w Polskiej Wspólnocie Parafii
pw. Świętego Krzyża w Minneapolis

 

Jesteśmy wspólnotą, którą łaczy Eucharystia sprawowana w języku polskim a także wspólnie przeżywane wydarzenia kulturalne, spotkania towarzyskie i troska o przekazywanie dzieciom i młodzieży, wartości drogich naszemu sercu.

MSZE ŚWIĘTE W JĘZYKU POLSKIM

w niedziele o godz. 11:30

w piątek o godz. 19:00


Spowiedź

w niedzielę  o godz. 11:00

w piątek o godz. 18:00

 

ZAJĘCIA KATECHETYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

w soboty w ramach szkoły języka polskiego


 Bazylika St. Mary's w Minneapolis

Bazylika St. Mary's w Minneapolis

WAKACJE, WAKACJE, WAKACJE...

Zasłużony czas odpoczynku, refleksji i schronienia w cieniu pięknych zielonych drzew... Dla wielu ponownie okazja do zagranicznych podróży, do ziemi rodzinnej i odnowienie więzów rodzinnych i przyjaźni. Wielu wyjedzie nad jeziora – mamy ich tutaj w Minnesota ponad dziesięć tysięcy – czy na zachód w góry, biwaki, obozy letnie... Gdziekolwiek jednak pojedziemy, gdziekolwiek będziemy wypoczywali, czy kogokolwiek spotkamy, mamy ważną misję do wypelnienia. Nie możemy się wstydzić, że jesteśmy chrześcijanami i Polakami. Pamiętajmy o modlitwie, o niedzielnej Mszy Świętej, i o naszym wielkim dziedzictwie. Bądźmy wzorem dla innych w mowie, używając budujących i pełnych poszanowania i miłości słów, uprzejmego i dobrego postępowania, i nade wszystko życzliwi.
Życzymy wszystkim pięknych, szczęśliwych, zdrowych, bezpiecznych i bogatych w cudowne wrażenia wakacji. 

IMG_1365.JPG


SAFE JOURNEY AND VACATION

Let us entrust those who are leaving for vacation to the hands of the Lord. Let us pray that he will give them a prosperous journey and that as they travel they will praise him in all his creatures; that they will experience God's own goodness in the hospitality they receive and bring the Good News of salvation to all those they meet; that they will be courteous toward all; that they will greet the poor and afflicted with kindness and know how to comfort and help them.

 Atrakcje w NE Minneapolis, University Ave

Atrakcje w NE Minneapolis, University Ave

IMG_1336.JPG

Życzenia na Wielkanoc

Szanowni Parafianie! Umiłowani w Chrystusie Bracia i Siostry!

  Z Mszału Rzymskiego

Z Mszału Rzymskiego

Z okazji Świąt Wielkanocnych pragnę przesłać Wam wszystkim serdeczne życzenia wielu błogosławieństw Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa.

Złączmy nasze głosy z milionami chrześcijan na całym świecie i głośmy:

Chrystus Zmartwychwstał
Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

W głoszeniu Zmartwychwstałego wzorem niech będzie nam Święty Piotr, który napisał w Dziejach Apostolskich: „Bóg wskrzesił Go (Jezusa) trzeciego dnia... On (Jezus) rozkazał nam ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów”. (Dz Ap 10; 40, 42-43)

Całkowite przyjęcie łaski Bożej pozwoliło Św. Piotrowi nawrócić się, zawierzyć Jezusowi i z ufnością prowadzić innych do Niego.

  Z Mszału Polskiego

Z Mszału Polskiego

Przeżywając z radością Zmartwychwstanie – Jezusowe zwycięstwo nad grzechem i śmiercią, ochoczo podejmijmy zadanie głoszenia Jego nauki wszystkim, których spotkamy. Bądźmy odważni w głoszeniu Dobrej Nowiny właśnie teraz, gdy świat potrzebuje nadziei, dobra, łaski i Bożego zmiłowania. Nie bójmy się i nie wstydźmy się wiary w Boga, gdy fala zła nasila się wokół nas.

Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarza radością, pokojem, pogodą ducha, dobrym zdrowiem i wszelkimi błogosławieństwami każdego z nas. Razem z zespołem duszpasterskim kościoła Świętego Krzyża pragnę zapewnić o modlitewnej pamięci przed Panem w Waszych intencjach i proszę też o modlitewne westchnienie w intencjach duszpasterzy.

