Biuletyn - 12/31/17

SERDECZNIE WITAMY - WELCOME

Serdecznie witamy wszystkich Parafian, Rodaków i Gości w kościele Świętego Krzyża w Minneapolis. Duszpasterstwo w języku polskim prowadzone jest przez Księży Chrystusowców. W pierwszych dniach Nowego Roku składamy sobie wzajemnie najlepsze życzenia: Szczęśliwego i błogosławionego Nowego Roku!

IN NOMINE DOMINI 2018

Niech Duch Boży prowadzi Was 

w Nowym 2018 Roku.

Życzymy wszystkim Bożej opieki, miłości, pokoju,

dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności.

May the spirit of God lead you through the New Year 2018.

We wish you good health, happiness,

love and peace.


Z ORĘDZIA NA OBJAWIENIE PAŃSKIE

Starochrześcijańska uroczystość Objawienia Pańskiego należy do największych obchodów roku liturgicznego. Po proklamacji Ewangelii, podczas każdej mszy uroczyście ogłasza się datę Wielkanocy i innych świąt ruchomych w ciągu roku.

 

Drodzy Bracia i Siostry,

Chwała Pana objawiła się wśród nas i będzie się objawiała zawsze, aż do Jego powtórnego przyjścia. W zmiennych kolejach naszego życia wspominamy wciąż na nowo i przeżywamy tajemnice naszego Zbawienia:

Wiedzcie, najmilsi Bracia, że dzięki miłosierdziu Bożemu, tak jak zakosztowaliście radości narodzenia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, tak i dziś oznajmiamy wam radość najbliższej Paschy – Zmartwychwstania naszego Pana i Boga.

14 lutego będzie Środa Popielcowa i początek Wielkiego Postu.

1 kwietnia z radością będziemy celebrować Paschę naszego Pana Jezusa Chrystusa.

13 maja będzie Wniebowstąpienie naszego Pana Jezusa Chrystusa.

20 maja dzień Zesłania Ducha Świętego.

31 maja uroczysty obchód Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.

2 grudnia będzie pierwsza niedziela Adwentu naszego Pana Jezusa Chrystusa. 

Jemu niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

 


 

POSŁUGI LITURGICZNE – WOULD YOU LIKE TO BE INVOLVED IN THE LITURGICAL MINISTRY? Zainteresowanych posługami liturgicznymi kolektora, czy lektora prosimy o skontaktowanie się z ks. Stanisławem.

 

ZAPROSZENIE DO CHÓRU – INVITATION TO SING IN THE CHOIR

Nie musisz być profesjonalistą, by śpiewać w naszym chórze - my też jesteśmy "tylko" amatorami i miłośnikami śpiewu. Przyjdź, spróbuj - może Ci się spodoba w naszym gronie - miła, przyjazna atmosfera i obcowanie z muzyką - to daje radość, choć wymaga czasu i poświęcenia. Serdecznie zapraszamy. 

Kto śpiewa, dwa razy się modli !

POZDROWIENIA I ŻYCZENIA – BEST WISHES

Wszystkim Solenizantom i Jubilatom nadchodzącego tygodnia składamy najlepsze życzenia wielu Bożych błogosławieństw i pomyślności. Ad Multos Annos!

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY- POPE FRANCIS’ GENERAL PRAYER INTENTION - Styczeń 2018 - January 2018
Intencja ewangelizacyjna: Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE – PASTORAL VISITS

W tradycji polskiej zachował się zwyczaj „kolędy” odwiedzin duszpasterskich w okresie świątecznym. W naszych warunkach tę formę duszpasterstwa proponuję na cały rok. Jako duszpasterz pragnę nieść błogosławieństwo Chystusa Parafianom i ich rodzinom w naszej wspólnocie. Termin wizyty duszpasterskiej ustalony będzie przez rodzinę i duszpasterza.

CZAS KARNAWAŁU

Tegoroczny karnawał zakończy się 13 lutego. (14 lutego – Środa Popielcowa). Czas zabaw i relaksu nie zwalnia od poszanowania norm towarzyskich i moralnych.

20 + C + M + B + 13

Jednym z pięknych, zachowanych zwyczajów jest znaczenie święconą kredą drzwi naszych domów. Przez ten znak publicznie wyznajemy, że tak jak Trzej Mędrcy (Kacper-Casper, Melchior i Baltazar) pragniemy szukać Chrystusa i cieszyć się Jego znalezieniem. Inicjały Trzech Mędrców można tłumaczyć jeszcze w inny sposób: Christus mansionem benedicat (Chrystus mieszkanie błogosławi).

