Biuletyn - Kwiecień 2019

jesus-3149505_1280.png

Na czas Wielkiego Tygodnia i przeżywania Świąt Wielkanocnych życzenia wiary najgłębszej w Jezusa,

przenikania Paschą codzienności, a także ciągle zwycięskiej nadziei - wszystkim

Parafianom, Rodakom i Gościom

ks. Stanisław

INTENCJE MSZALNE MSZY POLSKICHMASS INTENTIONS

Niedziela Palmowa, April 14, 2019

11:30 AM – ++ Jadwiga i Franciszek Węgrzyn

Wielki Czwartek, April 18

7:00 PM– Msza Wieczerzy Pańskiej (Engl.-Pol.)

Piątek, April 19, 2019

7.15 PM – Nabożeństwo Męki Pańskiej

Wielka Sobota – April 20, 2019

Poświęcenie pokarmów

12:00 noon, 2:00 PM w języku polskim

WIGILIA PASCHALNA – 8:30 PM

NIEDZIELA WIELKANOCNA, April 21, 2019

6:00 AM – W intencjach Parafian

11:30 AM – W intencjach Parafian


CZAS SPOWIEDZI I KOMUNII


WIELKANOCNEJ - TIMELINE FOR EASTER CONFESSION AND HOLY COMMUNION

Czas Spowiedzi i Komunii świętej wielkanocnej trwa w tym roku od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej, 16 czerwca 2019. Przyjęcie Komunii św. raz w roku jednak jest to tylko niezbędne minimum - można by powiedzieć, do pozostania jeszcze tzw. praktykującym wiernym. Jest to minimum i aż wstyd byłoby go nie wypełnić. Jest to bowiem wykładnik naszej miłości do Tego, w którego twierdzimy, że wierzymy. Jeżeli bowiem kochamy Chrystusa, to chyba jak każdy kto kocha, chciałby być z ukochanym (ukochaną) zawsze, cały czas, wielbić go i adorować, być całym dla swej miłości, zawsze go mieć i z nim przebywać. Oczywiście Pan Bóg w swej wielkiej miłości miłosiernej daje nam odpuszczenie wszystkich grzechów, także w sakramencie Spowiedzi św. przebacza nam wszystkie wyznane grzechy. W sakramencie Spowiedzi otrzymujemy odpuszczenie grzechów i uwolnienie od kary wiecznej. 

SPOTKANIE PRZY ŚWIĘCONYM- SHARING BLESSED EGGS ON SUNDAY, APRIL 28 AFTER 11:30 AM MASS- Zwyczaj dzielenia się jajkiem jest typowo polski, jest znany w parafiach polonijnych, lub lokalnych, które tworzą wierni polskiego pochodzenia. Towarzyszą mu życzenia radości, zdrowia, a także szczęścia w życiu rodzinnym, które składają sobie nawzajem uczestnicy święconego. Zapraszamy na wielkanocne spotkanie w niedzielę, 28 kwietnia 2019, po Mszy św. o godz. 11:30 AM.


PODZIĘKOWANIA - THANK YOU FOR YOUR PARTICIPATION IN THE STATIONS OF THE CROSS DEVOTION- Serdeczne podziękowania Dyrekcji i studentom Szkoły Polskiej, Towarzystwu Różańca, dorosłym i młodzieży za wyjątkowe zangażowanie, przygotowanie i uczestnictwo w nabożeństwach Drogi Krzyżowej w czasie tegorocznego Wielkiego Postu. Przekaz tekstu i modlitwy niech będzie dla każdego inspiracją i natchnieniem do osobistch rozważań i codziennej modlitwy. 

MODLITWA ZA DZIECI I MŁODZIEŻ - AN INVITATION TO ALL PARENTS TO SURROUND THEIR CHILDREN WITH PRAYER ESPECIALLY PARTICIPATION IN THE MASS- Każdy z rodziców pragnie dla swojego dziecka wszystkiego, co najlepsze. Zabiegają o ich byt, wykształcenie, zaspokojenie podstawowych potrzeb i rozwój pasji. Bardzo ważną sprawą jest również umożliwienie im rozwoju życia duchowego i wiary. Dzieci i młodzież z każdej strony atakowani są informacjami, które nie zawsze tożsame są z tymi, które przekazywane są w domu, czy we wspólnocie wierzących. Do modlitwy sięga wielu rodziców w sytuacji krytycznej, gdy życie ich dzieci legło już w „gruzach”. Serdecznie zachęcamy, by otoczyć dzieci modlitwą od najmłodszych lat i uczyć ich nieustannie modlitwy i uczestnictwa we Mszy świętej i życia według rad Ewangelii. Przyjęcie takiej postawy to także dla rodziców, sposobność uzdrowienia ich relacji małżeńskich i rodzinnych. Warto wspomnieć słowa św. Jana Pawła II: „Modlitwa... za dzieci... wychowuje od najmlodszych lat... stanowi duchową pomoc, której nie należy lekceważyć”.

KWIECIEŃ OBCHODZONY JEST W POLSCE JAKO MIESIĄC PAMIĘCI NARODOWEJ - APRIL IS THE MONTH OF REMEMBRANCE IN POLAND- Kwiecień jest miesiącem szczególnym dla wszystkich Polaków, ponieważ mamy możliwość zatrzymać się w biegu i przypomnieć Tych, którzy dla nas -  współczesnych pracowali, walczyli i ginęli. To czas, kiedy kierujemy swoje myśli w stronę tych, którzy stawali w obronie naszej ojczyzny i polskości,  przelewali krew, aby cały naród cieszył się wolnością.

Biuletyn - Luty 2019

church-1788487_1920.jpg

WIELKI POST 2019 - LENT

Przygotowując się do radości świąt wielkanocnych, wsłuchujmy się często w słowo Boże, nie zaniedbujmy modlitwy, spełniajmy uczynki miłości.Pościć, czyli uczyć się zmieniać nasz stosunek do innych i do stworzeń: przechodzić od pokusy „pożerania” wszystkiego, celem zaspokojenia naszej chciwości, do umiejętności cierpienia z miłości, która może wypełnić pustkę naszego serca. Modlić się, aby umieć wyrzec się bałwochwalstwa i samowystarczalności naszego ja i uznać, że potrzebujemy Boga i Jego miłosierdzia. Dawać jałmużnę, czyli porzucić nierozsądny styl życia i gromadzenie wszystkiego dla siebie w iluzji zabezpieczania przyszłości, która do nas nie należy -pisze w ogłoszonym orędziu na tegoroczny Wielki Post Ojciec Święty Franciszek

Jedna z mozaik ołtarzowych

Jedna z mozaik ołtarzowych

ŚRODA POPIELCOWA - DZIEŃ POKUTY MODLITWY I JAŁMUŻNY 7:30 PM.

LENT BEGINS ON ASH WEDNESDAY – March 6- A DAY OF PENANCE, ABSTAINING FROM MEAT, FASTING BETWEEN MEALS, PRAYER & ALMSGIVING

Środa Popielcowa rozpoczyna okres czterdziestodniowego przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości – Świąt Paschalnych. Wielki Post, bo tak nazywa się ten okres, trwa do początku liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwartek. W Środę Popielcową – zgodnie z kanonami 1251-1252 Kodeksu Prawa Kanonicznego – obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły (trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden – do syta). Prawem o wstrzemięźliwości są związani wszyscy powyżej 14. roku życia, a prawem o poście – osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60. roku życia. 