Radosnego Alleluja! Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

Ks. Stanisław Poszwa, S. Chr.

  Mozaika z ołtarza w kościele Holy Cross

Mozaika z ołtarza w kościele Holy Cross


Najsw. Sakrament w Kaplicy Adoracji.JPG

KAPLICA ADORACJI

Przy naszym kościele znajduje sie kaplica dziennej adoracji Najświętszego Sakramentu. Warto włączyć się w tem akt czci okazywanej naszemu Panu. Postarajmy się znaleść czas w ciągu tygodnia na godzinę , czy też dowolną chwilę adoracji w naszej kaplicy która jest otwarta od godz. 8:00 do 20:00.

people-2597796.jpg

2017: Year in Review

 

1 stycznia 2017In Nomine Domini – W Imię Pańskie rozpoczęty został kolejny rok. Do modlitwy o pokój włączyło się szczególnie Towarzystwo Różańca Świętego.

8 stycznia 2017 – W uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli – noworoczne Spotkanie Opłatkowe zorganizowane zostało przez Komitet Polski.

22 stycznia 2017 – W niedzielne popołudnie uczniowie Polskiej Szkoły Sobotniej przedstawili tradycyjne Jasełka. Czas Bożego Narodzenia i pierwsze tygodnie Nowego Roku upłynęły w atmosferze kolędowych odwiedzin.

12 lutego 2017 – Wspomnienie o śp. ks. Mieczysławie Malińskim przedstawił nasz parafianin Czesław Smolecki.

25 lutego 2017 – W sobotnie popołudnie miało miejsce spotkanie z Konsulem RP Piotrem Janickim z Konsulatu w Chicago, IL.

   Krzyż Misyjny

 Krzyż Misyjny

1 marca 2017 – Środa Popielcowa rozpoczęła wielkopostny czas przygotowania do Wielkanocy.

18 marca 2017 – Wspólnota Polska pożegnała śp. Marka Turowskiego (1949-2017). RIP.

17 kwietnia 2017 – Spotkanie z redaktorem naczelnym dwumiesięcznika Miłujcie się, ks. profesorem Mieczysławem Piotrowskim, S.Chr., z Poznania, który dzieląc się doświadczeniami z pracy ewangelizacyjnej i wydawniczej zaprezentował również kilka swoich książek. Ks. Mieczysław Piotrowski poprowadził także tegoroczne rekolekcje wielkopostne dla Wspólnoty Polskiej.

23 kwietnia 2017Święcone – wielkanocne spotkanie dla Parafian i Rodaków przygotowane zostało przez Komitet Polski. 

7 maja 2017 – Do Pierwszej Komunii świętej przystąpiło 4 dzieci.

21 maja 2017 – Zakończenie roku szkolnego i katechetycznego Polskiej Szkoły Sobotniej.

4 czerwca 2017 – Wyrażono wdzięczność i pożegnano siostry: Benitę i Donnę, które po wielu latach zakończyły posługę w parafii Holy Cross i udały się na emeryturę do konwentu Sióstr Franciszkanek w Sylvania, Ohio. 

11 czerwca 2017 – Poraz kolejny miała miejsce procesja Eucharystyczna w North East Minneapolis. Rozpoczęła się w kościele Holy Cross i przeszła do kościołów: Sts. Cyril & Methodius, St. Anthony, St Boniface, St. Maron (maronicki Kościół katolicki) i do ukraińskiego Kościoła katolickiego St. Constantine. Procesja zakończyła się w kościele All Saints. Po zakończonej procesji przygotowany został poczęstunek w sali kościoła St. Maron.

18 czerwca 2017 – Niedziela Bożgo Ciała. Po Mszy świętej w języku polskim o godzinie 11:30 miała miejsce procesja Bożego Ciała do czterech ołtarzy przy kościele Holy Cross.

18 czerwca 2017 – Po ogłoszonej wcześniej decyzji Arcybiskupa St. Paul & Minneapolis o zmianie proboszcza kościoła Św. Krzyża, Wspólnota Polska wyraziła podziękowanie dla ks. Glen Jensen, który od 1 lipca rozpoczął posługę proboszcza w parafii St. Patrick w Edina. Ks. Glen Jensen duszpasterzował w parafii Holy Cross od maja 2008 roku.