NOWOROCZNE POSTANOWIENIA - NEW YEAR RESOLUTIONS

Świat podpowiada nam, że nadszedł czas postanowień. Możemy chcieć naśladować pokój i światło Jezusa i Maryi, ponieważ jesteśmy gotowi przyjąć kolejny dar czasu gdy zaczynamy Nowy Rok.
Boże, nasz Ojcze, daj nam zawsze postępować w światłości i pokoju, i ogarnięci Twoją miłością mogli troszczyć się o ludzi. Pozwól nam podążać śladami Jezusa i Maryi.

O POLSKICH KOLĘDACH – ABOUT POLISH CHRISTMAS CARROLS

Stary czy młody, wierzący czy obojętny religijnie – gdzież jest Polak, dla którego melodie Bóg się rodzi..., Wśród nocnej ciszy..., W żłobie leży... – nie stanowiłyby części własnej duszy? Zrosły się one nierozerwalnie z polskością, której są wykwitem, a mogą być słusznie dumą" – pisała Ewa Kossak w swej urokliwej książeczce o tradycjach i obyczajach "polskiego roku". Podobnie brzmiących zachwytów nad rodzimą twórczością kolędową można odnaleźć w polskiej literaturze i krytyce niemało. Wypowiadali je najwybitniejsi nasi poeci, jak Adam Mickiewicz, który w wykładach z literatury słowiańskiej (1841) mówił: "Nie wiem, czy jaki inny kraj może się pochlubić zbiorem podobnym do tego, który posiada Polska... Mówię o zbiorze Kantyczek... Uczucia w nich wypowiedziane, uczucia macierzyńskie, gorliwej czci Najświętszej Panny dla Boskiego Dzieciątka, są tak delikatne i święte, że tłumaczenie prozą mogłoby je spospolitować. Trudno by znaleźć w jakiejkolwiek innej poezji wyrażenia tak czyste, o takiej słodyczy i takiej delikatności". Podobny ton pobrzmiewa w opinii jednego z najbardziej zasłużonych badaczy kolęd polskich, Stanisława Dobrzyckiego: "Chyba nigdzie pieśni na Boże Narodzenie nie stały się czymś tak bardzo narodowym, tak dziwnie przez cały naród ukochanym i pielęgnowanym jak w Polsce".

PIERWSZY PIATEK MIESIACA - FIRST FRIDAY

Adoration in the church at 6:00PM ending with benediction and Mass at 7:00 PM.

NABOŻEŃSTWO PIERWSZYCH PIĄTKÓW

Powszechnie wśród ludu przyjęła się praktyka Komunii świętej w dziewięć pierwszych piątków miesiąca. Szeroko rozpowszechniona jest wśród katolików nadzieja, że kto przyjmuje Komunię świętą przez kolejne dziewięć pierwszych piątków miesiąca, może spodziewać się zbawienia. To przekonanie płynie z objawień, jakie miała francuska siostra zakonna Małgorzata Maria Alacoque (+ 1690 r.). Pewnego piątku, podczas Komunii świętej – pisze: Zbawiciel rzekł te słowa do swej niegodnej służebnicy, jeśli się nie myli: Przyrzekam ci w nadmiernym miłosierdziu mego Serca, że Jego miłość wszechmocna tym wszystkim, którzy przyjmą Komunię świętą w dziewięć pierwszych piątków miesiąca bez przerwy, udzieli laski ostatecznej pokuty. Nie umrą w Jego niełasce ani bez przyjęcia sakramentów w tej ostatniej chwili. To oświadczenie Chrystusa nazwano Wielką Obietnicą. Nie jest ona jednak dogmatem wiary opartym na Piśmie Świętym, ale objawieniem prywatnym. Dlatego też nie mamy na jej podstawie pewności absolutnej, "ale tylko moralną, jaką obdarzamy osoby poważne, uczciwe, zasługujące na szacunek i wiarygodne". Kościół po zbadaniu życia i pism Małgorzaty Marii Alacoque stwierdził, że nie ma w nich nic przeciwnego wierze i moralności. Samą zaś siostrę – uznając heroiczność jej cnót - ogłosił świętą w 1920 roku. Tym samym pozwolił wiernym, a często nawet i polecał, praktykę dziewięciu pierwszych piątków miesiąca w nadziei, że przyniesie ona dobre owoce.


PRZYSŁOWIA NA NOWY ROK - PROVERBS

Nowy Rok nastaje, każdemu ochoty dodaje.

Nowy Rok pogodny, zbiór będzie dorodny.

Jaki Nowy Rok, taki cały rok.