POPIÓŁ NA NASZE GŁOWY – OLDER CUSTOM OF RECEIVING ASHES

Sam zwyczaj posypywania głów popiołem na znak żałoby i pokuty, celebrowany w Środę Popielcową, znany jest w wielu kulturach i tradycjach. W liturgii pojawił się on w VIII w. Pierwsze świadectwa o święceniu popiołu pochodzą z X w. W 1091 r. papież Urban II wprowadził ten zwyczaj jako obowiązujący w całym Kościele. W tym też czasie ustalono, że popiół do posypywania głów wiernych ma pochodzić z palm poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedniego roku.

IV Stacja - św. Weronika

IV Stacja - św. Weronika

DROGA KRZYŻOWA - WAY OF THE CROSS EVERY FRIDAY AT 7 PM,

FOLLOWED BY MASS

Droga kontemplacji z Jezusem prowadzi przez wąskie ulice Jerozolimy: Jezus niesie na ramionach krzyż. Krzyż ciężki, bo nasączony winami pokoleń całej ludzkości. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątki Wielkiego Postu o godzinie 7:00 wieczorem, a następnie Msza Święta.

ŚPIEWY PASYJNE – ROZWAŻANIE MĘKI PAŃSKIEJ – GORZKIE ŻALE- BITTER LAMENTATIONS ON SUNDAYS

Nabożeństwo Gorzkich Żali wzięło początek od Księży Misjonarzy z kościoła Świętego Krzyża w Warszawie. Tam, u wejścia do świątyni, Chrystus dźwigający krzyż woła w każdym czasie: W górę serca!Poszczególne części rozważać będziemy w niedziele Wielkiego Postu po Mszy św. o godz. 11:30.

JAŁMUŻNA POSTNA - ALMSGIVING

Post - wstrzemięźliwość, Modlitwa i Jałmużna – to trzy praktyki pokutne. Jałmużna oznacza pomoc udzieloną człowiekowi potrzebującemu, z miłości do Boga i bliźniego. Ma moc zadośćuczynienia (wynagrodzenia) za grzechy i wyprasza łaski ofiarodawcom (por. Syr. 29, 12-13).


KULT ŚW. JÓZEFA

Wiara i pokora Józefa, która stały się źródłem jego świętości i wielkości. Święty Papież Jan Paweł II odwołując się do świadectwa swego poprzednika Pawła VI pisze, że "święty Józef jest wzorem dla pokornych, których chrześcijaństwo wynosi do wielkich przeznaczeń; dowodzi on, że aby być dobrym i autentycznym naśladowcą Chrystusa, nie trzeba dokonywać «wielkich rzeczy», ale wystarczy posiąść cnoty zwyczajne, ludzkie, proste – byle prawdziwe i autentyczne". Wszystkie inne cnoty Józefa mieszczą się w jego świętości i sprawiedliwości. Widzimy zatem, że kult św. Józefa może przyczynić się do wcielenia w swoje życie przykładu, jaki pozostawił po sobie wielki Patron Kościoła – Oblubieniec Maryi i Opiekun Jezusa.

40-GODZINNE NABOŻEŃSTWO W KOŚCIELE ŚWIĘTEGO KRZYŻA – 21- 23 Marca 2019

Każdego roku w parafiach organizowane są 40-godzinne nabożeństwa. W kościele Świętego Krzyża to nabożeństwo zbiega się z trzecią Niedzielą Wielkiego Postu. Wielu z nas z pewnością zadaje sobie pytanie, czym one są i dlaczego należy w nich uczestniczyć. Ich praktyka jest bardzo stara i warto, by przetrwała jak najdłużej.

Nabożeństwo 40-godzinne jest jedną z form kultu eucharystycznego. Polega na nieustannej, trwającej 40 godzin modlitwie przed uroczyście wystawionym Najświętszym Sakramentem. Liczbę 40 można określić przydomkiem biblijna. Tyle dni Pan Jezus pościł przed rozpoczęciem nauczania, tyle samo czasu trwały opady w trakcie potopu, przez 40 lat naród wybrany błąkał się po pustyni. Długość tego nabożeństwa nawiązuje do czasu, przez jaki - według tradycji - ciało Zbawiciela pozostawało w grobie.

Współcześnie oficjalne dokumenty liturgiczne mówią nie tyle o „40-godzinnym nabożeństwie”, co o dłuższej adoracji, bez określania czasu jej trwania. Termin zachował się w praktyce duszpasterskiej i najczęściej określa się nim trzydniową adorację. Współcześnie, nabożeństwo ma charakter przebłagalny za grzechy, pokutny i dziękczynny. Jest też wynagrodzeniem za winy nie tylko samych uczestniczących w adoracji, ale wszystkich współwyznawców. Naboźeństwo to również jest okazją do wybłagania ochrony i opieki przed wszelkim złem, pokusami, niebezpieczeństwami i nieszczęściem. Jak w przypadku każdej adoracji ma przede wszystkim służyć pogłębieniu wiary i umocnieniu relacji z Bogiem.


THANK YOU – PODZIĘKOWANIA

I ZAPROSZENIE – AN INVITATION TO JOIN US AFTER MASS 

EACH SUNDAY IN KOLBE HALL

Organizowane niedzielne spotkania towarzyskie po Mszy świętej przez Polską Szkołę Sobotnią i Komitet Polski dają okazję do miłego spotkania w gronie parafian, przyjaciół i znajomych. Chciejmy docenić wysiłki zaangażowanych, a także zauważyć wspólnototwórczą rolę tego niedzielnego wydarzenia. Słowa podziękowań dla organizatorów i tych, którzy życzliwie drobną ofiarą wynagradzają pracę przygotowania ciasta i kawy. Kierujemy też zaproszenie do wsyzstkich uczestników Mszy świętej: wstąpcie też do Kolbe Hall i umacniajmy więzy przyjaźni we Wspólnocie Polskiej. 


05.jpg

KONCERT ORGANOWY

POLISH ORGANIST WITH RECITAL IN MINNEAPOLIS

W serii międzynarodowych koncertów organizowanych w kościele Dobrego Pasterza w Golden Valley-Minneapolis wystąpi 

GEDYMIN GRUBBA

KONCERT – RECITAL ORGANOWY

Good Shepherd, 145 Jersey Avenue South, Golden Valley, Minnesota 55426,

w sobotę 16 marca 2019 roku o godzinie 18:15.

Wstęp wolny- Dobrowolne datki

Po koncercie spotkanie towarzyskie.

Gedymin Grubba (ur. 1981 w Gdańsku) - polski organista, kompozytor i dyrygent. Naukę muzyki rozpoczął w wieku 5 lat. Doskonalił swoje umiejętności wykonawcze w grze na organach, uczestnicząc w licznych mistrzowskich kursach interpretatorskich i improwizatorskich w kraju i zagranicą, prowadzonych przez wybitnych muzyków. Od 1996 roku, kiedy to rozpoczął karierę jako organista, kameralista, kompozytor i dyrygent wykonał przeszło 500 koncertów w wielu krajach swiata. W swoim repertuarze artysta posiada pełen wachlarz literatury muzycznej, począwszy od muzyki tabulaturowej po współczesną.

