach świata, ale, jak się okazało, zapowiedzianym w poetyckim proroctwie innego Polaka. 
Juliusz Słowacki napisał w 1848 r.: „Pośród niesnasek Pan Bóg uderza/W ogromny dzwon,/Dla słowiańskiego oto papieża/Otworzył tron, (...)

Pontyfikat Jana Pawła II od pierwszych dni pełen był zachowań, słów i gestów, które odmieniły oblicze papiestwa w oczach świata, przybliżając je do zwykłych ludzi.

Jeśli chciałbyś podzielić się krótkim wspomnieniem wieczoru 16 października 1978 roku do Biuletynu na przyszłą niedzielę, proszę przesłać do Biura parafii do środy 10 października.

DZIEŃ PAPIESKI 2018- PURCHASE TICKETS FOR 18TH ANNUAL PAPAL DAY ”RAYS OF FATHERHOOD” OCT. 14 AFTER POLISH MASS

Po raz czternasty,pod hasłem “Promieniowanie Ojcostwa”, będziemy obchodzić 14 października w Polskiej Szkole Sobotniej i wspólnocie polonijnej Dzień Papieski.Niedziela, 14 października 2018 roku.

PAŹDZIERNIK – MIESIĄC DZIEDZICTWA POLSKIEGO W USA
OCTOBER IS POLISH-AMERICAN HERITAGE MONTH

Materialne dziedzictwo kultury podzielone jest na nieruchome dziedzictwo, obejmujące budynki, które same mogą zawierać zainstalowaną sztukę, taką jak organy, witrażefreski, pomniki i zabytkowe miejsca, oraz ruchome dziedzictwo obejmujące książki, dokumenty, dzieła sztuki, stroje narodowe i inne artefakty, które są uważane za godne zachowania na przyszłość.

Niematerialne dziedzictwo kultury składa się z niefizycznych aspektów danej kulturze, Należą do wartości społecznych i tradycji, zwyczajów i praktyk, estetyczne i duchowe przekonania, artystycznej ekspresji, język i inne aspekty działalności człowieka, a także etniczne, religijne i filozoficzne wartości określonej grupy osób.


REFLEKSJE O ŻYCIU WIKTORA CORDELLI - JEGO TRWAŁE DOKONANIA„Promieniowanie Ojcostwa” – to hasło Dnia Papieskiego, który już po raz osiemnasty obchodzony będzie w Polsce i w środowiskach polonijnych na całym świecie. W tym roku przypada on 14 października. Poprzez szereg wydarzeń duchowych i kulturalnych przypominane będzie wówczas nauczanie Jana Pawła II. Odbędzie się również zbiórka na „żywy pomnik” Papieża – Polaka: stypendia dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin. Organizatorem Dnia Papieskiego jest Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

– „Promieniowanie ojcostwa” – bardzo się cieszymy, że episkopat przyjął w tym roku takie właśnie hasło – mówi ks. Dariusz Kowalczyk, prezes Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. – Ojcostwo trzeba dowartościować, zwłaszcza, gdy przeżywa tak wielki kryzys – dodaje. Jak wyjaśnia, Jan Paweł II uczy, że nie można być prawdziwym ojcem, jeśli nie odkryje się najpierw, że jest się synem Boga. Poczucie Bożego synostwa sprawia, że człowiek zaczyna być ojcem wobec innych – ojcem w rodzinie lub ojcem duchowym.

– Ojcowie zostawiają swoim dzieciom spuściznę – materialną i duchową. To jest „ojcowizna”. Zespół tych ojcowizn to Ojczyna – mówi ks. Kowalczyk nawiązując do myśli Jana Pawła II. Jak podkreśla tegoroczne hasło pięknie splata się ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości. – Dużo w tym czasie mówimy też o patriotyzmie, czym on jest, jaki powinien być. Dla papieża patriotyzm wiązał się w bardzo dużym stopniu z troską o duchową dojrzałość, z pracą nad sobą, wymaganiem od siebie. Był przekonany, że człowiek dobrze ukształtowany intelektualnie i duchowo jest wielkim skarbem dla Ojczyzny; ona jest silna mocą swoich obywateli – przypomina.

Zwraca również uwagę na obchodzoną w tym roku rocznicę 40 – lecia pontyfikatu Jana Pawła II. – Chcemy przypominać, że papież przez te lata był ojcem, nie tylko dla katolików i chrześcijan ale bardzo wielu ludzi dobrej woli. Dopiero zaczynamy odkrywać, jak wielki miał wpływ na ludzi w Polsce, w całym bloku wschodnim, w Europie i na świecie – mówi prezes Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

A REFLECTION ON THE LIFE OF VICTOR CORDELLA – HIS LASTING ACCOMPLISHMENTS

OCT. 25 AT 1:15 PM KOLBE HALL

Z okazji Miesiąca Dziedzictwa Polskiego, na wykład po Mszy św. w języku polskim poświęcony życiu i dokonaniom Victora Cordelli zaprasza ks. Stanisław. SPOTKANIE W KOLBE HALL Niedziela, 21 października 2018, 1:15 PM.

JASNOGÓRSKA NOC CZUWANIA

W INTENCJI POLONII

PRAYERS FOR POLONIA AT JASNA GORA IN CZESTOCHOWA, POLAND

33. Jasnogórska Noc Czuwania w intencji polskich emigrantów i ich duszpasterzy odbędzie się 19/20 października 2018 roku pod hasłem: Z dala od kraju pamiętaj o Ojczyźnie – służ jej całą duszą(Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond w 1931 r. do Rodaków).

MODLITWA ZA ZMARŁYCH/NOVEMBERPRAYERS FOR THE FAITHFUL DEPARTED

Kościół zachęca zawsze, a szczególnie w listopadzie do modlitwy za wszystkich zmarłych. Specjalnie będziemy się modlić podczas nowenny za zmarłych, która rozpocznie się w czwartek, 1 listopadai trwać będzie do 10 listopada włącznie. Pomocą w tych modlitwach będą podane przez Was imiona i nazwiska tych, których pragniemy polecać Bożemu Miłosierdziu. Prosimy w tym celu skorzystać ze specjalnych kartek, na których można wypisać imiona i nazwiska zmarłych, za których będziemy sie modlić i oddać przed 1 listopada.

DO ROZWAŻENIA... SOMETHING TO CONSIDER,

PUNCTUALITY - BEING ON TIME TO MEET GOD IN THE LITURGY

PUNKTUALNOŚĆ

Brak punktualności jest wyrazem potrzeby większej świadomości, a czasem  nawet ignorancji. Gdy ktoś spóźnia się na  Eucharystię, nie  zdąży się wyciszyć i przygotować do spotkania z  Bogiem w liturgii Słowa. W większości sytuacji naszego życia punktualność ma ogromną wagę, jest ceniona przez wielu, my sami również oczekujemy jej od innych.