Jak Nowy Rok jasny i chłodny 

- cały roczek pogodny i płodny.

Miesiąc styczeń – czas do życzeń.


ZAPIS DO PARAFII – PLEASE COMPLETE OUR PARISH REGISTRATION

Kierujemy serdeczną zachętę i przypomnienie do wszystkich nowo przybyłych, jak również do młodych i profesjonalistów (po 18 roku życia), o zapisie do wspólnoty parafialnej. Zapisanie się do parafii (etnicznej lub terytorialnej) jest wyznaniem wiary, wyrazem łączności z Kościołem katolickim i troską o życie religijne i materialne wspólnoty.

STARAJ SIĘ O ZACHOWANIE POKOJU ZE WSZYSTKIMI - LIVE AT PEACE WITH EVERYONE

Chrystusowy pokój jest darem dla ludzkiego serca i jeśli człowiek ten dar w sobie rozpozna wówczas staje się on udziałem tych wszystkich, których spotykamy. Początkiem prawdziwego pokoju jest miłość. Tam, gdzie się kocha nie ma wojny. Brak pokoju poprzedzony jest brakiem miłości.

PEREGRYNACJA RODZINNA

OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ - PEREGRINATION OF THE OUR LADY OF CZĘSTOCHOWA ICON

W czasie, gdy wśród rodzin amerykańskich naszej parafii peregrynuje statua Matki Bożej Fatimskiej, dla rodzin w naszej społeczności jest jeszcze możliwe przyjęcie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Dzień, trzy dni czy tydzień modlitwy w obecności Ikony jasnogorskiej, to szczególny czas odnowy. Zapraszamy Parafian do uczestnictwa w modlitewnej akcji w naszej wspólnocie.

NIEDZIELA – DZIEN PAŃSKI - SUNDAY THE DAY OF THE LORD

Święcenie niedzieli zajęło w chrześcijaństwie rangę uroczystości obchodzonej ze czcią w każdym tygodniu. Kościół rzymski nadaje mu wybitne znaczenie, przywiązując do niego wielką wagę. Korzystajmy więc w naszym życiu z mądrości Bożego słowa i Eucharystii. Bo tu naprawdę możemy nauczyć się i miłości, i przebaczenia, i drogi wiodącej do życia wiecznego z Bogiem.


CZY WIESZ ŻE... DID YOU KNOW THAT...?

NOV. 26 - ANNIVERSARY OF THE DEATH OF ADAM MICKIEWICZ, PATRON OF THE POLISH SCHOOL

26 listopada 1855 roku zmarł w Konstantynopolu (dzisiaj Istambuł) A d a m M i c k i e w i c z. Genialny poeta, publicysta: współpracownik czasopisma Pielgrzym Polski, redaktor Trybuny Ludów, wykładowca literatury w Uniwersytecie Lozańskim i literatur słowiańskich w Paryżu w College de France, twórca legionu polskiego we Włoszech w roku 1848 i polskiej siły zbrojnej przy armii tureckiej w Konstantynopolu w roku 1855. Duchowy przywódca narodu polskiego, wyraziciel najgłębszych dążeń wolnościowych. Siłą swej twórczości wywarł potężny wpływ na współczesne mu i następne pokolenia pomagając do przetrwania niewoli i odzyskania po latach niepodległości. Głęboko religijna postawa przenika jego twórczość. 

Adam Mickiewicz jest patronem Polskiej Szkoły Sobotniej w Minneapolis.

CZY WIESZ ŻE... DID YOU KNOW THAT...?

November 1918 - creation of a government in independent Poland. Marshall Józef Piłsudzki became the head of state.

One of the great spokesmen for Polish independence was Ignacy Paderewski.

Ignacy Paderewski biorąc udział w Sejmie Polskiego Wychodźstwa w Chicago w dniach 26-30 sierpnia 1918 roku powiedział: “Wielu z Was, na polskich zrodzeni niwach, w tutejszej ziemi złoży swe kości. Jesteście Amerykanami. A kiedyście Amerykanami, bądźcie dobrymi Amerykanami. Bądźcie najlepszymi z obywateli amerykańskich, bo tego żąda nie tylko Wasz osobisty interes, ale wprost tego cześć Polski wymaga. Polak powinien przodować wszędzie! Bądźcie więc najlepszymi Amerykanami, ale dopomóżcie Polsce... Wielu z Was, a mówię to radośnie, wróci do Polski. Wróci ale do jakiej? To od Was zależy. Polska będzie mała, jeżeli Wy będziecie mali. Polska może być wielką, jeśli serca Wasze potrafią zdobyć się na wielkość!”