Biuletyn - Styczeń 2019

adult-background-belief-1451361.jpg

2019

W pierwszych dniach Nowego Roku składamy sobie wzajemnie najlepsze życzenia: Szczęśliwego i błogosławionego Nowego Roku!

Rok Pański dwa tysiące dziewiętnasty to 365 nowych dni, które będziemy mogli przeżyć tylko dzięki Bożej woli i łasce.Mijające godziny ciągle przypominają: „Bóg widzi – czas ucieka, śmierć goni – wieczność czeka”.

Pierwszy stycznia jest dniem szczególnej modlitwy o pokój w całym Kościele. W liturgii pierwszego dnia roku czytamy słowa błogosławieństwa: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże.Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,niech cię obdarzy swą łaską.Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem” (Lb 6, 24-26).

Dzień ten poświęcony jest też Matce Bożej. To z  Nią Kościół wchodzimy w Nowy Rok z nadzieją, że pomoże w  opanowywaniu wszelkich porywów gniewu, zarówno w rodzinnych domach, jak i  układach międzynarodowych.

20 + C + M + B + 19

Jednym z pięknych, zachowanych zwyczajów jest znaczenie święconąkredądrzwi naszych domów. Przez ten znak publicznie wyznajemy, że tak jak Trzej Mędrcy (Kacper-Casper, Melchior i Baltazar) pragniemy szuka Chrystusa i cieszy sięJego znalezieniem. Inicjały Trzech Mędrców można tłumaczy jeszcze w inny sposób: Christus mansionem benedicat (Chrystus mieszkanie błogosławi).

CZAS KARNAWAŁU

Tegoroczny karnawał zakończy się5 marca. (6 marca – Środa Popielcowa). Czas zabaw i relaksu nie zwalnia od poszanowania norm towarzyskich i moralnych.

Biuletyn - Listopad 2018

cemetery-290901_1280.jpg

PRZYJAŹŃ ZE ŚWIĘTYMI
GET CLOSE TO THE SAINTS; THEY CAN BE YOUR BEST FRIENDS

W naszym wyznaniu wiary od chrztu powtarzamy: „Wierzę w świętych obcowanie” — tzn. wierzę w istnienie łączności między świętymi a mną, wierzę w to, że mogę obcować ze świętymi, a dzieje się to tylko wtedy, kiedy znam konkretnego świętego i mogę z nim zawrzeć przyjaźń. To mnie wprowadzi w wielką wspólnotę ludzi, którzy potrafili wygrać życie. Takim konkretem ukazującym autentyczność wiary w obcowaniu ze świętymi jest troska o to, by znać dokładnie życie przynajmniej kilku świętych. Obecnie w życiorysach ukazuje się konkretnych ludzi, którzy wędrowali drogą naszego szarego życia i potrafili wejść do domu Ojca Niebieskiego. Takie życiorysy dotyczą św. Antoniego, św. Maksymiliana Kolbego, św. Brata Alberta, św. Rafała Kalinowskiego, św. Jana Pawła II.. W nich już nie kładzie się nacisku na cuda, lecz na konkret życia, który w spotkaniu z tymi świętymi pozwala uwierzyć, że droga Ewangelii jest drogą możliwą do przebycia dla mnie.


LISTOPAD MIESIĄC ZADUMY
REFLECTION FOR THE MONTH OF NOVEMBER

Listopad – czas zadumy, refleksji nad przemijalnością życia ziemskiego, modlitwy za tych, którzy odeszli od nas. Czas budzenia w sercu NADZIEI, że Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa to otwarcie dla nas WIECZNOŚCI

MODLITWA ZA ZMARŁYCH
A PRAYER FOR THE DECEASED – ALL THOSE WHO HAVE GONE BEFORE US

Prośmy więc w tym czasie szczególnie o miłosierdzie dla dusz w czyśćcu cierpiących, aby Bóg przebaczał im winy i dał wieczny odpoczynek w krainie zbawionych. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i uczestnictwa we Mszach św. za zmarłych, poleconych modlitwom Kościoła w Wypominkach.

PODZIĘKOWANIE ZA WSPÓLNĄ MODLITWĘ NA CMENTARZU ST. MARY’S
THANK YOU FOR PARTICIPATING IN THE PRAYERS AT ST. MARY’S CEMETERY.

Wszystkim uczestnikom modlitwy na Cmentarzu St. Mary’s w niedzielę poprzedzającą Uroczystość Wszystkich Świętych - serdeczne podziękowania.

Początki Cmentarza St. Mary’s w Minneapolis sięgają 1873 roku. 63 akry ziemi są miejscem spoczynku ponad 65 tysięcy wiernych, w tym wielu parafian i rodzin ze wspólnoty Świętego Krzyża.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.


PROKLAMACJA DNIA NARODU POLSKIEGO
STATE OF MINNESOTA PROCLAMATION
POLISH PEOPLE OF MINNESOTA DAY
NOVEMBER 11, 2018 (DAY OF THE POLISH NATION)

Gubernator Stanu Minnesota Mark Dayton ogłosił dzień-niedzielę 11 listopada 2018 roku Dniem Narodu Polskiego w Minnesota.

OBCHODY 100 LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 1918-2018
CELEBRATION OF THE 100TH ANNIVERSARY OF POLAND REGAINING ITS INDEPENDENCE NOV.10

Sobota, 10 listopada - uroczysta Gala z okazji Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Minneapolis Institute of Art: program artystyczny, godzina 2:00 PM (wstęp wolny) oraz uroczysty bankiet – Gala, godzina 5:30 PM z obiadem o 8:30 PM.

Niedziela, 11 listopada – kościół Św. Krzyża (Holy Cross Church) Msza święta w intencji Ojczyzny oraz Akademia Polskiej Szkoły Sobotniej.

Obchody Święta Niepodległości łączą nas, Polaków mieszkających w kraju i na uchodźctwie. Ducha patriotyzmu Polaków podtrzymują solidne korzenie, ale nadal potrzebna jest troska o zachowanie wartości duchowych i materialnych kultury. Wtedy ludzie będą kochać i siebie nawzajem, i Ojczyznę.

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA – OSTATNIA NIEDZIELA ROKU KOŚCIELNEGO – ŚWIĘTO PATRONALNE CHRYSTUSOWCÓW.

SOLEMNITY OF OUR LORD CHRIST, KING OF THE UNIVERSE; THE LAST SUNDAY OF THE LITURGICAL YEAR AND PATRONAL FEAST DAY OF THE SOCIETY OF CHRIST FATHERS.

W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata Księża Chrystusowcy obchodzą swoje święto patronalne.Towarzystwo Chrystusowe jest zgromadzeniem zakonnym, założonym przez kard. Augusta Hlonda, prymasa Polski. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, Episkopat nie mógl pozostać obojętny na wołania Polaków, rozsianych po całym świecie, o opiekę duszpasterską. Problemy emigracyjne były wciąż aktualne i kardynał Hlond był przekonany, że powinien coś zrobić dla polskich emigrantów. Przypomnijmy jego słynne zawołanie: „na wychodźstwie polskie dusze giną”. I dzisiaj polscy emigranci napotykają na różnego rodzaju problemy; problemy wyobcowania, samotności, rozłąki z rodziną i wiele innych. Problemy te dotykają duszy. Z okazji święta zapraszamy do wspólnej modlitwy i na spotkanie towarzyskie po Mszy św.

ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA – PODZIĘKOWANIA
THANKSGIVING – THANK YOU

Obchodząc w USA Święto Dziękczynienia w czwarty czwartek listopada, chcę podziękować za wszelkie dobro, ofiarność, prace i życzliwość, którymi hojnie obdarzacie Parafię Świętego Krzyża, Księży Chrystusowców i tak wielu innych.

Biuletyn - Październik 2018

beads-catholicism-cross-236319.jpg

PAŹDZIERNIK - MIESIĄCEM RÓŻAŃCOWYM

THE MONTH OF THE HOLY ROSARY

W tej jakże prostej modlitwie, którą zresztą każdy wierzący powinien praktykować, modlimy się m.in. w intencjach nam poleconych i w intencjach parafian. Dlatego zachęcamy wszystkich do modlitwy za siebie samego, a także za tych, którzy potrzebują szczególnego wstawiennictwa Niepokalanej.

Modlitwa na Różańcu w piątki i niedziele przed Mszą Świętą.

ŚWIĘTO KOŁA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

FEAST DAY OF THE HOLY ROSARY SOCIETY

„Żywy Różaniec” jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy.
Modlitwa różańcowa, powszechnie znana i wielokrotnie polecana przez papieży, zyskała popularność dzięki wspólnotowej formie modlitw. W naszej wspólnocie to szczególne świadectwo i zaangażowanie trwa od roku 1887.

Królowo Różańca świętego módl się za nami.


CZY WIESZ, ŻE...40 LAT TEMU...40TH ANNIVERSARY ELECTION OF JOHN PAUL II –SHARE YOUR MEMORIES IN NEXT WEEK’S BULLETIN

16 października przypada 40. rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża.

Wybór papieża z Polski był niezwykłym wydarzeniem w dziejach świata, ale, jak się okazało, zapowiedzianym w poetyckim proroctwie innego Polaka. 
Juliusz Słowacki napisał w 1848 r.: „Pośród niesnasek Pan Bóg uderza/W ogromny dzwon,/Dla słowiańskiego oto papieża/Otworzył tron, (...)

Pontyfikat Jana Pawła II od pierwszych dni pełen był zachowań, słów i gestów, które odmieniły oblicze papiestwa w oczach świata, przybliżając je do zwykłych ludzi.

Jeśli chciałbyś podzielić się krótkim wspomnieniem wieczoru 16 października 1978 roku do Biuletynu na przyszłą niedzielę, proszę przesłać do Biura parafii do środy 10 października.

DZIEŃ PAPIESKI 2018- PURCHASE TICKETS FOR 18TH ANNUAL PAPAL DAY ”RAYS OF FATHERHOOD” OCT. 14 AFTER POLISH MASS

Po raz czternasty,pod hasłem “Promieniowanie Ojcostwa”, będziemy obchodzić 14 października w Polskiej Szkole Sobotniej i wspólnocie polonijnej Dzień Papieski.Niedziela, 14 października 2018 roku.

PAŹDZIERNIK – MIESIĄC DZIEDZICTWA POLSKIEGO W USA
OCTOBER IS POLISH-AMERICAN HERITAGE MONTH

Materialne dziedzictwo kultury podzielone jest na nieruchome dziedzictwo, obejmujące budynki, które same mogą zawierać zainstalowaną sztukę, taką jak organy, witrażefreski, pomniki i zabytkowe miejsca, oraz ruchome dziedzictwo obejmujące książki, dokumenty, dzieła sztuki, stroje narodowe i inne artefakty, które są uważane za godne zachowania na przyszłość.

Niematerialne dziedzictwo kultury składa się z niefizycznych aspektów danej kulturze, Należą do wartości społecznych i tradycji, zwyczajów i praktyk, estetyczne i duchowe przekonania, artystycznej ekspresji, język i inne aspekty działalności człowieka, a także etniczne, religijne i filozoficzne wartości określonej grupy osób.


REFLEKSJE O ŻYCIU WIKTORA CORDELLI - JEGO TRWAŁE DOKONANIA„Promieniowanie Ojcostwa” – to hasło Dnia Papieskiego, który już po raz osiemnasty obchodzony będzie w Polsce i w środowiskach polonijnych na całym świecie. W tym roku przypada on 14 października. Poprzez szereg wydarzeń duchowych i kulturalnych przypominane będzie wówczas nauczanie Jana Pawła II. Odbędzie się również zbiórka na „żywy pomnik” Papieża – Polaka: stypendia dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin. Organizatorem Dnia Papieskiego jest Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

– „Promieniowanie ojcostwa” – bardzo się cieszymy, że episkopat przyjął w tym roku takie właśnie hasło – mówi ks. Dariusz Kowalczyk, prezes Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. – Ojcostwo trzeba dowartościować, zwłaszcza, gdy przeżywa tak wielki kryzys – dodaje. Jak wyjaśnia, Jan Paweł II uczy, że nie można być prawdziwym ojcem, jeśli nie odkryje się najpierw, że jest się synem Boga. Poczucie Bożego synostwa sprawia, że człowiek zaczyna być ojcem wobec innych – ojcem w rodzinie lub ojcem duchowym.

– Ojcowie zostawiają swoim dzieciom spuściznę – materialną i duchową. To jest „ojcowizna”. Zespół tych ojcowizn to Ojczyna – mówi ks. Kowalczyk nawiązując do myśli Jana Pawła II. Jak podkreśla tegoroczne hasło pięknie splata się ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości. – Dużo w tym czasie mówimy też o patriotyzmie, czym on jest, jaki powinien być. Dla papieża patriotyzm wiązał się w bardzo dużym stopniu z troską o duchową dojrzałość, z pracą nad sobą, wymaganiem od siebie. Był przekonany, że człowiek dobrze ukształtowany intelektualnie i duchowo jest wielkim skarbem dla Ojczyzny; ona jest silna mocą swoich obywateli – przypomina.

Zwraca również uwagę na obchodzoną w tym roku rocznicę 40 – lecia pontyfikatu Jana Pawła II. – Chcemy przypominać, że papież przez te lata był ojcem, nie tylko dla katolików i chrześcijan ale bardzo wielu ludzi dobrej woli. Dopiero zaczynamy odkrywać, jak wielki miał wpływ na ludzi w Polsce, w całym bloku wschodnim, w Europie i na świecie – mówi prezes Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

A REFLECTION ON THE LIFE OF VICTOR CORDELLA – HIS LASTING ACCOMPLISHMENTS

OCT. 25 AT 1:15 PM KOLBE HALL

Z okazji Miesiąca Dziedzictwa Polskiego, na wykład po Mszy św. w języku polskim poświęcony życiu i dokonaniom Victora Cordelli zaprasza ks. Stanisław. SPOTKANIE W KOLBE HALL Niedziela, 21 października 2018, 1:15 PM.

JASNOGÓRSKA NOC CZUWANIA

W INTENCJI POLONII

PRAYERS FOR POLONIA AT JASNA GORA IN CZESTOCHOWA, POLAND

33. Jasnogórska Noc Czuwania w intencji polskich emigrantów i ich duszpasterzy odbędzie się 19/20 października 2018 roku pod hasłem: Z dala od kraju pamiętaj o Ojczyźnie – służ jej całą duszą(Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond w 1931 r. do Rodaków).