1 lipca 2017 – Zgodnie z decyzją arcybiskupa Bernarda Hebdy obowiązki administratora kościoła Holy Cross przejął ks. Spencer J. Howe. Nowy administrator-proboszcz ma 31 lat i 4 lata kapłaństwa. Jego wikariuszem został ks. Byron S. Hagan, 46 lat i 2 lata kapłaństwa. Nowi duszpasterze zostali powitani na niedzielnych liturgiach 2 lipca.

9 lipca 2017 – Ks. Stanisław Michałek, S.Chr. przekazał wspólnocie wiadomość o zmianie duszpasterza dla Wspólnoty Polskiej. Dekretem Przełożonego Prowincjalnego Księży Chrystusowców ks. Michałek wyznaczony został na proboszcza parafii św. Józefa w Denver, Colorado. Natomiast na duszpasterza polskiego w Minneapolis został przeznaczony ks. Stanisław Poszwa, S.Chr.

23 lipca 2017 – Mszy świętej dla Wspólnoty Polskiej przewodniczył ks. Spencer Howe, nowy proboszcz-administrator kościoła Holy Cross.

6 sierpnia 2017 – Posługę dla Wspólnoty Polskiej i kościoła Holy Cross rozpoczął ks. Stanisław Poszwa, S. Chr. Przewodniczył on Mszy św. i wygłosił homilię. Koncelebrował ks. Stanisław Michałek, któremu nowy duszpasterz wyraził podziękowanie i serdeczne życzenia wszelkiego dobra na nowej parafii w Denver. Do słów powitania życzeń i podziękowań ze strony księży Stanisławów (Father Stanley M i Father Stan P) dołączył ks. Spencer Howe, proboszcz- administrator kościoła Holy Cross.

11-13 sierpnia 2017 – Festiwal Polski w Minneapolis. W niedzielę 13 sierpnia we Mszy świętej w języku polskim wziął udział Zespół Pieśni i Tańca Kościeliścianie z Oak Lawn Chicago, Illinois. W tym roku ten zespół wraz z miejscowymi prezentował polskie tańce podczas Festiwalu.

15 sierpnia 2017 – W Święto Wniebowzięcia NMP zachowana została tradycja poświęcenia kwiatów, ziół, owoców i warzyw.

  Jeden ze sztandarów polskich (kult maryjny)

Jeden ze sztandarów polskich (kult maryjny)

8-10 września 2018 - Trzydniowa ipmreza – Festiwal Parafialny SEPTEMBERFEST 2017 – na trwale wpisał się w kalendarz parafii i naszej dielnicy North East. Z uznaniem przyjęte zostało zaangażowanie Polskiego Komitetu i Szkoły Polskiej. 

9 września 2017 - Tak jak w poprzednim roku, nowy rok szkolny 2017-2018 w Polskiej Szkole Sobotniej rozpoczął się piknikiem w Emerald Park przy 3925 Macalaster Drive.

17 września 2017 - W ciągu roku, szczególnym dniem ważnym dla każdej świątyni jest dzień jej patrona. Dzień patrona jest odpowiednikiem ludzkich imienin. W tym dniu w danym kościele obchodzona jest uroczystość odpustowa. Dla podniesienia rangi tej uroczystości zwyczajowo przenosi się jej obchód na najbliższą niedzielę, aby umożliwić wiernym liczne uczestnictwo we Mszy. Nasze uroczystości w kościele Świętego Krzyża po dniu 14 września, kontynuowaliśmy do niedzieli 17 września.

30 września 2017 – Dzięki staraniom The Polish American Cultural Institute of Minnesota (PACIM) w kościele Holy Cross miał miejsce wykład Geoffrey Gyrisco, PhD., autora pracy o architekcie z Krakowa, Wiktorze Kordella (1872-1937), projektancie wielu budowli w Minnesota, między innymi naszego kościoła Świętego Krzyża. W tym wydarzeniu wzięło udział 65 osób.

1 października 2017 - Włączyliśmy się w modlitwę dziękczynną Koła Różańca Świętego z okazji 130 rocznicy powołania i w modlitwę błagalną o błogosławieństwo Boże dla naszych rodzin na emigracji i żyjących w naszej Ojczyźnie. W tym dniu do Koła Żywego Różańca przyjętych zostało 8 pań. 