MODLITWA ZA ZMARŁYCH/NOVEMBERPRAYERS FOR THE FAITHFUL DEPARTED

Kościół zachęca zawsze, a szczególnie w listopadzie do modlitwy za wszystkich zmarłych. Specjalnie będziemy się modlić podczas nowenny za zmarłych, która rozpocznie się w czwartek, 1 listopadai trwać będzie do 10 listopada włącznie. Pomocą w tych modlitwach będą podane przez Was imiona i nazwiska tych, których pragniemy polecać Bożemu Miłosierdziu. Prosimy w tym celu skorzystać ze specjalnych kartek, na których można wypisać imiona i nazwiska zmarłych, za których będziemy sie modlić i oddać przed 1 listopada.

DO ROZWAŻENIA... SOMETHING TO CONSIDER,

PUNCTUALITY - BEING ON TIME TO MEET GOD IN THE LITURGY

PUNKTUALNOŚĆ

Brak punktualności jest wyrazem potrzeby większej świadomości, a czasem  nawet ignorancji. Gdy ktoś spóźnia się na  Eucharystię, nie  zdąży się wyciszyć i przygotować do spotkania z  Bogiem w liturgii Słowa. W większości sytuacji naszego życia punktualność ma ogromną wagę, jest ceniona przez wielu, my sami również oczekujemy jej od innych.

Biuletyn - Wrzesień 2018

backlit-cemetery-christianity-415571.jpg

MSZA ŚWIĘTA DZIĘKCZYNNA Z OKAZJI 90 ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA –COMMEMORATION OF 90THANNIVERSARY OF THE DEDICATION OF HOLY CROSS BUILDING

W niedzielę, 16 września 2018 roku Mszę św. o godzinie 9:30 będzie celebrował ks. biskup Andrew H. Cozzens.Po Mszy spotkanie towarzyskie.

CZY WIESZ, ŻE...DO YOU KNOW…90 YEARS AGO OUR COMMUNITY WAS PREPARING FOR A CEREMONIAL BLESSING OF A NEW CHURCH?

90 lat temu trwały ostatnie przygotowania do poświęcenia nowo wybudowanego kościoła Św. Krzyża (obecnej budowli sakralnej w której się gromadzimy).

ŚWIĘTO PATRONALNE KOŚCIOŁA – PATRONAL FEAST DAY OF HOLY CROSS CHURCH

– UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA

W ciągu roku szczególnym dniem, ważnym dla każdej świątyni jest dzień jej patrona. Dzień patrona jest odpowiednikiem ludzkich imienin. W tym dniu w danym kościele obchodzona jest uroczystość odpustowa, gdyż po spełnieniu odpowiednich warunków można uzyskać wtedy odpust zupełny. Dla podniesienia rangi tej uroczystości zwyczajowo przenosi się jej obchód na najbliższą niedzielę, aby umożliwić wiernym liczne uczestnictwo we Mszy.

Do udziału we Mszy w języku polskim zapraszamy w piątek, 14 września, o godzinie 7:00 PM.

NIEDZIELA – DZIEŃ PAŃSKI – LET OUR SUNDAYS BE A DAY WITH CHRIST

Bez Mszy świętej niedziela byłaby dniem bez Pana. Kaźdy znas może powiedzieć, uczestniczę we Mszy, bo naprawdę potrzebuję pomocy Chrystusa, żeby umieć zdobywać się na akty autentycznej bezinteresowności, hojności, miłosierdzia, pokory, na gesty życzliwości ku bliźnim.

PAPIESKA INTENCJA MODLITWY – POPE’S PRAYER INTENTIONS FOR SEPTEMBER 2018

Powszechna:Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.

Parafialna: O błogosławieństwo Boże dla dzieci, młodzieży, katechetów, nauczycieli, opiekunów rozpoczynających nowy rok szkolny. 

- Za rodziny rozbite i przeżywające trudności 

o pojednanie, zgodę, miłość i jedność. 

ŚWIĘTO PRACY – LABOR DAY

Święty Józef – jest patronem pracujących i poszukujących pracy. Święty Józef jest dla nas wzorem odkrywania właściwego sensu pracy. Uczy nas sumiennego jej wykonywania, w łączności z Bogiem i z tymi, którym trud nasz ma służyć, bo o wartości pracy nie decyduje to, co robimy, ale jak to robimy i jakie motywy nami kierują. Tylko taka bowiem praca stanie się źródłem radości i satysfakcji. Będzie ona kształtować naszą osobowość, zbliży nas do Boga i włączy w wielkie dzieło Odkupienia, a świat uczyni lepszym i piękniejszym.ŚWIĘTY JÓZEFIE WSPOMÓŻ,bym pracował z weselem i z wdzięcznością dla Boga, upatrując swą chlubę w życiu i rozwijaniu przez pracę darów otrzymanych od Boga, bym pracował spokojnie i cierpliwie, nie cofając się przed znużeniem lub trudnościami; bym pracował przede wszystkim w czystej intencji i z zapomnieniem o sobie.

+ + +

Wszystkim, którzy swoją pracą wspomagają Kościół, czy też dzielą się owocami własnej pracy, składamy serdeczne podziękowania. Na każdy trud, pracę i zadania, życzenia „Szczęść Boże.”

+ + +

POLSKA SZKOŁA SOBOTNIA im. ADAMA MICKIEWICZA – NOWY ROK SZKOLNY

ADAM MICKIEWICZPOLISH SATURDAY SCHOOL

CLASSES BEGIN SEPT. 15 – ENROLLMENT INFOR.

Polska Szkoła Sobotnia im. Adama Mickiewicza przy parafii Św. Krzyża w Minneapolis przyjmuje zapisy uczniów na rok szkolny 2018/2019. Zajęcia szkolne rozpoczną się w sobotę, 15 września 2018 roku o godzinie 9:00am w budynku szkolnym przy kościele. Zajęcia w szkole odbywają się w każdą sobotę, w godzinach 9:00 do 12:15pm. W ramach zajęć lekcyjnych odbywa się lekcja religii a dla chętnych - przygotowanie do sakramentów św. 

Nauka odbywa się w języku polskim. Zainteresowanych prosimy o kontakt na email:pssminneapolis@yahoo.comlub telefon: 952-905-0333 (Bogdan Kukla)


VICTOR CORDELLA (1872-1937)

UPAMIĘTNIONY TABLICĄ CMENTARNĄ

VICTOR CORDELLA, ARCHITECT OF HOLY CROSS CHURCH HONORED WITH TOMBSTONE AT ST. MARY’S CEMETERY AND CEREMONY OF BLESSING LAST SUNDAY SEPT. 2, 2018

W niedzielę, 2 września 2018 roku, na Cmentarzu Katolickim St. Mary’s w Minneapolis, ks. Spencer Howe, administrator parafii Holy Cross, poświęcił w obecności 25 wiernych z naszej wspólnoty tablicę na grobie architekta kościoła Holy Cross i wielu, wielu innych w Minneapolis, oraz w stanie Minnesota i Wisconsin.

Wszystkim, którzy wzięli udział w tej ceremonii i modlitwie za zmarłych, oraz ofiarodawcom – fundatorom tej tablicy nagrobnej składamy serdeczne podziękowania. Niech Bóg wynagrodzi licznymi łaskami. 

Zachowajmy z należytym uznaniem i wdzięcznością pamięć o poprzednich pokoleniach. Niech ich praca, twórczość i wiara będą inspiracją dla przyszłych pokoleń.

Screen Shot 2018-09-15 at 9.00.45 AM.png

Biuletyn - Sierpień 2018

virgin-mary-1907194_1920.jpg

KOŃCZĄ SIĘ WAKACJE

Dobiegają końca wakacje. Witamy wszystkich wracających z dalekich podróży, wypoczynku i odwiedzin rodziny i najbliższych. Niech początek nowego roku szkolnego i katechetycznego będzie też zachętą do podjęcia na nowo regularnego życia sakramentalnego, udziału we Mszy świętej i modlitwy – nie tylko w niedzielę.

NIEDZIELA – DZIEŃ PAŃSKI – THE GREAT LOVE OF GOD & SUNDAY BLESSINGS WHEN WE FOLLOW THE 3RD COMMANDMENT

Bóg broni dnia świętego. Jeżeli ten dzień człowiek zabierze Bogu i wykorzysta na pracę, wtedy lekceważy i odwraca się od Stwórcy oraz nie sprowadza na siebie błogosławieństwa, które rzutuje na całe życie.Umiejmy odkryć wielką miłość zawartą w trzecim przykazaniu. Jest to przywilej i wyraz troski Boga o nas. Trzecie przykazanie jest wielkim darem. Jak za każde przykazanie, tak i za to powinniśmy Bogu szczególnie dziękować. Jeżeli chcemy wzrastać w wierze i miłości do Pana Boga, to uszanujmy dzień święty.

DNI NOWENNY PRZED ŚWIĘTEM M. B. CZĘSTOCHOWSKIEJ 26 SIERPNIA

„Bo na ogół Polacy, gdziekolwiek są na świecie, zachowują więź z Ojczyzną poprzez Kościół, poprzez pamięć Matki Bożej Jasnogórskiej, naszych świętych patronów, poprzez te wszystkie tradycje religijne, którymi żył naród tysiąc lat i którymi żyje dzisiaj.” św. Jan Paweł II

Najświętsza Panno, Matko Boża, miłowana i czczona w Częstochowie, w swej Jasnogórskiej świątyni, kornie Cię błagamy, abyś nam dziś na pomoc przybyła, błogosławiona na zawsze Królowo Polski. Bądź nam o Maryjo, osłoną w tej nowej godzinie dziejów naszych. Pomóż nam wychować siebie i naród cały. Stań z nami przed Chrystusem i polecaj Mu nasze potrzeby. 

Jestem o Maryjo przy Tobie, pamiętam, czuwam!

Zapraszamy do wspólnej modlitwy w poniedziałek, 26 sierpnia, o godzinie 6:30 PM.


SEPTEMBERFEST 2018 – DOROCZNY FESTIWAL PARAFIALNY PARAFII ŚWIĘTEGO KRZYŻA

7, 8, 9 września doroczny Festiwal Parafialny. Już dzisiaj zapraszamy do wspomożenia wysiłków organizacyjnych wydarzenia i udziału w Festiwalu.

DO ROZWAŻENIA...
SOMETHING TO CONSIDER, POLITE WORDS, SHARP RESPONSES – TREATING OTHERS WITH DIGNITY

Uprzejma odpowiedź łagodzi gniew, ostre słowo go pobudza. Księga Przysłów.

Uprzejmość w mowie, w działaniu, w uprzedzaniu zyskuje wszystkich i wszystko.Św. Jan Bosko.

Prawdziwe braterstwo opiera się na uznaniu godności brata albo siostry i urzeczywistnia się w zainteresowaniu drugą osobą i jej potrzebami, w umiejętności cieszenia się z jej darów i jej osiągnięć, w poświęceniu jej swojego czasu, by wysłuchać ją i dać się oświecić jej myślą. To jednak zakłada bycie wewnętrznie wolnymi.


CZY WIESZ, ŻE...
DID YOU KNOW...
 
"THANKSGIVING FOR 100 YEARS OF INDEPENDENCE" IS PILGRIMAGE THEME IN POLAND

Tegorocznemu pielgrzymowaniu w Polsce przyświeca szczególna intencja dziękczynna. Dziękujemy za Polską niepodległość, którą cieszymy się od 100 lat. To doskonała okoliczność, by na Jasnej Górze – dokąd zdąża największa liczba pątników – spojrzeć na to, jak w osobistym i społecznym wymiarze przeżywamy naszą wolność.

Jasnogórskie sanktuarium jest przecież dobitnym symbolem niezależności, odwagi i mocy płynącej z wiary. Tu Śluby Narodu złożyli Najświętszej król Jan Kazimierz i Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński. Tutaj mocą gorliwej modlitwy odparli zostali szwedzcy najeźdźcy, a czasie zaborów i okupacji ostał się wierny Rzymowi katolicyzm.

CZY WIESZ, ŻE...
DID YOU KNOW... 

USA: ponad połowa mieszkańców modli się codziennie.
More than 50% of Americans pray every day.

Stany Zjednoczone są nadal najbardziej religijnym państwem świata zachodniego. Z najnowszego sondażu na temat stanu wiary na świecie, przeprowadzonego w 106 krajach przez znany amerykański ośrodek badawczy Pew Research Center, wynika, że 55 proc. Amerykanów przyznało, iż modlą się codziennie, podczas gdy w sąsiedniej Kanadzie wskaźnik ten wynosi 25, w Australii - 18 i tylko 6 proc. w Wielkiej Brytanii, która ma najniższą średnią europejską. W Europie - kontynencie jako całości o codziennej modlitwie zapewniło 22 proc. badanych.

Biuletyn - Czerwiec 2018

inspiration-378418_1920.jpg

POBOŻNOŚĆ EUCHARYSTYCZNA - EUCHARISTIC PIETY

Przyjmowanie Komunii świętej, ciche wpatrywanie się w Świętą Hostię podczas adoracji oraz świadome i pobożne kroczenie za Jezusem w procesji to wyraz naszej prawdziwej i najprościej wyrażanej czci Boga. To także najlepsza odpowiedź na pytanie jakie postawił sobie psalmista: „Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył?”

MIESIĄC CZERWIEC POŚWIĘCONY SERCU JEZUSOWEMU
JUNE IS DEDICATED TO THE SACRED HEART.

„Istotnie, jeżeli w każdym czasie powinniśmy czcić i naśladować Najsłodsze Serce Jezusa, to bardziej mamy czcić i naśladować szczególnie w tym miesiącu, w którym z woli Kościoła św. zastanawiamy się nad Sercem Jezusowym, aby zmierzyć – jak się wyraża św. Paweł – Jego szerokość, długość i głębokość; aby pojąć to, co przewyższa wszelką naukę, czyli miłość Pana Jezusa. Ta miłość właśnie jest przedmiotem niewidzialnym i naturalnym nabożeństwa do Najsłodszego Serca Jezusowego. Ta miłość właśnie jest słońcem duszy, z którego wychodzą różne promienie, jak pokora, pobożność, czystość; ta miłość jest ogniskiem, które rozgrzewa ludzkość za pomocą swego płomienia i swej potęgi nadnaturalnej; ta miłość jest początkiem i źródłem całego życia Boskiego i człowieczego Pana Jezusa; z niej wypływa wszystko to, co podziwiamy w Słowie Wcielonym w porządku ducha i materii. Uczcijmy więc w tym miesiącu Najsłodsze Serce Pana Jezusa; nasze modlitwy niech będą gorliwsze niż kiedykolwiek, jałmużna obfitsza, a Pan Bóg ześle swe łaski i błogosłwieństwa na nas, na nasze rodziny i na osoby nam drogie.”