8 października 2017 – Pod hasłem “Idźmy naprzód z nadzieją”, obchodziliśmy  Dzień Papieski, w szczególnej łaczności z bliskimi w Polsce wspomagającymi Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.

13 października 2017 – Kilkanaście osób z naszej parafii wzięło udział w Archidiecezjalnej Procesji Różańcowej, która rozpoczęła się przy Kapitolu w St. Paul i zakończyła Mszą św. w katedrze św. Pawła. Ta celebracja była również zakończeniem obchodów jubileuszu 100-lecia objawień fatimskich.

Peregrynująca Ikona M.B. Częstochowskiej

14 października 2017 – Z okazji święta patronalnego kościoła St. Hedwig, który tworzy obecnie wspólnotę Świętego Krzyża, Mszę świętą dla Wspólnoty Polskiej celebrował ks. Spencer Howe, proboszcz, i wygłosił homilię o św. Jadwidze.

22 października 2017 – Światowa Niedziela Misyjna z akcentami wspomnienia św. Jana Pawła II i Sługi Bożego, kardynała Augusta Hlonda (założyciela zgromadzenia Księży Chrystusowców) w rocznicę śmierci.

5 listopada 2017 - W tym roku modlitwa różańcowa za zmarłych miała miejsce na cmentarzu St. Anthony of Padua Catholic Cemetery, przy 2730 Central Ave NE.

12 listopada 2017 – Pod patronatem Polskiej Szkoły Sobotniej zorganizowane zostały doroczne obchody święta Niepodległości. Program patriotyczny przygotowany został przez Chór i Polską Szkołę Sobotnią.

19 listopada 2017 - We wspólnocie Kościoła Świętego Krzyża uczciliśmy św. Klemensa I, papieża i męczennika, który był trzecim następcą św. Piotra. Kierował Kościołem w latach 88-97. Jest on patronem jednego z kościołów w North East Minneapolis. 

Bliskie wspomnienie św. Cecylii – Patronki śpiewu i muzyki kościelnej było okazją do wyrażenia wdzięczności dla Chóru, szkolnego zespołu, muzykom i kantorom za troskę i wielkie zaangażowanie w liturgii Kościoła. Śpiewajmy Panu! Z Radością! 

Po południu wzięliśmy udział w uroczystym wyrażeniu podziękowań ks. Earl Simonson, emerytowanemu proboszczowi St. Clement. Spotkanie zaszczycił swoją obecnością JE ks. abp. Bernard Hebda, Arcybiskup St. Paul and Minneapolis.

23 listopada 2017 - Dzień Dziękczynienia – Thanksgiving Day. Na Mszy św. dziękczynnej o godzinie 10:30 AM zgromadziło się blisko 60 osób.

26 listopada 2017 – W angielskiej wersji Biuletynu ukazała się wiadomość o decyzji Janice Godlewski zakończenia pracy w biurze parafii z końcem grudnia. Za przeszło 30 letnią pracę, życzliwość i pomoc wyraziliśmy serdeczne podziekowania. Niech Bóg wynagrodzi swoim błogosławieństwem. 

1 grudnia 2017 – Dla godniejszego przygotowania się do Bożego Narodzenia zaproponowane zostały Wieczory Adwentowe: 1, 8, 15 grudnia – z konferencjami po Mszy św.

15 grudnia 2017 – Wigilijne spotkanie uczniów-studentów Polskiej Szkoły Sobotniej im. Adama Mickiewicza, grona pedagogicznego, dyrekcji, wielu rodziców i gości było dla wszystkich okazją do przełamania się opłatkiem i złożenia bożonarodzeniowych i noworocznych życzeń.

Do tych wydarzeń każdy z nas może dołączyć ważne daty z kalendarza rodziny, które miały swoje odbicie w życiu wspólnoty: znaczące urodziny, jubileusze małżeńskie, odwiedziny krewnych z Polski, rocznice śmierci bliskich zmarłych, narodziny potomstwa, podróże... Spoglądajmy na to wszystko oczyma człowieka wierzącego w Boga. Za wszystkie błogosławieństwa i łaski Bogu niech będą dzięki i Jego chwała niech się pomnaża każdego dnia. 

 

DEO GRATIAS.

+ + +

+ THANKS BE TO GOD +

+ BOGU NIECH BĘDĄ DZIĘKI +