Sługa Boży kard. August Hlond, założyciel Tow. Chrystusowego

LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA – A PRAYER TO THE HEART OF GOD – DESCRIPTION OF THE LITANY OF THE SACRED HEART OF JESUS

Litania jest najbardziej rozpowszechnioną modlitwą kierowaną do Serca Jezusowego. Jej powstanie zawdzięczamy siostrze Joannie Magdalenie Joly, żyjącej w XVII wieku w Dijon, we Francji. Zestaw modlitewnych wezwań do Serca Bożego przybrał formę litanii. Trzydzieści trzy wezwania odnoszą się do trzydziestu trzech lat ziemskiego życia Jezusa Chrystusa pochodzą z Pisma Świętego albo są teologiczną interpretacją życia i posłannictwa Zbawiciela.

NIEDZIELA – DZIEŃ PAŃSKI
SUNDAY- A DAY TO BE BLESSED

Niedziela to prawdziwie „dzień Pański”, i że z Woli Boga samego, ma ona być święconą! Jeżeli niedziela jest święconą jak należy, staje się ona w wysokim stopniu „dniem człowieka”; patrzmy, ile to dobrego spływa wówczas, i na jednostki, i na rodziny i na całe społeczeństwo.

29 czerwca - ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA i PAWŁA

Stali się uczniami i apostołami Jezusa Chrystusa. Nie przestali być zwykłymi ludźmi, z wadami i słabościami, ale było w ich życiu coś więcej, jakaś siła, która wyraźnie ich kształtowała, było nią prawdziwe i szczere umiłowanie Zbawiciela. Z tej miłości wyrosła ich świętość. Święci Piotr i Paweł odkryli najgłębszy sens i cel własnego życia w wypowiedzianych niegdyś przez Apostoła słowach: "Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego". Według tej prawdy formowali oni swoje życie. Tej prawdzie poświęcili się całkowicie. Stali się głosicielami Ewangelii - Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie Zbawicielu, "aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne".

Biuletyn - Maj 2018

virgin-mary-1907189_1920.jpg

MIESIĄC MODLITWY MARYJNEJ
THE MONTH OF SPECIAL DEVOTION TO THE MOTHER OF GOD

Miesiąc maj, to w tradycji polskiej czas szczególnego oddawania czci i chwały Matce Bożej. Pamiętajmy, by w dniach tego miesiąca pozdrawiać Niepokalaną również modlitwą litanijną.

LITANIA LORETAŃSKA - LITANY OF LORETO

Litania Loretańska, która jest główną częścią nabożeństw majowych, powstała prawdopodobnie już w XII w. we Francji. Zebrane wezwania sławiące Maryję Pannę zatwierdził 11 czerwca 1587 roku papież Sykstus V. Swoją nazwę zawdzięcza włoskiej miejscowości Loretto, gdzie była niezwykle popularna. W okresie międzywojennym, po zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, za zgodą papieża Piusa XI, do Litanii dołączono wezwanie "Królowo Polski".

DZIEŃ MATKI - MOTHER’S DAY

W Dniu Matki oddajemy szacunek kobietom -

matkom, babciom, ciociom, znajomym – które spełniały w naszym życiu szczególną rolę. To one dbały o nasze wychowanie, okazywały mądrą miłość i kształtowały na ludzi, którymi obecnie jesteśmy. To dzięki ich bezwarunkowej miłości zaczynamy rozumieć zarówno głębię Chrystusowej miłości, jak i Jego przykazanie dzielenia się tą miłością ze sobą nawzajem.

Być matką oznacza też urodzić – wydać na świat i świat przekazać. Przekazywanie świata, to proces polegający na „uformowaniu” dziecka do tego stopnia, aby mogło ono już dalej żyć swoim własnym – niezależnym życiem. Tylko matka może malutkiemu, całkowicie bezradnemu człowieczkowi, dać taką siłę, która jest szansą na dobre życie.

Wszystkim Mamom skadamy serdeczne życzenia. obfitych łask Bożych, miłości i wdzięczności od najukochańszych.

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO – ZIELONE ŚWIĄTKI - THE SOLEMNITY OF PENTECOST

Duch Święty, który scala, jednoczy i ożywia wspólnotę jaką stanowi Chrystusowy Kościół. Duch Święty doradca, dawca nadziei i miłości Bożej (Rz 5,5), Ten który zapewnia trwanie Kościołowi i podtrzymuje wiarę w człowieku, w końcu Ten, który działa w sakramentach, udziela rady i dający nam mądrość, pobożność, bojaźń Bożą, męstwo,wiedzę i otwierający rozum.


MSZA W KAŻDY PIĄTEK POPRZEDZONA ADORACJĄ NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

ADORATION OF THE BLESSED SACRAMENT AND MASS IN POLISH AT HOLY CROSS EVERY FRIDAY NIGHT

Wszystkie dobre uczynki razem wzięte nie mają tyle wartości co jedna Msza święta.

(św. Jan Maria Vianney)

Dla nas, słabych ludzi, codziennie upadających i obrażających Boga grzechami, za które nie jesteśmy w stanie nigdy dostatecznie odpokutować, moc przebłagalna Ofiary ma przeogromne znaczenie. Każdy piątek wieczorem godzina adoracji Najświętszego Sakramentu i Msza święta w języku polskim w kościele Świętego Krzyża jest wspaniałą sposobnością do wynagrodzenia Bogu, dziękczynienia, odnowienia i umocnienia wiary i życia duchowego. Zapraszamy.

DO ROZWAŻENIA... SOMETHING TO CONSIDER, OUR PATH TO GOD

Naszą drogę do Boga, do nieba, do szczęścia wiecznego w raju przebywamy wspólnie, w łączności z braćmi i siostrami w Kościele. W Kościele i przez Kościół otrzymujemy duchowe pomoce, ekwipunek w naszej ziemskiej pielgrzymce. Ale faktyczne zbawienie dokonuje się w duszy każdego pojedyńczego człowieka - w mojej duszy. Stąd napis na krzyżach misyjnych przy wielu kościołach: Ratuj swoją duszę! Jestem odpowiedzialny przede wszystkim za siebie, za swoje zbawienie. Stając przed Bogiem na Sądzie Ostatecznym nie będę mógł się zasłaniać innymi, tym co robili, czym się zajmowali, a ja razem z nimi. Jeżeli chcę pomagać innym - to pięknie, i do miłości bliźniego jako głównego zadania jesteśmy wszyscy wezwani. Tylko co chcę, co jestem w stanie dać innym? Co jest najważniejsze? „I Salomon z próżnego nie naleje” - jeżeli sam nie będę miał Boga w swoim sercu, jeżeli nie będę miał ustawionej właściwie hierarchii ważności spraw w moim życiu, to wszystko inne będzie marne, nietrwałe, nieskuteczne.


PODZIĘKOWANIA – THANK YOU

Za pamięć, modlitwy i życzenia z okazji 35 rocznicy kapłaństwa - serdeczne podziękowania. Ks. Stanisław

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO I NAUKI RELIGII – THE END OF THE SCHOOL YEAR

AT THE POLISH SATURDAY SCHOOL

W niedzielę, 20 maja, wręczeniem świadectw zakończył się kolejny rok nauki w ramach Sobotniej Szkoły Polskiej im. Adama Mickiewicza przy kościele Św. Krzyża w Minneapolis. Gratulujemy uczniom i studentom i wyrażamy serdeczne podziękowania nauczycielom, Dyrekcji Szkoły, Rodzicom i wszystkim, którzy podejmują wiele trudów i wysiłków, by krzewić, przekazywać i formować serca dzieci i młodzieży w umiłowaniu polskiego słowa i chrześcijańskiej tradycji.

Życzymy pogodnych wakacji, szczęśliwych podróży, miłego wypoczynku z nadzieją jeszcze większego entuzjazmu i odpowiedzialności na rozpoczęcie nowego roku we wrześniu.

„Człowiek święty jest równie jak Stwórca bogaty,
Bo Stwórca z nim podziela wszystkie swoje światy”.
„Głośniej niż w rozmowach Bóg przemawia w ciszy,
i kto w sercu ucichnie, zaraz Go usłyszy”.

Adam Mickiewicz (1798-1855)

MEMORIAL DAY

Memorial Day - amerykańskie święto państwowe obchodzone w ostatni poniedziałek maja, znane wcześniej jako Decoration Day. Upamiętnia zmarłych obywateli USA, służących krajowi w trakcie odbywania służby wojskowej. W 2000 roku przyjęta została rezolucja "Narodowy moment upamiętnienia", która wzywa, aby o godzinie 15.00 lokalnego czasu, wszyscy Amerykanie "dobrowolnie i na własny sposób zatrzymali się na chwilę w zadumie i milczeniu, składając hołd i upamiętniając amerykańskich żołnierzy poległych na służbie". W wielu katolickich wspólnotach – również polonijnych – to święto jest okazją do modlitwy za wszystkich zmarłych i o pokój na świecie.

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA - CORPUS CHRISTI PROCESSION

W niedzielę, 3 czerwca – Uroczystość Bożego Ciała. Po Mszy św. o godzinie 11:30 Procesja Eucharystyczna. Uroczystość ta jest dla nas ludzi wierzących szczególną okazją, abyśmy Bogu okazali wdzięczność za dar Eucharystii.

Biuletyn - Kwiecień 2018

lily-960387_1280.jpg

PODZIĘKOWANIA PO WIELKANOCY
EASTER PARTICIPATION AND PRAYERS - THANK YOU

Wszystkim Parafianom i Gościom za uczestnictwo we wspólnej modlitwie, okazaną pomoc, życzliwość i wszelkie dary w czasie liturgii Triduum Paschalnego – Bóg zapłać!

PODZIĘKOWANIA PO WIELKANOCY
EASTER /DIVINE MERCY SUNDAY PARTICIPATION AND PRAYERS - THANK YOU

Do wyrażonych już podziękowań, pragniemy dzisiaj dołączyć wyrazy wdzięczności za udział w modlitwie w ubiegłą niedzielę Miłosierdzia Bożego i tradycyjnym już spotkaniu ‘Przy święconym’ w Sali im M. Kolbe. Komitetowi Polskiemu i wszystkim, którzy wspomogli przygotowania wielkanocnych dań, za poświęcony czas, środki i talent kulinarny - z serca płynące słowa wdzięczności. Bóg zapłać!


MSZA W KAŻDY PIĄTEK POPRZEDZONA ADORACJĄ NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
ADORATION OF THE BLESSED SACRAMENT AND MASS IN POLISH AT HOLY CROSS EVERY FRIDAY NIGHT

Wszystkie dobre uczynki razem wzięte nie mają tyle wartości co jedna Msza święta.
(św. Jan Maria Vianney)

Dla nas, słabych ludzi, codziennie upadających i obrażających Boga grzechami, za które nie jesteśmy w stanie nigdy dostatecznie odpokutować, moc przebłagalna Ofiary ma przeogromne znaczenie. Każdy piątek wieczorem godzina adoracji Najświętszego Sakramentu i Msza święta w języku polskim w kościele Świętego Krzyża jest wspaniałą sposobnością do wynagrodzenia Bogu, dziękczynienia, odnowienia i umocnienia wiary i życia duchowego. Zapraszamy.

DUCHOWA ADOPCJA MODLITWA INTENCJI NIENARODZONYCH JESZCZE DZIECI
PRAYER FOR UNBORN BABIES WHOSE LIFE IS IN DANGER

Jak co roku tak i w tym, 2018 w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, którą w liturgi zaznaczyliśmy 9 kwietnia, w wielu środowiskach kościelnych zapoczątkowana została akcja Duchowej Adopcji dzieci poczętych zagrożonych aborcją. Praktyka ta polega na odmawianiu codziennie jednej tajemnicy różańca lub innej dowolnej modlitwy np: „Ojcze Nasz” czy „Zdrowaś Mario” oraz specjalnej modlitwy, przez okres od Zwiastowania do Bożego Narodzenia w intencji nienarodzonego dziecka duchowo adoptowanego. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane postanowienie postne, które jednak nie jest obowiązkowe. Imię dziecka duchowo adoptowanego znane jest tylko Bogu. Serdecznie zapraszamy do rozważenia i uwrażliwiania otoczenia na poszanowanie życia, i do podjęcia tej pobożnej praktyki w celu ratowania dzieci poczętych i zagrożonych aborcją.


OBCHODY 100 LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 1918-2018
CELEBRATION OF THE 100TH ANNIVERSARY OF POLAND REGAINING ITS INDEPENDENCE

W Minneapolis zawiązał się Komitet Obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Uroczystość odbędzie się 10 listopada 2018 roku w Minneapolis Institute of Art. Dodatkowe informacje: https://poloniaminnesota.org/independence/

KOŚCIÓŁ W POLSCE I NA EMIGRACJI ZAZNACZA ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
ROMAN-CATHOLIC CHURCH IN POLAND AND ABROAD MARKING 100th ANNIVERSARY OF 1918

Przypadająca w 2018 roku setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest doskonałą okazją do przypomnienia działalności i udziału wiernych z parafii świętego Krzyża w Minneapolis. Na rzecz sprawy polskiej apelowali księża polscy w Minnesocie i działacze polskiej kultury. Wspomagali i szerzyli idee Ignacego Paderewskiego, który zbierał pieniądze na ofiary wojny na ziemiach polskich i namawiał polityków państw zachodnich do poparcia idei niepodległości Polski.

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI OFERUJE KURSY JĘZYKA POLSKIEGO
CATHOLIC UNIVERSITY OF LUBLIN OFFERS POLISH LANGUAGE COURSES DURING THE SUMMER

Wśród wielu programów Szkoła Letnia KUL oferuje kursy języka polskiego od dwóch do ośmiu tygodni. Wybrać można także odpowiednią dla siebie intensywność – od pięciu do do ośmiu godzin dziennie. Poza lekcjami języka polskiego można wysłuchać wykładów na temat kultury polskiej, historii Polski, literatury polskiej, polskiej muzyki i ekonomii oraz ważnych zagadnień współczesnych. Programy przewidziane są dla osób, które ukończyły 18 rok życia. Można zgłaszać się bezpośrednio do Szkoły Języka i Kultury Polskiej, natomiast studenci amerykańscy, ktćrzy chcą przybyć w grupie mogą zgłaszać się do: Prof. Michael Mikoś, University of Wisconsin-Milwaukee, PO Box 413, Milwaukee, WI 53201 mikos@uwm.edu